ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביטל שרון נגד פנינה אביטל :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובעת

אביטל שרון

נגד

נתבעים

  1. פנינה אביטל
  2. איי אי ג'י חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום העיניים.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, ולאור המלצתו של המומחה הנוירולוגי, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום העיניים, עקב תאונת הדרכים מיום 24.1.09.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר ענת גבאי, כמומחית רפואית מטעם בית המשפט בתחום העיניים, על מנת שתחווה דעתה בדבר מצבה הרפואי של התובעת בגין תאונת הדרכים מיום 24.1.09.

בחוות דעתה מתבקש ת המומח ית להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחית את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שתעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחית מתבקשת להגיש את חוות דעתה באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחית לפרט בחוות דעתה את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניה במועד מתן חוות דעתה.

שכר טרחת המומחית יעמוד על סך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ.

בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחית ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחית תגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרשת, ככל שדרשת, ולאחר ששכר טרחתה ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחית.

תז"פ – 13.2.16.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ה, 25 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אביטל שרון
נתבע: פנינה אביטל
שופט :
עורכי דין: