ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סטרול נגד עיריית חולון :

7


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 006115/07

בפני:

כב' השופט שאול מנהיים

בעניין:

1 . סטרול כוכבית

2 . כהן נעמי

3 . איתן רות

4 . גולדברג רונית

5 . חביבי יהודה

6 . חביבי אדם

7 . חביבי אורן יוסף

התובעים

נ ג ד

עיריית חולון

הנתבעת

נ ג ד

איילון חברה לביטוח בע"מ

צד ג'

החלטה

1. בהסכמת הצדדים מורה על מחיקת בש"אות 4384/08, 5116/08, 4700/08 ללא צו להוצאות ומבלי לפגוע בטענות כל אחד מהצדדים כפי שהועלו בבקשות אלה.

2. הצדדים יגישו עדויותיהם ועדויות עדיהם בתצהירים כדלהלן:

התובעים עד ‏יום 1.8.09.

הנתבעים עד יום 15.9.09.

צד ג' עד יום 1.11.09.

כל צד יצרף לכל תצהיר את העתקי כל המסמכים שבדעתו להגיש כראיות מטעמו באמצעות המצהיר.

חוות דעת מומחים ככל שיש כאלה תוגשנה יחד עם הגשת התצהירים.

עדים שבעל דין מבקש להעידם ואינו מצליח לקבל מהם תצהיר יורשו להעיד רק אם אותו בעל דין יודיע על כך בכתב יחד עם הגשת תצהיריו, הן לבית המשפט והן לצד שכנגד, ויפרט תמצית הנושא שכל עד ששמו יכלל בהודעה יתבקש להעיד עליו.

כל צד ימציא עותק מכל מה שהוא מגיש על פי החלטה זו ישירות לצד שכנגד במסירה אישית, ביום ההגשה לבית המשפט.

3. קד"מ משפט אחרון עם חובת התייצבות אישית למוסמכים לקבל ההחלטות בקרב בעלי הדין, אשר יוסמכו לקבל החלטות לשם סיום התיק על אתר, נקבע ליום 23.11.09 בשעה 10.30. בעלי הדין יהיו פטורים מחובת התייצבותם בתנאי שיסמיכו את באי כוחם לקבל החלטות לסיום התיק עבורם.

המזכירות תודיע לצדדים באמצעות הפקס.

ניתנה היום י"ט בסיון, תשס"ט (11 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

שאול מנהיים, שופט