ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוקטור חיים רופאי עסקים בע"מ נגד אופטיקנה :

החלטה בתיק ע"א 8284/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

וערעור שכנגד

לפני: כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט א' שהם

כבוד השופטת ע' ברון

המערערת והמשיבה שכנגד:
דוקטור חיים רופאי עסקים בע"מ

נ ג ד

המשיבים
1. אופטיקנה - האופטי סטור הראשון בע"מ

והמערערים שכנגד:
2. אופטיקנה החזקות בע"מ

3. אסותא אופטיק 1985 בע"מ

4. מאיר רסין

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב בתיק א -001434/07 שניתן ביום 15.10.2013 על ידי כבוד השופטת י' שבח

תאריך הישיבה:
כ"ו בתמוז התשע"ה
(13.07.2015)

בשם המערערת
והמשיבה שכנגד:
עו"ד אביתר קנולר, עו"ד ליאת קינן
ועו"ד רונן נאוי

בשם המשיבים
והמערערים שכנגד:
עו"ד מרים פישמן
ועו"ד רוברט פישמן

פסק דין

השופט י' עמית:

1. המערערת והמשיבה שכנגד (להלן: המערערת) התקשרה עם המשיבים והמערערים שכנגד (להלן: המשיבים), בהסכם בו נקבע כי המערערת תציע למשיבים דרכים לחיסכון במס, כנגד שכר טרחה בסך 15% מהמס שייחסך (להלן: ההסכם). אציין כי לא נחתם הסכם פורמלי בין הצדדים, ומדובר במכתב של מספר שורות שנשלח על ידי המערערת וקובל על ידי המשיבים.

בין הצדדים נתגלעה מחלוקת לגבי החיסכון במס שהושג כתוצאה מהייעוץ שניתן על ידי המערערת. המחלוקת נסבה הן על רכיבי החסכון במס והן על סוגיות נוספות, כמו השאלה אם ההסכם מחייב אישית גם את המשיב ואם תקופת ההסכם משתרעת על חמש שנות מס (כטענת המערערת) או שההסכם הוגבל לשנת מס אחת בלבד (כטענת המשיבים).

2. בית משפט קמא מצא להעמיד את תקופת ההסכם על שנתיים, עבור שנות המס 2002-2001, והכיר בשמונה רכיבים של חסכון במס, לרבות מתווה החברה המשפחתית. בהמשך, הוגשו חוות דעת מטעם הצדדים ביחס לכימות החיסכון במס בכל אחד מהרכיבים שהוכרו. בשורה התחתונה, הכיר בית משפט קמא בחסכון במס בסכום של 2.757 מליון ₪, ובהתאם לכך פסק לזכות המערערת 15% מסכום זה (בצירוף מע"מ).

3. הערעור שלפנינו נסוב כמעט על כל אחד מהרכיבים שנפסקו על ידי בית משפט קמא. עיקר הערעור נסב על תקופת ההסכם, באשר לטענת המערערת יש להעמידו על חמש שנות מס, ולא על שנתיים בלבד כפי שנפסק על ידי בית משפט קמא. לגבי הוצאות המימון במתווה החברה המשפחתית נטען כי יש לפסוק על פי מלוא החיסכון ולא על פי מחציתו. עוד נטען כי יש לגלם את הדיבידנד שחולק ויש לזקוף ריבית בנקאית בשיעור של 8.9%.

הערעור שכנגד נסב בעיקר על הרכיבים הבאים: התקופה של שתי שנות מס חלף שנת מס אחת כטענת המשיבים, הסכום שנפסק בגין מתווה החברה המשפחתית; והסכום שנפסק עבור רכיב הוצאות המימון.

4. לאחר שעיינו בחומר שלפנינו ושמענו באריכות את הצדדים, מצאנו לדחות את הערעור והערעור שכנגד על כל רכיביו, למעט רכיב אחד, שדומה כי נשמט מעיני בית המשפט.

שאלת תקופת ההסכם אכן אינה נקיה מספקות. לשונו של ההסכם תומכת לכאורה בטענת המערערת כי החיסכון אינו מוגבל בזמן, ומכאן טענת המערערת כי חסד עשתה עם המשיבים בכך שהגבילה את התקופה לחמש שנות מס. מנגד, בית משפט קמא הגיע למסקנה כי המערערת הותירה בעמימות מכוונת את שאלת תקופת ההסכם, ושמא היה בכך כדי להציב מכשול בפני עיוור.

באיזון בין השיקולים הנוגדים, הגענו למסקנה כי הדרך בה נקט בית משפט קמא היא סבירה, הולמת את ציפיות הצדדים, ועולה בקנה אחד עם עקרון תום הלב, שהחליף את תורת התנאי מכללא ואת מבחן "הטרדן המתערב" (מנחם מאוטנר: "כיצד הודחה דוקטרינת התנאי מכללא ממעמדה בדיני החוזים בישראל" ספר ויסמן 429 (2002)).

5. גם ההכרה ברכיב הוצאות המימון אינה נקיה מספקות. מחד גיסא, נושא זה לא בא זכרו בחוות הדעת הראשונה מטעם המערערת. מאידך גיסא, נטען כי נטילת ההלוואה ויצירת הוצאות המימון עקב כך, הייתה חלק אינטגרלי ממתווה החברה המשפחתית.

בגין מתווה החברה המשפחתית כשלעצמו, נפסק לזכות המערערת סכום של כ-200,000 ₪, וספק אם נטילת ההלוואה מהווה חלק בלתי נפרד מהמתווה. עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שבמתווה שהוצע בשעתו על ידי ד"ר אברהם אלתר המנוח, דובר על סכום הלוואה קטן בהרבה (17 מליון ₪) ועל שעבוד נכסים אחרים, להבדיל משעבוד יתרת המזומנים של החברה. לכן, גם כאן, דומה כי בית משפט קמא איזן נכוחה בין ציפיות הצדדים, שעה שפסק מחצית מהסכום, ואין מקום להתערבותנו.

6. לא מצאנו ממש ברכיבי הערעור הנוספים. עם זאת, דומה כי בהחלטת בית משפט קמא נשמט הרכיב של "הקטנת מכירות בגין הנחות" (נזכר בעמ' 3 לפסק הדין ולא נזכר כלל בסעיף ט-3 לפסק הדין),

אשר על כן, אנו מחייבים את המשיבים לשלם למערערת הסך של 53,100 ₪ (= 354,000 ₪ X 15%) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 31.12.2001.

7. בכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל, הערעור והערעור שכנגד נדחים, ולאור תוצאה זו, אין צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ט בתמוז התשע"ה (16.7.2015).

ת


מעורבים
תובע: דוקטור חיים רופאי עסקים בע"מ
נתבע: אופטיקנה
שופט :
עורכי דין: