ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל לוי נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת ריבה שרון

התובע

שמואל לוי
- ע"י ב"כ עוה"ד איתן אדלשטיין ואח'
נגד
הנתבעת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
- ע"י ב"כ עוה"ד אהרון שפרבר ואח'

החלטה

1. התובע- יליד 4/54, היה מעורב בת.ד.עבודה נשוא התביעה מיום 13/5/12 (להלן: "התאונה").
התובע עתר למינוי מומחים בתחומי הנוירולוגיה, האורתופדיה והרפואה הפנימית . מצאתי אותה עת ראשית ראיה למינוי מונה מומחה בתחום האורתופדי . לא שוכנעתי אותה עת שקיימת בעיה נוירולוגית עצמאית וציינתי שענין זה יוכל להבחן, ככל שידרש, לאחר קבלת חוו"ד בתחום האורתופדי. ה מומחה מטעם בית המשפט- ד"ר ישראל כספי, נתן חוו"ד וקבע כדלקמן:

2. לפני בקשה למינוי מומחה על פי המלצת המומחה. המלצת מומחה אינה מחייבת, אך יש לה משקל בעת בחינת הדברים, בעיקר כשמדובר בתחומים קרובים. לאחר ששבתי ועיינתי במסמכים הרפואיים שהוצגו ובחנתי את הטענות הצדדים , מצאתי שיש מקום למינוי המבוקש וכי יש לקבל את המלצת ד"ר כספי, כמפורט בחוו"ד .

3. אני ממנה איפוא כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי את ד"ר רון דבי (להלן:
"המומחה"). המומחה יואיל ליתן חוות דעת בעניינו של התובע בקשר עם התאונה, לקבוע אם קיים קשר סיבתי בינה ובין תלונותיו והטיפולים שעבר בתחום המינוי- חלקם או כולם, האם נותרה נכות, תוך התייחסות לנכויות זמניות ולנכות צמיתה, אם בכלל, להתייחס לשאלת הצורך בטיפולים עתידיים- מהותם, תדירותם, עלותם וכיו"ב. הכל- בשים לב אף לרקע הרפואי ותוך התיחסות לנכות כוללת בתחום האורתופדי, ככל שיש כזו.

4. למניעת תקלות,- מתבקשים המומחה והצדדים לבחון כבר עתה ולהודיע (רק) אם קיימת מניעה אובייקטיבית ממשית שבגינה יש מקום לשקול את מימוש המינוי בתיק זה.
5. בשכ"ט המומחה ובעלות בדיקות עזר לצורך חוות הדעת שאינן מכוסות במסגרת הציבורית - תישא בשלב זה הנתבעת כמימון ביניים בלבד. התשלום ילקח בחשבון בסוף ההליך, בשים לב לתוצאות ולכך שמדובר בת.ע. ב"כ הצדדים יעקבו ויוודאו כי חשבונו של המומחה נתקבל במשרדם בתוך 30 יום מהיום, ואם לא- יפעלו מיד לבקשו ולאחר מכן- ידאגו לפרעונו בתוך 30 יום מקבלתו. העתק הקבלה יומצא בפקס לב"כ התובע ולמרפאת המומחה לאחר התשלום. אבקש להקפיד על כל האמור.

6. ב"כ התובע יפנה אל המומחה ויקבעו בדיקה במועד מוקדם ככל האפשר, אך עליו ובאחריותו להקפיד כי זו לא תקוים לפני חלוף 45 יום לאחר המצאת העתק הפניה אל המומחה לידי ב"כ הנתבעת. המועד יודע לב"כ הנתבעים מיד לאחר תיאומו .

7. הצדדים ימציא לידי המומחה ללא דיחוי את כל המסמכים בהתאם לדין ולפסיקה. המומחה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך רפואי שימצא לנכון וכן להפנות את התובע לכל בדיקת עזר שיזדקק לה.

8. המומחה יואיל לבדוק את התובע ולהגיש את חוות דעתו לבית המשפט בתוך 30 יום ממועד הבדיקה/המצאת בדיקות עזר משלימות שיבקש.

9. לאחר קבלת חוו"ד יוגשו תחשיבי נזק מפורטים וריאליים- בתוך 30 יום ע"י כל צד.

10. הליכים מקדמיים שטרם הסתיימו, יושלמו הדדית בתוך 30 יום מהיום. ככל שנדרשים צווים כלפי גופים, יש להגיש בקשה בצירוף עמדת התובע מראש, למניעת עיכובים.

11. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי לעיל.

12. הצעתי תשלח בדואר, בבוא העת. ב"כ הצדדים ירשמו לפניהם את התיק לת.פ מעקב אחר התהליך שכן לא קבוע מועד להמשך.

ניתנה היום, ו' תמוז תשע"ה, 23 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמואל לוי
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: