ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי נגד הרשות לשירותים ציבוריים חשמל :

פסק-דין בתיק בג"ץ 515/15
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני: כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

כבוד השופט מ' מזוז

העותרים:
1. פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי

2. מנכ"ל פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי-איתי אייגס

נ ג ד

המשיבה:
הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים

בשם העותרים:
עו"ד בלכר רועי; עו"ד אליאור כורם

בשם המשיבה:
עו"ד ערין ספדי-עטילה ; עו"ד אבישי קראוס

פסק-דין

השופט מ' מזוז:

1. עתירה זו עניינה בהליך השימוע שמקיימת המשיבה לקראת גיבוש תעריפי שירותי ניהול מערכת אשר יושתו על יצרני חשמל פרטיים. העותרים, פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי ומנכ"ל הפורום, מבקשים להורות למשיבה להעמיד לעיונם את כל המידע והנתונים אשר עמדו בפניה טרם גיבשה את הצעת ההחלטה, ולקבוע מועד חדש לקבלת התייחסות הציבור להצעת ההחלטה. כן מבקשים הם ליתן צו ביניים המורה למשיבה להימנע מעריכת השימוע עד להכרעה בעתירה.

2. כחלק מתהליך פתיחת משק החשמל לתחרות וכניסתם של יצרני חשמל פרטיים למשק, מקדמת המשיבה קביעת תעריפים לשירותי ניהול המערכת (להלן: תעריף ניהול המערכת), בהתאם לחלקם של סוגי הצרכנים השונים בעלויות המערכתיות, דוגמת העלויות האדמיניסטרטיביות, עלויות גיבוי ושרידות משק החשמל, הנחות למעוטי יכולת ועוד. ביום 13.5.2013 פרסמה הרשות תעריף ניהול מערכת זמני, המתייחס לחלק מרכיבי התעריף, ואחר תהליך מקצועי שכלל אף יום פתוח לשיח ראשוני עם היצרנים הפרטיים, פרסמה המשיבה ביום 25.8.2014 לשימוע ציבורי הצעת החלטה בענין תעריף ניהול המערכת. המועד להגשת העמדות בשימוע, אשר נועד בתחילה ל-30.9.2014, הוארך מספר פעמים ונקבע לבסוף ליום 20.1.2015.

3. העותר 1 טוען, כי פנייתו לקבל מידע לצורך הכנת עמדתו במסגרת השימוע נדחתה על-ידי המשיבה בנימוק שאין הוא יכול לייצג את היצרנים הפרטיים המתחרים בנושאים הנוגעים לקביעת תעריפים על-ידי הרשות. משכך, שב ופנה להעביר לו את המידע המבוקש ובמקביל הגיש עמדה חלקית על יסוד המידע שהיה בידו. על רקע זה מבוקש בעתירה להורות למשיבה להעביר לעותרים את המידע שביקשו ולקבוע מועד חדש להגשת העמדות בשימוע.

4. המשיבה טוענת בתגובתה, כי דין העתירה להידחות על הסף ולגופה. לטענתה, אין לאפשר הצגת עמדה אחידה מאת קבוצת יצרנים בנושאי תעריפים, מחשש לתיאום ביניהם ופגיעה בתחרות, וכן מהטעם שקיום דיאלוג פרטני עם כל יצרן נחוץ על מנת שתונח בפני המשיבה התמונה המלאה הדרושה לקביעת התעריפים. בהתאם, הבהירה המשיבה לעותר 1 מספר פעמים, כי אין בדעתה לאפשר לו להישמע כנציג יצרנים פרטיים מתחרים בכל הנוגע לקביעת תעריפים.

לאור האמור טוענת המשיבה, כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת העדר עילה, כיוון שהיא מכוונת כנגד אי העברת המידע במקום לתקוף במישרין את ההחלטה המינהלית המהותית שעל יסודה לא הועבר המידע. כן נטען כי העתירה לוקה בשיהוי, כיוון שהעמדה האמורה נמסרה לעותר עוד ב-2013, במסגרת הליך השימוע לקראת פרסום תעריף ניהול המערכת הזמני, וכן במכתב מיום 1.10.2014 במסגרת הליך השימוע מושא העתירה. לפיכך, הגשת העתירה אך ביום 21.1.2015, יום לאחר המועד הסופי הנדחה להגשת העמדות בשימוע, לוקה בשיהוי ממשי. לדברי המשיבה, תהליך השימוע התקדם בינתיים, ומרבית היצרנים החברים בעותר 1 הגישו עמדתם המפורטת בשימוע, לאחר שקיבלו מידע במסגרת מסמך השימוע המפורט וימים פתוחים שקיימה המשיבה בענין, וכן בתשובותיה לפניות פרטניות מטעם היצרנים ואף בפגישות פרטניות עמם. בשלב זה הושלמה מלאכת הגורמים המקצועיים לקראת דיוני מליאת המשיבה, וכבר הוחל בקיום דיוני מליאת המשיבה על מנת להשלים את גיבוש התעריף טרם פרסום העדכון השנתי של תעריפי החשמל המתפרסם במהלך חודש יולי. לבסוף נטען, כי העתירה אף לוקה באי מיצוי הליכים לגבי חלק מן המידע המבוקש בעתירה, אשר לא נכלל בפניות שקדמו לעתירה.

5. בהחלטתי מיום 17.6.2015 הוריתי לעותרים להגיש התייחסותם לטענות הסף שהעלתה המשיבה. העותר 1 טוען, כי הוא מקדם אינטרסים משותפים ליצרנים החברים בו וכי פעילותו אינה פוגעת בתחרות בין היצרנים, ולדידו אין קושי בהצגת עמדה משותפת לכל היצרנים בענין התעריף המתגבש, וודאי אין קושי בפניה משותפת לקבלת מידע, וכי הציג עמדתו זו אף לרשות להגבלים עסקיים וזו לא אסרה עליו לפעול. אשר לשיהוי נטען, כי עמדת המשיבה ב-2013 התייחסה לשימוע קונקרטי ולא הובהר כי היא החלטה עקרונית, וכי לאחר תשובתה התמציתית של המשיבה מיום 1.10.2014 שב העותר ופנה אליה על מנת לנסות לשכנעה בעמדתו, ורק בחלוף מועד השימוע התברר לו באופן סופי כי עליו לפנות לערכאות.

6. דין העתירה להידחות על הסף מחמת השיהוי בהגשתה.

7. עמדת המשיבה כנגדה הוגשה העתירה נמסרה לעותרים עוד בהליכי השימוע לגיבוש תעריף ניהול המערכת הזמני ב-8.12.2013, והוצגה להם אף בהליך השימוע דנן עוד ביום 1.10.2014. בקשת העותרים לסעדים הנוגעים לשלב השימוע, המוגשת בחלוף המועד האחרון להגשת העמדות בשימוע, לאחר שאף הוארך מספר פעמים, לוקה בשיהוי ממשי. לדברי המשיבה, תהליך השימוע הושלם ואף עבודת גורמי המקצוע בעקבותיו נשלמה, ודיוני מליאת המשיבה מצויים בעיצומם בכוונה לגבש תעריף אשר יפורסם במסגרת עדכון התעריפים השנתי הקרוב. המשך ההתכתבות אחר קבלת עמדת המשיבה אינו מצדיק את השיהוי בהגשת העתירה בשים לב ללוח הזמנים לתום השימוע (בג"צ 410/78 מילס נ' שר האוצר (18.1.1979)).

בנוסף, מתגובת המשיבה עולה כי היצרנים העבירו אל המשיבה פניות פרטניות מטעמם להבהרות ולמידע וקיבלו מענה, וכי מרבית היצרנים החברים בעותר 1 הגישו עמדתם בשימוע (כן ראו החלטות בית משפט זה בעתירות פרטניות שהגישו יצרנים כנגד הליך השימוע, בהן לא ראה בית המשפט לעכב את הליך השימוע, תוך ציון כי טענות העותרים שמורות להם לשלב שלאחר קבלת ההחלטה המינהלית: בג"צ 6701/14 מפעלי ים המלח נ' הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, החלטה מיום 12.12.2014 ומיום 31.12.2014; בג"צ 4856/14 דוראד אנרגיה נ' הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (4.1.2015); בג"צ 3796/15 דוראד אנרגיה נ' הרשות לשירותים ציבוריים חשמל (25.6.2015)).

8. לאור האמור, אין צורך להידרש לטענות הצדדים באשר למעמד העותר 1 בהליך השימוע מושא העתירה.

9. אשר על כן, העתירה נדחית על הסף. העותרים יישאו בהוצאות המשיבה בסך 5,000 ₪.

ניתנה היום, ‏כ"ב בתמוז התשע"ה (‏9.7.2015).


ת


מעורבים
תובע: פורום יצרני חשמל פרטי מגז טבעי
נתבע: הרשות לשירותים ציבוריים חשמל
שופט :
עורכי דין: