ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוניל בניה בע"מ נגד עיריית אשדו :

3


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 002891/04

בפני:

כב' השופט - עידו רוזין

תאריך:

11/06/2009

בעניין:

אוניל בניה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

פסצ'ק לימור

התובעת

נ ג ד

עיריית אשדוד

ע"י ב"כ עו"ד

שגית אביבי גליקסמן

הנתבעת

החלטה

1. לבקשת בעלי הדין, הדיון שנקבע ליום 09.06.09 נדחה ליום 24.11.09 בשעה 11:40.

2. בעלי הדין יעשו מאמצים לגשר על המחלוקות שביניהם ולהגיש הסכם פשרה חתום בתוך 45 ימים.

במידה ולא יושג הסדר פשרה יחולו ההוראות שלהלן:-

3. התובעת תגיש תצהירי עדויותיה, לרבות חוו"ד בצירוף כל המסמכים שבדעתו להסתמך עליהם, עד ליום 01.09.09 - העתקים של הנ"ל ימסרו ישירות לב"כ הנתבעת.

הנתבעת תגיש תצהירי עדויותיה, לרבות חוו"ד בצירוף כל המסמכים שבדעתה להסתמך עליהם, עד ליום 01.11.09 - העתקים של הנ"ל ימסרו ישירות לב"כ התובעת.

התצהירים יהיו קצרים ותמציתיים.

4. שום דבר מהאמור בתצהירי בעלי הדין לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים, אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים, אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.

5. בעל דין הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, או שיש בהם שינוי חזית או כל טענה אחרת, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו בפתח הישיבה הבאה.

6. בעל דין שיבקש להזמין עדים שלא באמצעות תצהיר - הן לצורך השמעת עדות והן לצורך הצגת מסמכים - יגיש בקשה מתאימה לביהמ"ש בתוך המועד הקבוע להגשת תצהירי העדות מטעמו.

7. בעלי הדין לא יהיו רשאים להזמין עדים (למתן עדות או לצורך הצגת מסמכים), אם ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים, ואשר לגביהם לא הוגשה בקשה לפי סעיף 6 לעיל, בתוך המועד שנקבע להגשת התצהירים.

8. קובע תזכורת פנימית ליום 02.09.09 כדי לוודא שהתובעת פעלה לפי החלטה זו או מחיקת התובענה מחוסר מעש.

9. מזכירות ביהמ"ש תשגר עותק ההחלטה לב"כ בעלי הדין.

ניתנה היום י"ט בסיון, תשס"ט (11 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.

_______________

עידו רוזין, שופט

שם הקלדנית: אתי אוחיון