ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירלי טוטנאוור דוידוביץ נגד יעקב פרוינד :


בפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

מבקשים

שירלי טוטנאוור דוידוביץ

נגד

משיבים

  1. יעקב פרוינד
  2. צאלה פרוינד
  3. עו"ד אריה שילאנסקי
  4. רות אמיר

החלטה

הבקשה, שהוגשה אתמול בערב, הובאה היה לפניי כרשם תורן ביום שישי זה.

על יסוד האמור בבקשה ובהתאם לתקנות 362, 366 ו- 374 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"):

1. ניתן בזה צו עיקול זמני כמפורט בבקשה ( כנגד הנתבעים 2+3+4 על הסכומים הנקובים בבקשה!).
הצו מוגבל ל-10 מחזיקים לפי בחירת המבקש .
2. הצו לא יחול על הנכסים הבאים:
א. משכורת.
ב. חשבונות עו"ש ו/או חח"ד בבנק ביתרת חובה.
ג. עיקול מיטלטלין – יעשה ברישום בלבד, ולא יכלול מלאי סחורה וחומרי גלם.
ד. עיקול כלי רכב ומקרקעין - ייעשה לפי מספר זהות.
3. העיקול מוגבל לסכום התביעה כשהוא צמוד לפי המבוקש בכתב התביעה.
4. בהתאם לתקנה 364 לתקנות כפוף צו העיקול הזמני להמצאת הביטחונות הבאים וזאת בנוסף להתחייבות עצמית:
א. ערבות צד ג' על סך 100,000 ₪ צמודת מדד כאמור בתקנה 364 (א) לתקנות.
ב. עירבון על סך 30,000 ₪ צמוד מדד, כאמור בתקנה 364 (ב) לתקנות.
ג. המזכירות לא תקבל את ההתחייבות העצמית ו/או את הערבות ו/או את העירבון הנ"ל כשהם אינם תואמים את נהלי המזכירות ולאחר תום 7 ימי עבודה מיום מתן הצו (לא כולל יום מתן הצו).
ד. תקופה זו ניתנת למבקש על מנת להיערך להגשת הערבות והעירבון.
ה. צו העיקול לא יכנס לתוקף כל עוד לא אושרה תקינותם של כתב ההתחייבות ו/או כתבי הערבות והעירבון (במידה שהוחלט על המצאתם) על-ידי מזכירות בית המשפט.
5. המבקש ימסור במסירה אישית למשיב העתקים מהצו, מהבקשה ומהמסמכים המצורפים אליה (לרבות כתב התביעה ונספחיו) וכתב הערבות בתוך 3 ימי עבודה מיום שקיבל המבקש את הודעות למחזיק לידיו.
6. צו זה יפקע על-פי האמור בתקנה 370 לתקנות.
7. ימי הפגרות יבואו במניין הימים.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ה, 26 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירלי טוטנאוור דוידוביץ
נתבע: יעקב פרוינד
שופט :
עורכי דין: