ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד אוהד ציטרום נגד חן שיפריס :


בפני כבוד השופטת מרים ליפשיץ-פריבס

המבקש

עו"ד אוהד ציטרום

נגד

המשיבים

  1. חן שיפריס
  2. אורה שיפריס

החלטה

1. הבקשה שבפני היא למחיקת כתב ההגנה משלא מלאו הנתבעים אחר ההליכים המקדמיים בגילוי מסמכים.

2. לאחר שהוגשה הבקשה הוגש תצהיר גילוי מסמכים ע"י בנם של הנתבעים אביבי שיפריס (להלן-"הבן") ואילו הנתבעים הגישו תצהיר לפיו אין בידיהם מסמכים כי אם בידי הבן שטיפל בעניינם נשוא הסכסוך שבפני. יוער, כי תצהירי הנתבעים לא הוגשו במסגרת הבקשה דנן כי אם במסגרת בקשה לגילוי מסמכים מהתובע. עם זאת, נדרשתי לבחינת התצהירים על מנת להכריע בבקשה, שעה שהונחו בפני.

3. התובע טוען כנגד האיחור בהגשת התצהירים לעיל וכן כנגד הגשת תצהיר גילוי מסמכים ע"י הבן. בנוסף הלין התובע בבקשתו כנגד היעדר פירוט בתצהירו של הבן על המסמכים שלכאורה אבדו לו . מה היו אותם מסמכים , מתי וכיצד אבדו לו. על כך השיבו הנתבעים כי אין להטריח אותם לחיפוש אחר מסמכים שאבדו וכי תכלית בקשת התובע בנדון היא על מנת שיהא בידו דווקא, להעלים מסמכים המצויים בידו.
דיון והכרעה:
4. תכליתם של הליכים מקדמיים לניהול הליך ב"קלפים פתוחים" להבטחת הגינות דיונית ומני עת הפתעות במהלך המשפט. בכך יהיה כדי לסייע בידי בית מהשפט לרדת לחקר האמת וייחסך זמן שיפוטי יקר (רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן נ' איזנברג [פורסם בנבו] 1/11/05, בספרו של א' גורן, סוגיות בסדר הדין האזרחי,188).

5. לפי התכלית של ההליכים המקדמיים , נקבעו בתקנות סדר הדין הא זרחי, התשמ"ד-1984 גדרי התשובה לצו גילוי מסמכים בהתאם לתקנה 113 וטופס 12 בתקנות. בהתאם לכך וכאמור בס"ק 2 בטופס 12 על בעל דין להצהיר בין השאר: "בחזקתי או בשליטתי היו מצויים המסמכים כדלקמן, הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת במשפט זה, אך אין נמצאים עתה בחזקתי או בשליטתי". בנוסף עליו לפרט את תיאור המסמך שאינו בשליטתו עוד ותאריכו; מתי יצא משליטה והיכן נימצא כעת המסמך.

6. בנסיבות שבפני , אף שתצהירי הנתבעים הוגשו באיחור מהמועד שנקבע אך לאור האמור בתצהיר לפיו הם לא טפלו בעצמם בעניינם כי אם הבן , לפיכך אני קובעת כי קיום הצו בהגשת תצהירו של הבן יביא לניהול ההליך ב"קלפים פתוחים" , מבלי שיהא בכך כדי למנוע חק ירה של הנתבעים על העברת המסמכים לידי הבן .
בה בעת, שעה שתצהיר גילוי מסמכים הוגש ע"י הבן שלדידו הוא החזיק ומחזיק במסמכים הנוגעים להליך , היה עליו להגיש את תצהירו בהתאם לתקנות. לפיכך, אני מורה לו להגיש תצהיר משלים ערוך לפי טופס 12 לתקנות וכן למלא אחר דרישת הגילוי הספציפי כאמור בבקשה מס' 7 שהגיש התובע שכן המסמכים רלוונטיים להליך. יוטעם כי בכך אין משום הוראה לנתבעים בעצמם או באמצעות הבן, לבצע פעולות טכניות במחשב ממנו לכאורה אבדו מסמכים לצורך איתור המועד המדויק בו אבדו דבר שיהווה הכבדה בלתי סבירה עליהם. עם זאת, יש לפרט בתצהיר מועד משוער של איבוד המסמכים וחשוב מכך מה היו המסמכים שאבדו . למעלה מן הצורך יוער כי כל מסמך שלא נכלל בתצהיר גילוי מסמכים לא יהא בידי הנתבעים להציגו כראיה .

7. לאור האמור, אני מורה על הגשת תצהיר משלים תוך 15 יום מהיום.
בנסבות העניין, איני מורה על מחיקת כתב ההגנה כבקשת התובע בהיותו סעד דרסטי למרות מחדלי הנתבעים כמובא לעיל ומחייבת את הנתבעים בהוצאות בסך של 1,500 ₪.

8. בפני מונחת בקשה של הנתבעים לגילוי מסמכים ספציפי של הסכמי שכר טרחה, קבלות חשבוניות מס, פסיקתא שנתנה בהליך נשוא התביעה, מכתבים ששלח התובע לנתבעים בנוגע לסכומים שנפסקו לטובתם וקבלות על קבלתם, העתק אסמכתאות על קבלת אגרות, ערבויות, פיקדונות או כספים בהליכים השונים בהם טיפל התובע וכן הסכמי נאמנות ומסמכים מחשבון הנאמנות ודרישות לנתבעים לשכר טרחה לתובע.

9. בהחלטתי מיום 19/03/15 הוריתי כי לאחר שיוחלט בבקשת התובע למחיקת כתב הגנה, יושלמו הליכים מקדמיים ע"י התובע לאחר שאורה לו ליתן תגובתו לבקשה. לפיכך, אני מורה לתובע להשיב לבקשה תוך 10 ימים מהיום ככל שלא יעלה בידיו לייתר את הבקשה.

10. על מנת לקדם את בירור ההליך אני מורה לתובע להגיש תצהירי עדות ראשית תוך 60 יום מהיום. הנתבעים יגישו תצהירים בשתי התביעות שהדיון בהם אוחד, תוך 60 יום ממועד קבלת תצהירי התובע . הרשות בידי התובע להגיש תצהירים משלימים בתביעה שהגישו הנתבעים נגדו תוך 30 יום ממועד קבלת תצהיריהם.

עותק יישלח לצדדים.

ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ה, 24 יוני 2015, בה עדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד אוהד ציטרום
נתבע: חן שיפריס
שופט :
עורכי דין: