ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הלוק מיטל ת.ז. 034116335 :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

פשר009309/08

בפני:

כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי

תאריך:

10/06/2009

בעניין:

מיטל הלוק ת.ז. 034116335

ע"י ב"כ עו"ד

סיגל בנטון

מבקש

נ ג ד

כונס הנכסים הרשמי

ע"י ב"כ עו"ד

ברטה שוורצמן

משיב

צו כינוס

לאחר שעיינתי בבקשת החייבת ובנספחיה ובתגובת הכונ"ר , אני מורה כלדקמן:

א. ניתן צו לכינוס נכסי החייבת .

ב. הכונס הרשמי מתמנה ככונס נכסי החייבת.

ג. מעוכבת יציאתה של החייבת מן הארץ עד למתן החלטה בבקשת פשיטת הרגל. החייבת תפקיד את דרכונה בידי הכונס הרשמי.

ד. על החייבת לבצע את הפעולות הבאות:

1. להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה.

2. לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו סך של 500 ₪ החל מהיום. סכום זה יהיה צמוד למדד החל מהיום וישולם מידי חודש בחודשו, לא יאוחר מהיום העשירי בכל חודש.

3. להגיש לכונס הרשמי תוך שבעה ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיה בשלושה עותקים .

4. להגיש לכונס הרשמי דו"ח חודשי על הכנסותיה ועל הוצאותיה על פי הטפסים שימסרו לו על ידי הכונס הרשמי ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי .

5. לשלוח עותק מצו זה לכל הנושים, אותם ציינה בבקשתה להכריז עליה כפושט רגל, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת הצו.

ה. ניתן בזאת צו לעיכוב הליכים לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980. (להלן: "פקודת פשיטת הרגל").

ו. אני מטילה על החייבת את ההגבלות לפי סעיף 42 א' לפקודת פשיטת הרגל .

ז. הדיון בבקשה להכרזת החייבת יקבע לדיון ליום 36.4.2009 שעה 10:00.

ניתן היום 29.6.2008, בהעדר הצדדים.

ד"ר דפנה אבניאלי, שופטת