ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוטרייד פרמיום בע"מ נגד יושרה :

החלטה בתיק רע"א 3431/15

לפני: כבוד השופטת א' חיות

המבקשים:
1. יוטרייד פרמיום בע"מ

2. אביב טלמור

נ ג ד

המשיבים:
1. יושרה - עמותה לקידום היושרה בשוק ההון

2. רפאל פרוידנברגר

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בת"צ 41192-01-15 שניתנה ביום 1.4.2015 על ידי כבוד השופטת ר' רונן

בשם המבקשים: עו"ד דוד ביטון; עו"ד מיכל אוחנה

בשם המשיבים: עו"ד דן צוק

בבית המשפט העליון

פסק-דין

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת ר' רונן) בת"צ 41192-01-15 מיום 1.4.2015 בה נתקבלה בקשת המשיבה 1 (להלן: יושרה או העמותה) להחלפת תובע מייצג.

1. יושרה היא עמותה שנוסדה ביום 10.12.2014 על ידי בא כוחה, עו"ד דן צוק, ובין מטרותיה קידום היושרה וההגינות בשוק ההון. ביום 20.1.2015, כחודש לאחר הקמת העמותה, הגיש עו"ד צוק בשמה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המבקשים בטענה כי הם מנהלים תיקי השקעות ללא רישיון ומטעים את לקוחותיהם. הבקשה הוגשה על ידי העמותה למרות שלפי סעיף 2 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: חוק תובענות ייצוגיות) ארגון הפועל במשך פחות משנה אינו רשאי להגיש הליך כאמור. בתצהירו שצורף לבקשת האישור (מב/4) טען עו"ד צוק כי "הגם שהעמותה אינה פועלת במשך שנה, כדרישת סעיף 2 [לחוק תובענות ייצוגיות] ... ישנה חשיבות ציבורית מן המעלה הראשונה בהגשת התביעה וזאת אף מבלי שאותר תובע ייצוגי עד עתה".
כשישה ימים לאחר הגשת בקשת האישור, הגיש עו"ד צוק בשמה של יושרה בקשה להחליפה במשיב 2 בטענה כי לאחר שהתובענה זכתה לפרסום מסוים עם הגשתה, אותר תובע מתאים שלו עילת תביעה אישית המבקש לשמש כתובע ייצוגי במקום יושרה.

2. בית המשפט קמא קיבל את הבקשה והורה על החלפתה של יושרה במשיב 2. בהחלטתו, עמד בית המשפט קמא על כך שלו הייתה נדחית הבקשה להחלפת תובע מייצג הייתה יושרה רשאית להסתלק מן ההליך והמשיב 2 היה רשאי להגיש בקשה חדשה לאישור תובענה ייצוגית במקומה. לפיכך, קבע בית המשפט קמא כי היעילות הדיונית מחייבת להיענות לבקשת החילוף. כמו כן, ציין בית המשפט קמא כי נוכח העובדה שהבקשה להחלפת תובע מייצג הוגשה בשלב מוקדם ביותר של ההליך, ועוד בטרם הוגשה תגובה לבקשת האישור, לא יגרם למבקשים כל נזק כתוצאה מקבלתה. בית המשפט קמא דחה את טענת המבקשים לפיה יושרה והמשיב 2 היו בקשר לפני הגשת בקשת האישור וקבע שאם היה ממש בטענה זו, חזקה היא כי בקשת האישור הייתה מוגשת בשמו של המשיב 2 ולא בשמה של יושרה. עוד קבע בית המשפט קמא כי שאלת כשירותה של יושרה לשמש כתובעת ייצוגית לא נבחנה ולא הוכרעה ולפיכך אין מקום להכריע בה במסגרת בקשתה להחליפה במשיב 2. בנוסף קבע בית המשפט קמא כי החשש אותו העלו המבקשים לפיו ארגונים שהוקמו לשם הגשת תובענות ייצוגיות יציפו את בתי המשפט בבקשות אישור במטרה לזכות בפרסום ולהתחלף בהמשך הדרך בתובע שלו עילת תביעה אישית, אינו מצדיק לדחות את בקשת החילוף.

מכאן בקשת רשות הערעור דנן.

3. לטענת המבקשים אין חולק כי יושרה הוקמה אך ורק לשם הגשת תובענה ייצוגית נגדם, וכזאת עשתה על אף שאינה כשירה לכך. לשיטתם, מדובר בהתנהלות פסולה העומדת בניגוד גמור לתכליתו של סעיף 2 לחוק תובענות ייצוגיות למנוע הגשת בקשות אישור באמצעות ארגונים פיקטיביים שהוקמו למטרה זו. כמו כן, טוענים המבקשים כי המשיבים הסתירו מבית המשפט קמא כי בין עו"ד צוק למשיב 2 הייתה היכרות מוקדמת והם היו בקשר עוד לפני שהוגשה בקשת האישור. בנסיבות אלו, טוענים המבקשים כי לא יכול להיות חולק שהמשיבים ובא כוחם נהגו בחוסר תום לב קיצוני ומטעם זה אינם רשאים לנהל נגדם הליך ייצוגי. עוד טוענים המבקשים כי בית המשפט קמא התעלם בהחלטתו מהטענות שהועלו בדבר אי התאמתו של המשיב 2 לשמש כתובע ייצוגי.

4. המשיבים דוחים את טענת המבקשים בדבר היותה של יושרה ארגון פיקטיבי שהוקם לצורך הגשת תובענה ייצוגית נגדם, כמו גם את הטענה בדבר קיומה של היכרות מוקדמת בין המשיב 2 לעו"ד צוק. לטענתם, טענות אלו לא הוכחו והן אינן רלבנטיות להכרעה בבקשה להחלפת תובע ייצוגי. עוד טוענים המשיבים כי אף הטענות שהעלו המבקשים בנוגע לאי התאמתו של המשיב 2 לשמש כתובע ייצוגי אינן רלבנטיות בשלב זה של ההליך ודינן להתברר במסגרת הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית. כמו כן, טוענים המשיבים כי כאשר ישנו אינטרס ציבורי בניהול התובענה הייצוגית שאלת זהותו של התובע המייצג הופכת למשנית. המשיבים מוסיפים וטוענים כי גם אם הייתה נדחית בקשתם להחלפת תובע מייצג לא היה בכך כדי לסייע למבקשים שכן, כפי שציין בית המשפט קמא, במקרה כזה הייתה יושרה מסתלקת מבקשת האישור והמשיב 2 היה מגיש בקשת אישור חדשה במקומה.

5. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את בקשת רשות הערעור, לדון בה כאילו הוגש ערעור על פי הרשות שניתנה ולקבל את הערעור.

על המבקש לשמש תובע ייצוגי ועל בא כוחו מוטלת החובה לנהל את עניינם של חברי קבוצת התובעים ולייצגם בדרך הולמת ובתום לב (ראו, סעיפים 8(א)(3) ו- 8(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות; וכן ע"א 8037/06 ברזילי נ' פריניר (הדס 1987) בע"מ בפסקאות 92-91 לפסק דינו של השופט ח' מלצר (4.9.2014)). חובה זו לנהוג בתום לב חלה גם ככל שהדבר נוגע להתנהלות הדיונית של המבקש לשמש כתובע הייצוגי ושל בא כוחו (ראו והשוו, רע"א 2444/08 שופרסל בע"מ נ' כהן, בפסקה 9(א) (21.12.2008) (להלן: עניין שופרסל)). במקרה דנן, הגיש עו"ד צוק את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית בשמה של עמותה אותה הקים כחודש לפני הגשת הבקשה ובהיותו מודע לכך כי היא אינה כשירה לנקוט הליך מסוג זה, והדבר עולה בבירור מן האמור בתצהירו של עו"ד צוק התומך בבקשה. התנהלות זו של עו"ד צוק ושל יושרה איננה הולמת, ובנסיבות אלו לא היה מקום להיעתר לבקשת החילוף. המנגנון להחלפת תובע ייצוגי הקבוע בסעיף 8(ג) לחוק תובענות ייצוגיות נועד בעיקרו כדי לשמר בקשה אשר עומדת בכל התנאים הקבועים בסעיף 8(א) וזאת על מנת לייעל את המשך הדיון בתובענה הייצוגית שנמצאה ראויה לבירור, כאמור. ואולם, השימוש במנגנון זה ייעשה רק במקרים שבהם לא ניתן היה לצפות מראש כי אין בידי התובע המקורי עילת תביעה אישית (ראו והשוו, בג"ץ 62/13 תורג'מן נ' בית הדין הארצי לעבודה, בפסקה 9 (‏28.1.2013); ועניין שופרסל, בפסקה 9(א)). לעומת זאת, אין מקום להפעלתו באופן הנותן יד להתנהלות בלתי הולמת של מי אשר היה מודע כבר בעת הגשת בקשת האישור כי הוא אינו כשיר להגישה על פי תנאי החוק, וכזה הוא המקרה בענייננו. זאת ועוד – הפעלתו של מנגנון החלפת התובע המייצג על פי סעיף 8(ג)(2) הנוגע לענייננו מותנית בכך שבית המשפט מצא כי מתקיימים כל התנאים הנדרשים לאישור הבקשה הקבועים בסעיף 8(א) לחוק. למסקנה כזו יכול בית המשפט להגיע רק בסוף הדיון בבקשה לאישור, ואילו בענייננו נענה בית המשפט לבקשה להחלפת התובע המייצג בטרם החל כלל הדיון וממילא בטרם בחן והכריע בשאלת התקיימותם של התנאים האמורים.

6. מטעמים אלו, הערעור מתקבל והחלטתו של בית המשפט קמא מתבטלת.

המשיבים ישלמו למבקשים הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ש"ח.

ניתן היום, ‏כ"ט בתמוז התשע"ה (‏16.7.2015).

ת


מעורבים
תובע: יוטרייד פרמיום בע"מ
נתבע: יושרה
שופט :
עורכי דין: