ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דנכ"ל בניה בע"מ :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

בשא002951/09

בפני:

כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי

תאריך:

11/06/2009

דנכל בניה בע"מ

בעניין:

מבקש

ע"י ב"כ עו"ד לאלו

נ ג ד

1. עו"ד אמסטר בתפקידו ככונס נכסים

משיב

ע"י ב"כ עו"ד נהיר

2. שמרדן חברה לבניה והשקעות בע"מ

החלטה

המבקשת הגישה בקשה לביטול החלטה מיום 24.6.08 (בש"א 5548/09), וכן בקשה להורות על השעייתם של הליכים מכירה הננקטים בלשתכ ההוצל"פ בירושלים (בש"א 2951/09).

הבקשות מתייחסות להחלטה שניתנה על ידי ב יום 28.10.08, בה אושרה מכר מקרקעין למשיבה 2 שמרדן בע"מ, המהווים יחידה בקומה ו של בית פריזמה. החלטה זו ניתנה על סמך בקשה שהגיש המשיב 1, עו"ד אמסטר בתפקידו ככונס נכסים על זכויות החייבת בנכס, אשר הוסמך חתום על הסם מכר ביחד לנכס.

המבקשת טוענת, כי לא צורפה לבקשה לאישור הסכם המכר, חרף היותה בעלת זכויות ביחידה, ולכן דין ההחלטה שניתנה בהעדרה להתבטל, ויש להורות אף על עיכוב הליכי המכירה בלשכת ההוצל"פ.

המשיב 1 הגיש תגובה לבקשה בה ציין, כי למבקשת לא היה כל מעמד בבקשה לאישור הסכם המכר, שכן החל משנת 2001 הוא מונה ככונס נכסים על זכויות החייבת והוסמך למכור את המקרקעין, בכפוף לאישור בית המשפט.

לדברי המשיב, המבקשת היתה זכאית לערער על החלטת ר' ההוצל"פ לאשר את המכירה, או לבקש מר' ההוצל"פ להורות על עיכובם. ביום 6.8.08 אף ניתנה החלטת ר' ההוצל"פ, כי הבקשה לאישורה המכר תועבר לתגובת החייבת אשר תוגש בתוך 7 ימים. התגובה לא הוגשה במועד זה ואף לא במועד נדחה שנקבע ע"י ר ההוצל"פ, לבקשת ב"כ החייבת. לפיכך אישר ר' ההוצל"פ את המכר והחזקה בנכס נמסרה זה מכבר.

מסיבות השמורות עם ב"כ המבקשת, לא הוגשה תשובה לתגובת המשיבה עד עצם היום הזה.

החלטות ר ההוצל"פ צורפו לתגובת המשיב 1 מהן עולה, כי המבקשת היתה מודעת היטב לעובדה, שהמקום להעלות את התנגדותה והשגותיה למכר הוא בלשכת ההוצל"פ. תחילה אף עשתה כן המבקשת, אך בשלב כלשהו חדלה מכל מעשה ולכן ר' ההוצל"פ אישר את המכר.

לא היה מקום לפנות בבקשה לביטול החלטה, כפי שהוגשה על ידי המבקשת ולא מצאתי הצדקה לביטולה.

אשר על כן, הבקשה נדחית.

הצו הפורמלי, שצורף לתגובת המשיבה נחתם על ידי, כמבוקש.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י"ט בסיון, תשס"ט (11 ביוני 2009), בהיעדר הצדדים.

ד"ר דפנה אבניאלי, שופטת

קלדנית:א. אילנה.