ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר עציון נגד יצחק שטרן ושות' בע"מ :

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשים: 1. מפעל ארוחות ניר עציון שותפות
2. ניר עציון

נגד

המשיבים 1. התנועה הקיבוצית המאוחדת
2. יצחק שטרן ושות' בע"מ
3. מהנדס ישראל קלר
4. מהנדס מיכה ברנע
5. מהנדס דן בורישנסקי
6. כבישי כרמל
7. יצחק יעקובינסקי
8. המגן חברה לביטוח בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בתיק ת.א. 148/98 מיום 5.5.2002 שניתנה על ידי כבוד השופט א' רזי

בשם המבקשים: עו"ד אלי הכהן

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (כבוד השופט א' רזי) מיום 5.5.02 (ת.א. 148/95), שלא לבטל את מינויו של המומחה שמונה מטעם בית המשפט.

1. המבקשים הגישו נגד המשיבים תביעה שעניינה ליקויי בנייה שנתגלו במפעל שבבעלות המבקשים, אשר תוכנן ונבנה על ידי המשיבים (להלן: המפעל). לאחר הליכים מקדמיים, מינה בית המשפט ביום 19.11.00 את המומחים מר אריה לויתן ומר צבי גלובינסקי כמומחים מטעם בית המשפט. המומחים התבקשו לחוות דעתם לגבי הליקויים הנטענים על ידי המבקשים, לפרט את הגורמים לליקויים ולהתייחס לדרכי הטיפול בליקויים ולעלויות התיקון. לטענת המבקשים, במהלך סיורים שערך המומחה מר אריה לויתן (להלן: המומחה) במפעל בנוכחות הצדדים ומומחים מטעמם, ניהלו המשיבים שיחות מקצועיות עם המומחה, תוך ניסיון להשפיע על קביעותיו. בעקבות זאת, פנה בא-כוח המבקשים במכתב אל המומחה, בו פירט את התייחסותו אל טענות המשיבים שהועלו בפני המומחה במהלך הסיור האחרון שנערך ביום 25.1.02, וכן העלה טענות בעניין אופן הסיור והביטוי שניתן לו בפרוטוקול מטעם המומחה. במענה למכתב זה, השיב המומחה לבא-כוח המבקשים כי תוכן המכתב חורג מגבולות תפקידו וסמכותו של בא-כוח המבקשים, ולפיכך לא ייעשה בו שום שימוש. לאור הנסיבות המתוארות, הגישו המבקשים ביום 20.2.02 בקשה לביטול מינויו של המומחה, בשל קיומה של דעה קדומה ועוינת של המומחה נגד המבקשים. ביום 4.3.02, ועוד בטרם ניתנה החלטת בית המשפט בבקשה לביטול מינוי המומחה, הגישו המומחים את חוות דעתם לבית המשפט. בחוות דעתם פירטו המומחים את הליקויים שנמצאו במפעל והגורמים להם, את דרכי הטיפול בליקויים ואת עלויות תיקונם. המומחים העריכו את עלות תיקון הליקויים בסכום של 400,000 ש"ח. בסיום חוות דעתם ציינו המומחים כי תיקון הליקויים לא יחזיר את המפעל להיות למה שקיוו שיהיה, כי הפעלת המפעל מתאפשרת גם היום, וכי התיקונים שיבוצעו כראוי, ישפרו את הפעלתו ואת רווחת העובדים.

בית המשפט המחוזי, בהחלטתו מיום 5.5.02, דחה את בקשת המבקשים לביטול מינויו של המומחה, בקובעו כי חוות דעתו של המומחה היא עדות נאמנה לכך כי חששם של המבקשים מפני עוינות מצד המומחה היה לשווא.

2. על החלטה זו עותרים המבקשים ליתן להם רשות ערעור. המבקשים טוענים כי יש להורות על פסילת המומחה, נוכח העמדה האוהדת שגילה המומחה למשיבים במהלך סיוריו במפעל לעומת העמדה העוינת שגילה כלפי המבקשים, כפי שבאה לידי ביטוי במכתבו לבא כוחם, אשר את טענותיו דחה המומחה ללא כל התייחסות. כן טוענים המבקשים, כי בחוות דעתו קבע המומחה פתרון של תיקון חלקי והסתרה של הליקויים ולא פתרון יסודי שימנע הישנות הליקויים בעתיד. לטענתם, מן הסיפא של חוות דעתו של המומחה עולה כי מראש התכוון שלא לדרוש את הסדרת הליקויים, והסתפק בזיכוי המבקשים באופן חלקי. כך גם התעלם המומחה בחוות דעתו משורה ארוכה של ליקויים שנטענו על ידי המבקשים ולא הוכחשו על ידו.

3. לאחר שעיינתי בחומר שבפני, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. לא מצאתי בנסיבות המתוארות על ידי המבקשים כדי להצדיק התערבות בהחלטתו של בית המשפט המחוזי שלא להורות על פסילת המומחה שמונה על ידו. אשר לטענות המבקשים בעניין משקל חוות דעת המומחה לגופה, הרי שטענות אלה יוכלו המבקשים להעלות בפני בית המשפט המחוזי במסגרת ההליך המתנהל בפניו.

הבקשה נדחית, אפוא. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ' בתמוז תשס"ב (30.6.2002).


_________________
העתק מתאים למקור 02047890.P01 /אמ
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: pniot@supreme.court.gov.il
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: ניר עציון
נתבע: יצחק שטרן ושות' בע"מ
שופט :
עורכי דין: