ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענת אבירם נ מגדל ואבנר :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 024347/08

בפני:

כב' השופטת בלהה טולקובסקי

תאריך:

11/06/2009

בעניין:

ענת אבירם

התובעת

נ ג ד

1. מגדל חברה לביטוח בע"מ

2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי תאונות דרכים בע"מ

הנתבעות

החלטה

בהמשך להחלטה קודמת, אני ממנה בזאת את ד"ר ברג מונל, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 10.1.02 ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?

מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל.

ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים.

ה. המומחה יתיחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז - 1986.

ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

בשכר טרחת המומחה, בסך של 4,000 ₪ בצרוף מע"מ, תשא, בשלב זה, התובעת וכל טענה, בעניין זה, שמורה לה להמשך ההליכים.

מועד לבדיקה יקבע לאחר פרעון שכר המומחה.

המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו, תוך 30 יום ממועד הבדיקה.

ב"כ התובעת ימציא העתק החלטתי למומחה.

המזכירות תעביר החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום 11 ביוני, 2009 (י"ט בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

בלהה טולקובסקי, שופטת

קלדנית: כהן מיטל.