ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עוואמי ישראל נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת ריבה שרון

התובע

עוואמי ישראל

נגד

הנתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

מחיקת התביעה נעשתה לאחר התראה ולא באופן שרירותי, ומהטעמים כמפורט בהחלטות שונות שניתנו עובר לה.

בקליפת אגוז: ב"כ התובע הוא זה שעתר ביום 3/5/15 להפסקת התובענה בשל "כוונה להגיש תביעה להחמרת מצב במחלקת נ"ע", תוך שהוא מפנה לקביעת מל"ל נ"כ בדבר נכות נפשית זמנית עד ליום 31/5/16. ראו את החלטתי המפורטת בעקבות פרטים והודעה אלה מאותו יום.
לאחריה- הוגשה בקשת התובע מיום 6/5/15, שלא היה בה מענה לאמור בהחלטתי ובכלל זה, לכך שפרק הזמן הנקוב בבקשה קודמת בכל הנוגע לסיום ההליך (שטרם החל) במל"ל אינו ריאלי.
ראו את החלטתי מיום 8/5/15, בה נתתי מענה לחשש מפני אגרת פתיחת הליך חדש ואף הצעתי כיצד למנוע חשש מפני התישנות התביעה.
ביום 19/5/15, בהעדר מענה מצד בכ"ת- נשלחה תזכורת מפורטת בנושא.
משאף זו לא נענתה ע"י בכ"ת- הוריתי ביום 6/6/15 על מחיקת התביעה.

איני מצליחה לרדת לשורש הטענה כי מחיקת ההליך תביא ל"התחלתו מחדש" שהרי התייחסתי לכך מפורשות בהחלטותי.

לא שוכנעתי שיש ממש בבקשה זו לביטול המחיקה ולקבלת הצעה "על יסוד המצוי בתיק" משלא הובהר אם התובע זונח את הטענה בדבר החמרת מצבו הקשור בתאונה.

המבוקש כיום אינו מתיישב עם הצהרת הכוונות של התובע מיום 3/5/15 ואינו מתישב לכאורה עם תמונת המצב המתוארת, ללא הסבר, נימוק ו/או הצבעה על תכלית עניינית ש חידוש התביעה בנסיבות המיוחדות של הענין תביא עמה .

בשולי הדברים, אציין כי לא מן הנמנע שלקביעות המל"ל הנזכרות בבקשות התובע (אלו שניתנו במסגרת נ"כ ו/או אלו הצפויות בעקבות הליך החמרה במסגרת נ"ע)- עשויה להיות השלכה על סוגית הניכוי. לא למותר לציין כי חוו"ד אקטוארית בדבר שווי תקבולי מל"ל נ"ע הוגשה לפני הודעת ב"כ התובע מיום 3/5/15, הכוללת פרטים ביחס לקביעת המל"ל נ"כ, שעודנה זמנית, לפחות למשך כשנה מהיום.

ודוק. דלתו של בית המשפט פתוחה תמיד, אך אין זה ראוי להבנתי להותיר הליך שיפוטי "שבוי" בתוך מסגרת שתוכנה לא ברור בשלב זה, בחלוף כ- 3 שנים מאז נפתח. הליך שיפוטי לא נועד לשמש מסגרת שתהא לכאורה ריקה מתוכן, או למצער-מעורפל

והעיקר- כאמור, לא הובהר כיצד תוכלנה זכויות התובע להפגע לאור האמור בהחלטות הנזכרות, ככל שיפעל בשקידה לשמור עליהן.

מכל האמור- בשלב זה דומני שאין מקום לבטל את המחיקה שנעשתה לאחר התראה ומהטעמים שפורטו, על יסוד הצהרות ובקשות ב"כ התובע ובעקבותיהן, רק כדי להותיר הליך זה תלוי ועומד ללא יכולת להתקדם בו, עד לאחר מיצוי הליכי החמרה במל"ל, שספק אם או מתי נפתחו.

ככל שהתובע עומד על בקשתו- עליו להתיחס לכל האמור לעיל, שלא זכה למענה עובר למחיקה, ואז תועבר הבקשה לקבלת תגובת הצד שכנגד, שלא הובאה.

ניתנה היום, ו' תמוז תשע"ה, 23 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עוואמי ישראל
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: