ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ו.ת. שירותי אריזה והובלות בע"מ נגד פלאפון תקשורת בע"מ :

בפני כבוד ה שופט דוד גדעוני

תובעים

א.ו.ת. שירותי אריזה והובלות בע"מ

נגד

נתבעים

פלאפון תקשורת בע"מ

החלטה

לפני בקשת רשות להתגונן שהוגשה לחילופין ובגדרי בקשה למחיקת כותרת.

התובעת היא חברה מסחרית הנמנית על לקוחותיה של הנתבעת. במהלך שנת 2008 התקשרו הצדדים בהסכם לשדרוג השירותים שתעניק הנתבעת לתובעת. בתקופה שלאחר מכן העלתה התובעת טענות שונות כלפי הנתבעת. בשנת 2010 נעשה בין הצדדים הסדר שלפיו הוסכם כי התובעת תשלם לנתבעת סכום מופחת ביחס לחוב שהיתה חייבת לנתבעת. בגדרי ההסדר התחייבה התובעת לחבר מכשירים שונים שברשותה חזרה לרשת הנתבעת. בד בבד, בגדרי מסמך נפרד שנעשה בין הצדדים, התחייבה התובעת לשלם לתובעת סך מירבי של 2,200 ₪ למכשיר, ביחס לשישה מכשירים (ובסה"כ 13,200 ₪) כהחזר על התשלום בו תישא התובעת לחברת התקשורת בה היתה מנויה.

טענתה המרכזית של התובעת בכתב התביעה היא כי הנתבעת לא שילמה לה את הסך האמור. על רקע זה תבעה התובעת שורת סעדים בגין עלויות שבהן נשאה עוד קודם לחתימת ההסדר, בגין הסך האמור שלא שולם לה, בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה ובשל שכר הטרחה שנאלצה לשלם לעורך דינה (מרביתו עוד קודם לעריכת ההסדר בשנת 2010).

בבקשתה ובתצהיר שהוגש בתמיכה לה טענה הנתבעת, בין היתר, כי התחייבותה לשלם לתובעת את הסך של 13,200 ₪ הותנתה בכך שיומצאו לנתבעת חשבוניות המוכיחות תשלום בפועל לחברת התקשורת הננטשת. לטענת הנתבעת התובעת לא המציאה את שנדרש ממנה לא במועד שנקבע ולא לאחר מכן. במצב דברים זה, זו הטענה, לא היה על הנתבעת לשלם את הסך האמור (אף שלטענת הנתבעת היא הציעה לשלם סכום מסוים לפנים משורת הדין). הנתבעת תמכה את טענתה זו בהוראות שנקבעו במסמך שהוכתר "תשלום בגין מעבר לרשת פלאפון SOHO" שצורף לתביעה. בנוסף טענה הנתבעת כי יתר הטענות שהעלתה התובעת מתייחסות לתקופה שקדמה להסדר שבין הצדדים ועומדות בניגוד לתניית הויתור שנקבעה בו.

בטענות הנתבעת יש כדי להקים הגנה לכאורה מפני התביעה. כידוע, בשלב זה אין לבדוק כיצד יעלה בידי הנתבעת להוכיח את טענותיה ואין להיכנס בשלב זה לבחינת מהימנות גרסת ההגנה. די בכך שהתצהיר מגלה הגנה אפשרית, ולו בדוחק, כדי שתינתן לנתבע רשות להתגונן. בנסיבות העניין, ולאור האמור בתקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, ("התקנות"), מצאתי כי מוצדק ליתן רשות להתגונן על יסוד הבקשה בלבד. התצהיר שהוגש בתמיכה לבקשה ישמש כתב הגנה.

אשר לבקשה למחיקת כותרת – אכן, טענות הנתבעת מעוררת ספק אם התביעה כשירה להתברר בסדר דין מקוצר, זאת בשים לב לחלק מהסעדים שנתבעו ביחס לנזקים בלתי ממוניים. עם זאת, משניתנה רשות להתגונן אין עוד טעם מעשי לדון בכך.

משניתנה רשות להתגונן – יופנה התיק להליכי מהו"ת. המזכירות תעביר את העתק ההחלטה לעיונה של עו"ד נורית לוי.

בד בבד, ולשם קידום ההליך, תיקבע ישיבת קדם משפט.

ניתנה היום, ו' תמוז תשע"ה, 23 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ו.ת. שירותי אריזה והובלות בע"מ
נתבע: פלאפון תקשורת בע"מ
שופט :
עורכי דין: