ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אקראם זבן נגד משרד החינוך :

לפני:

כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה

התובעת
1. אקראם זבן ת.ז. XXXXXX712
ע"י ב"כ: עו"ד מואייד מיעארי
-
הנתבעים

  1. משרד החינוך - היחידה להערכת תארים חברות 510791721062771
  2. מדינת ישראל חברות 510791721062772

ע"י ב"כ: עו"ד משה וילינגר

פסק דין

א. שני הצדדים הודיעו לבית הדין כי לפנים משורת הדין ומבלי להודות בטענת הצד שכנגד הסכימו להסדר פשרה כפי שנוסח בדיון מיום 29.4.15 כדלהלן:

  1. לתובעת יתאפשר בתוך 3 סמסטרים החל משנת הלימודים הקרובה (מחודש ספטמבר 2015 עד סוף חודש יוני 2017), להשלים 26 נק' זכות אקדמיות באוניברסיטת בית לחם.
  2. בתקופה זו ומבלי שהדבר יהווה הכרה בתואר כלשהו מצד הנתבעת, היא תשלם לתובעת את שכרה לפי הדירוג כפי שהיה בטרם חודש פברואר 2013 (כפי ששולם לה בטרם ההחלטה על ביטול שקילות תואר ראשון), כמובן תוך שככל שצברה בינתיים זכאות לתוספות שכר ממקורות אחרים הללו ימשיכו וייצברו.
  3. ככל שתצליח התובעת לעמוד באמור בסעיף 1 ולאחר הבדיקה האקדמית המתחייבת ע''י הנתבעת, תיבדק מחדש זכאותה לשקילות תואר ראשון על יסוד הלימודים האלה וככל שהתואר יוכר, ישולם לה בהתאם החל מיום הזכאות.

לשם כך התובעת תמציא לנתבעת מסמכים מאוניברסיטת בית לחם המצביעים על השלמת הקורסים, היקף נק' הזכות ותאריך השלמת הלימודים (גיליון ציונים מתוקן).
4. היה ויוברר כי התובעת לא עמדה באמור בסעיף 1 תהא הנתבעת רשאית לקזז משכרה, שלאחר חלוף התקופה האמורה, כל תשלום עודף ששולם בהתאם להסכמה האמורה.
5. עם זאת, מוסכם כי ככל שתבקש התובעת במהלך או בתום התקופה האמורה, כי יוכרו לה נק' זכות שצברה לתואר השני לשם השלמת התואר הראשון, בהתאם להצעה שהוצעה לה בשעתו ע''י הנתבעת במכתב מיום 30.5.10 , כי אז יקוזזו הפרשי השכר בהתחשב בבקשתה זו באופן רטרואקטיבי החל מינואר 2013 ואילך והנתבעת תערוך הפרשי שכר כמתחייב.
6. מוסכם כי ככל שיהיה צורך בביצוע קיזוזים הם יבוצעו כמגבלות בחוק הגנת השכר.

ב. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים כדלעיל.

ג. בנסיבות הענין אין צו להוצאות.

ד. נוכח האופן בו נסתיים ההליך , תוחזר האגרה , כפוף להוראות התקנות.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ה, (25 יוני 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: אקראם זבן
נתבע: משרד החינוך
שופט :
עורכי דין: