ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כרמל יוסף נגד כלל חברה לביטוח :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 078956/04

בפני:

שופט: ס.נ. שריר מיכל

תאריך:

10/06/2009

בעניין:

כרמל יוסף

תובע

נ ג ד

כלל חברה לביטוח בע"מ-ת"א

נתבעת

החלטה

1. התובע נפגע בתאונת דרכים ביום 18.4.04.

2. לאור הספק שעוררה הנתבעת לגבי היות התאונה, תאונת דרכים כמשמעותה עפ"י דין צורפו גם המעביד הישיר ובעלת המחלבה שבשטחה ארעה התאונה.

תחילה נדונה שאלת החבות והאחריות ובפסק דיני מיום 30.6.08 קבעתי, כי התובע נפגע בתאונת דרכים כמשמעה בחוק הפלת"ד ולכן חבות הנתבעות 1, 2 ביחד ולחוד בפיצויו בגין נזקיו כפי שיוכחו.

3. התובע עותר למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה, להערכת נכותו כתוצאה מפגיעתו בתאונה הנדונה. הנתבעות שבות ומתנגדות ומבקשות להמתין להחלטת המל"ל.

4. התאונה הוכרה גם כתאונת עבודה ע"י המל"ל והתובע עומד מדי פעם בפני וועדה רפואית של המל"ל המשנה קביעותיה הרפואיות לפי מצבו של התובע באותה עת.

התובע עבר ניתוח ארטרוסקופיה נוסף ב- 11/08. לאחרונה שוב נקבעה לתובע נכות זמנית בשיעור 40% מיום 1.5.09 עד 31.10.09.

5. אין ספק, שההלכה המחייבת עפ"י רע"א 1619/93 אליהו חב' לביטוח בע"מ נ' טטרו הינה כי: "אין מקום למנוע מנפגע את זכותו לכך שביהמ"ש ימנה מומחה או מומחים רפואיים ע"מ שאלה יקבעו את דרגת נכותו, רק מפני שפתוחה בפניו הדרך לקביעת דרגת נכותו כנפגע תאונת עבודה עפ"י חוק המל"ל".

עם זאת, מצא כב' הש' אור לנכון, למען שלמות התמונה וכדי למנוע אי הבנות, להעיר כי: "אם ימונה מומחה רפואי ע"י ביהמ"ש, עד למתן חוות דעתו, עלול לחלוף פרק זמן לא קצר… בנסיבות כאלה, צפוי שחווה"ד הרפואית תנתן רק לאחר שהוועדה הרפואית של המוסד תקבע את הנכות שנותרה לנפגע עקב התאונה.

במקרה כזה, עפ"י האמור בסע' 6 ב' חוו"ד המומחה בעניין דרגת הנכות של הנפגע לא תחייב. מה טעם, איפוא, במינוי המומחה על כל ההוצאות שתגרמנה עקב כך והבדיקות שיהיה על הנתבע, על כל אי הנוחות הכרוכה בכך עבורו? לפיכך, כשמתקיימות הנסיבות כמתואר לעיל, רשאי ביהמ"ש לשקול ולהחליט שאין זה ראוי למנות מומחה רפואי לצורך קביעת דרגת הנכות של התובע, וראוי להמתין עד שהוועדה הרפואית של המוסד תקבעה.

לביהמ"ש סמכות לנהוג כך במסגרת שיקול דעתו אם למנות מומחה רפואי, וכן מכח סמכותו לדחות את הדיון בבקשה עפ"י סמכותו לדחות מועד דיון לפי תקנה 152 א' לתסד"א, התשמ"ד – 1984.

פרקטיקה כזו של דחיית הדיון בבקשה למינוי מומחה רפואי, כשמסקנות הוועדה הרפואית של המוסד צפויה להנתן תוך זמן קצר, מקובלת היא בביהמ"ש ואיני מוצא בה פסול" (סע' 6 לפסה"ד).

6. הדברים מקבלים משנה משמעות בענייננו, כשלתובע נקבעה נכות זמנית עד יום 31.10.09 כשנה לאחר הניתוח שעבר בנובמבר האחרון. גם מומחה רפואי שימונה היום לא יוכל לבדוק התובע לפני אוקטובר נובמבר 09, כיוון שמקובל שהנכות אינה מתגבשת אלא בחלוף שנה מיום התאונה ו/או הניתוח . במקרה כזה, ברור שחוו"ד המומחה מטעם ביהמ"ש לא תוכל להתקבל לפני קביעת הוועדה רפואית במל"ל ועל כן לא יהיה בה כדי לקדם את הדיון.

7. אני ערה לכך כי בענייננו מדובר בתאונה שארעה לפני 5 שנים. פרק זמן ארוך שבנסיבות רגילות היה מאפשר הערכת נכות צמיתה.

משהתעורר הספק לגבי היות התאונה תאונת עבודה, צרף התובע לכתב תביעתו חוו"ד שהעריכה נכותו הצמיתה ועל כן לטענתו ניתן היה להעריך הנכות הצמיתה כבר ב- 10/05 כשנבדק ע"י ד"ר עאוני. מאידך, התובע עבר כאמור ניתוחים נוספים ולא מן הנמנע כי חלה החמרה מאז מצבו כפי שנקבע ע"י ד"ר עאוני ולאור החלטות הועדות במל"ל לאחר מכן.

8. כאמור ברע"א 1902/05 דהן ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב ואח' "אומנם בענייננו לא מדובר בשבועות ספורים אך מנגד גם לא מדובר בתקופה ארוכה המצדיקה התערבות בשיקול דעתה של הערכאה המבררת. אין סיבה לשער כי לא תקבע למבקש דרגת נכות צמיתה שמצבו הרפואי יאפשר זאת. יתרה מכך, כפי שציין ביהמ"ש הנכבד, הסיבה לכך שטרם נקבעה נכות יציבה ע"י המל"ל נעוצה בעובדה שהנזק הרפואי טרם נתגבש. משכך, אין טעם במינוי מומחה מטעם ביהמ"ש כבר עכשיו… על כן, צדק ביהמ"ש קמא בקובעו כי אם ההליכים במל"ל מתנהלים כסדרם, תוך שיתוף פעולה מטעם המבקש, אין סיבה בנסיבות מקרה זה, להתערבות בהליכים אלה בדרך של מינוי מומחים מטעם ביהמ"ש".

9. לאור האמור לעיל, נדחית, בשלב זה, הבקשה למינוי מומחים.

ב"כ התובע תשוב ותעדכן את ביהמ"ש לא יאוחר מיום 1.12.09 על מצב ההליכים במל"ל.

10. בנסיבות המפורטות לעיל, מוצע לנתבעות להקדים לתובע תשלום תכוף.

11. תז"פ ליום 2.12.09.

12. מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק מהחלטתי ישירות לב"כ הצדדים עם אישור מסירה.

ניתנה היום, י"ח בסיון, תשס"ט (10 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.

מיכל שריר, שופטת