ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זמירה גאוני נגד בקשה לפטור מערבון :

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המבקשים: 1. מרדכי גאוני
2. זמירה גאוני
3. סופרדרייב בע"מ

נגד

המשיב: יצחק כהן

בקשה לפטור מערבון

בבית המשפט העליון

החלטה

בפניי בקשה לפטור את המבקשים מהפקדת ערבון במסגרת בקשת הרשות לערער שבכותרת. בפתח הדברים אומר, כי דין הטענה המיקדמית של המשיבים, לפיה מותנה הפטור מהפקדת ערבון בפטור קודם מתשלום אגרה, להידחות (ראו ע"א 8183/01 ספיאשוילי נ' מנורה חברה לביטוח, תקדין עליון 2002(1) 776).

לגופם של דברים. טענת המבקשים היא, כי למשיב משכון על בית המגורים שלהם, אשר שוויו הוא 430,000$. חובם של המבקשים למשיב בתיק הוצאה לפועל שנפתח עומד על כ-127,000$. במצב זה, וגם בהינתן חוב נוסף המובטח על ידי משכון שהוטל על הבית, בסכום של כ-15,000$, מציעים המבקשים כי המשכון על הבית ישמש ערובה להוצאות, אם כאלה ייפסקו לטובת המשיב. המבקשים מוסיפים וטוענים כי אין ביכולתם להמציא סכום ערבון בסכומים משמעותיים.

אשר למצבם הכלכלי של המבקשים, נטען כי המבקש פוטר לאחרונה מעבודתו, וכי המבקשת 3 עובדת כפקידה, ומשתכרת כ- 5,000 – 6,000 ₪ בחודש. דא עקא, הבקשה נעדרת תיעוד אשר נדרש על מנת לתמוך בה. לא הובאו כל מסמכים בדבר השתכרותה של המבקשת. לא הובאו כל פרטים בדבר נכסי המבקשים, לרבות רכבים, תכניות חיסכון או פקדונות. לא צורפו דפי חשבון בנק המתייחסים לששת החודשים האחרונים. במצב זה, מתעורר סימן שאלה משמעותי בדבר היעדר יכולת של המבקשים להפקיד את הערבון. בשים לב לכך, שהיעתרות לבקשה שבפניי מעמידה את המשיב במצב בו המבקשים מעמידים לזכותו ערובה שהיא טובה פחות מהפקדת ערבון במזומן או ערבות בנקאית, הואיל ומימושה באמצעות ההוצאה לפועל צורך זמן, משאבים ולעתים אף הוצאות כספיות, אני סבור כי המבקשים לא עמדו בנטל הרובץ עליהם לעניין זה.

יש להדגיש, בהקשר זה, כי הבטוחה המוצעת מעוררת שאלות, אשר אין להן תשובה בבקשה. כך, עולה מחוות דעת השמאי שצורפה לבקשה כי בנוסף לשני המשכונות הנזכרים לעיל (אשר בחוות הדעת נאמר כי הם על סכומים גבוהים באופן ממשי מזה שנזכר בבקשה שבפניי), רובצים על הבית 5 עיקולים. עיקולים אלה נכונים ליום 2.5.02. המבקשים לא מסרו כל פרטים אודות עיקולים אלה. זאת ועוד, בהעדר פרטים לעניין זה, לא אוכל להניח כי המשכון שרובץ על הבית חל על פי תנאיו גם על הוצאות שייפסקו בהליך שבכותרת, וכי יהיו להוצאות כאמור קדימות על פני העיקולים הנדונים. אני סבור, כי בנסיבות אלה קיים קושי ממשי להעתר למבוקש, גם מנקודת המבט של טיב הבטוחה המוצעת.

התוצאה היא, כי הבקשה נדחית. המבקשים יפקידו ערבון בסך 20,000 ₪ תוך 30 ימים מקבלת החלטה זו, ולא – תידחה בקשת הרשות לערער, בלא צורך בהודעה נוספת.

ניתנה היום, י' בתמוז תשס"ב (20/6/02).
עודד שחם
ר ש ם
_________________
העתק מתאים למקור 02045720.K02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: זמירה גאוני
נתבע: בקשה לפטור מערבון
שופט :
עורכי דין: