ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין BIENE GEBRESILASI TOKLU נגד קפלן את לוי בע"מ :

לפני: כבוד השופטת קרן כהן

התובע:
BIENE GEBRESILASI TOKLU
ע"י ב"כ עו"ד דניאל ועקנין
-
הנתבעות:
1. קפלן את לוי בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ניקול יורק

2. עיריית רעננה
ע"י ב"כ עו"ד חיים ברנזון

החלטה

1. לפניי בקשת הנתבעת 1 (להלן: הנתבעת) לתקן את כתב ההגנה כך שתיווסף לו טענת קיזוז בגין חיובה בתשלום ערכן של נקודות הזיכוי שזיכתה את התובע בעת תשלום שכרו בתקופת העבודה. נטען כי דרישת מס הכנסה הגיעה לידי הנתבעת לאחר סיום עבודתו של התובע.

2. התובע התנגד לבקשה.

הכרעה

3. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי דין הבקשה להתקבל, כפי שיפורט להלן.

4. כידוע, לבית הדין סמכות רחבה מזו של בית המשפט להתיר תיקון כתבי טענות וזאת נוכח השוני בין תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 לבין תקנה 41 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי-דין), התשנ"ב-1991.

כמו כן, ההלכה היא כי בבוא בית הדין להחליט בבקשה לתיקון כתבי טענות "ניצבות שתי שאלות נפרדות זו מזו לשיקול דעתו של בית הדין. הראשונה, האם מעמיד הנוסח המתוקן את הפלוגתא האמיתית לדיון. השניה, האם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. אם התשובה לשאלה הראשונה היא חיובית, כי אז הגישה במסגרת השאלה השניה היא מאוד ליברלית, כדי שהטפל לא יכשיל את העיקר".

5. במקרה שלפני אני סבורה שהנוסח המתוקן של כתב ההגנה מעמיד את הפלוגתאות האמיתיות שבין הצדדים לדיון. בכתב ההגנה המתוקן פירטה הנתבעת את טענת הקיזוז ואף צירפה את המסמכים הרלוונטיים לצורך הוכחת טענתה.

6. אוסיף, כי לא מצאתי שיש בתיקון המבוקש בכדי לגרום לתובע נזק או בכדי להעניק ל נתבעת יתרון דיוני לא מוצדק על פני התובע. כמו כן, התיקון המבוקש אף לא יגרום להתארכות ההליך, שכן טרם התקיים דיון קד"מ בתיק ועד למועד הדיון ניתן יהיה לבצע את כל ההליכים המקדמיים.

7. אדגיש, כי במסגרת הדיון בבקשה לתיקון כתבי הטענות אין בית הדין בוחן אם הטענות שהוספו יוכחו ולכן טענות הצדדים בנוגע לפסקי הדין השונים שניתנו בנוגע לקיזוז ערכן של נקודות הזיכוי מסכומים שנפסקו לזכות העובד יתבררו במסגרת ההליך ואין מקום לדון בהן בשלב מקדמי זה.

8. אי לכך אני מתירה את תיקון כתב ההגנה.

סוף דבר
9. הבקשה מתקבלת.

לעניין הוצאות – מש מדובר בתיקון כתב הגנה שאינו מצריך תיקון טענות מצד התובע ומשעילת התיקון נודעה לנתבעת רק לאחר הגשת כתב ההגנה, לא מצאתי כי יש לחייבה בתשלום הוצאות בגין התיקון המבוקש.

10. למען הסדר, תגיש הנתבעת את כתב הההגנה המתוקן על נספחיו בשנית וזאת עד ליום 10.7.2015.

11. ניתן בזאת צו לגילוי מסמכים כללי והדדי שיבוצע עד ליום 10.9.2015.

בקשות מקדמיות ניתן להגיש עד ליום 20.10.2015, שאם לא כן לא תותר הגשתן במועד מאוחר יותר, אלא ברשות בית הדין.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ה, (26 יוני 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: BIENE GEBRESILASI TOKLU
נתבע: קפלן את לוי בע"מ
שופט :
עורכי דין: