ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה אוריאלי נגד עיריית הרצליה :

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

העותרים: 1. ורדה מור
2. יהודה אוריאלי
3. ד"ר יהודית גרינברג

נגד

המשיבים: 1. ראש עיריית הרצליה, הגב' יעל גרמן
2. עיריית הרצליה
3. היועץ המשפטי לממשלה
4. מרכז השלטון המקומי בישראל
5. היועצת המשפטית לעיריית הרצליה,
עו"ד ענת בהרב

בקשה לקיים דיון בצו הביניים

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

המבקשת, עיריית הרצליה, אוכפת את האיסור להחנות רכב על המדרכה בהפעילה את חוק העזר להרצליה, שעניינו שמירת הניקיון. היא בוחרת לעשות כן, ולא לעשות שימוש בחוק העזר להרצליה, שעניינו העמדת רכב וחנייתו, בשל השוני בגובה הקנס שניתן לגבות על-פי אותם חוקים. כך מסביר היועץ המשפטי לממשלה, בתמצית, את שורש המחלוקת נשוא העתירה הזו.

היועץ המשפטי, בתגובתו לעתירה זו, הבהיר את עמדתו כי המשיבה, עיריית הרצליה, פועלת בניגוד להנחיותיו, וכי ברשויות מקומיות בהן קיימת הוראת חוק עזר האוסרת חניה על מדרכה, אין להטיל קנסות מכוח חקיקת עזר שעניינה שמירה על הניקיון.

כיוון שכך, הצטרף היועץ המשפטי לממשלה לבקשת העותרים, להוציא צו על תנאי בעתירה, ולהוציא צו ביניים האוסר על המשיבה, עיריית הרצליה, להמשיך ולעשות שימוש בחוק העזר, שעניינו שמירת הניקיון, לצורך אכיפת העבירה של חניה על המדרכה.

אשר לשאלה אם האזרחים ששילמו קנס לעיריית הרצליה עד כה, זכאים להשבת כספים, סבור היועץ המשפטי לממשלה שתביעה כאמור, אם תוגש, עשויה להתברר בבית משפט אזרחי.

משהוצא צו הביניים, שבה עיריית הרצליה חדשות לבקרים ומבקשת לבטלו או להקדים את הדיון בבקשתה זו. הטעם היחיד הראוי לבחינה, בעניין זה, הוא ההנחה כי הסעד העיקרי עשוי להתייתר בחודש אוקטובר השנה, בעת שתעבור העירייה לגבות קנסות על-פי חוק ראוי. לפיכך, הריני ממליץ למזכירות לבדוק את האפשרות לקבוע את הדיון בעתירה לגופה במחצית הראשונה של חודש אוגוסט השנה.

ניתנה היום, טו' באב תשס"ב (24.7.2002).


_________________
העתק מתאים למקור 02044450.P09 /אמ
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: יהודה אוריאלי
נתבע: עיריית הרצליה
שופט :
עורכי דין: