ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוניקה למבורד נגד "איילון" חברה :

1


בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 005965/05

לפני:

כב' השופט א' דראל

תאריך:

10/06/2009

בעניין:

מוניקה למבורד

ע"י ב"כ עו"ד

חיים שטיינמץ

התובעת

נגד

1. איילון חברה לביטוח בע"מ

2. אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

קרן ראניה

הנתבעות

החלטה

1. בפני בקשה למינוי מומחה רפואי נוסף בהליך המתנהל לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975. התובעת מבקשת כי ימונה מומחה נוסף בתחום האורטופדיה וזאת לאחר חקירת המומחה שכבר מונה בתחום זה, פרופ' מאיר ליברגל.

2. עניינה של התובענה תאונת דרכים בה הייתה מעורבת התובעת, ילידת 1975, שאירעה ביום 20.10.04. פרופ' ליברגל קבע כי לא נותרה לתובעת נכות צמיתה בתחום האורטופדי.

3. בחוות דעתו התייחס המומחה לתלונות, לבדיקה הקלינית ולבדיקות העזר. הוא מתאר בבדיקתו הקלינית כי מצא תנועות מלאות בעמוד השדרה הצווארי, המתני והגבי. באשר לבדיקות העזר מזכיר המומחה כי עמד בפניו צילום של עמוד השדרה המתני שהצביע על שינויים ספונדילוטיים בחוליות 11 D ו- 12 D עם היצרות מרווח. להשלמת התמונה יש לציין כי מומחה בתחום הנוירולוגיה קבע לתובעת נכות של 5% בשל מיגרנה.

4. למומחה נשלחו שאלות להבהרת חוות דעתו ובמסגרתן הוצגו בפניו מסמכים רפואיים נוספים שלא עמדו בפניו וכן בדיקות CT ו- EMG שנערכו לאחר מתן חוות דעתו. המומחה אחז בדעתו כי אין מקום לשינוי מסקנתו כי התאונה לא גרמה לתובעת לתחלואה.

5. לבקשת התובעת זומן המומחה לחקירה על חוות דעתו ובין היתר נחקר אודות הבדיקות הנוספות ואודות ממצאי בדיקות קליניות שנערכו לתובעת על ידי הרופא המטפל. במהלך החקירה הוא התייחס לנקודות אלה והסביר באריכות מדוע לדעתו אין לקשור בין התחלואה הנטענת לבין התאונה. עוד הוא התייחס למשקל אותו יש לייחס לבדיקות העזר שנערכו ולרישומים. בין היתר הוא ציין כי חלק מהרישומים אינם ערוכים על ידי מומחה באורטופדיה ולכן יש קושי בהסתמכות עליהם; הוא הבהיר כי אף שלא ניתן לשלול קשר אפשרי בין התחלואה לבין התאונה מדובר בקשר שהוא בסבירות נמוכה כי לא נראה סביר בעינו שהייתה פריצת דיסק משמעותית בתאונה.

6. בבקשה טוענת התובעת כי נוכח הדברים שאמר המומחה בחקירתו במספר היבטים שפורטו בבקשה יש להביא לכך למינוי מומחה נוסף. לשיטתה 'אי אפשר לומר שלא נותרו ספקות אחרי עדותו של המומחה' שכן אף המומחה אמר כי עמדתו אינה חד משמעית אלא הסתברותית. היא מבקשת אפוא למנות מומחה נוסף.

7. הנתבעת מתנגדת לבקשה ולשיטתה אין מקום למינוי מומחה נוסף.

8. לאחר עיון בטענות הצדדים מצאתי כי יש לדחות את הבקשה. כפי שנקבע:

"מינוי מומחה נוסף, לעומת זאת, יכול שייעשה, כאמור, גם בכל אותם מקרים בהם מתעוררים בלב השופט ספקות באשר ליכולתו להכריע בתיק על סמך חוות הדעת של המומחה הרפואי אשר מונה על ידו. כשתתקבל חוות דעתו של המומחה הנוסף, תעמודנה שתי חוות הדעת - הישנה והחדשה - זו בצד זו, ועל השופט יהא להכריע, בעת כתיבת פסק הדין, בדבר המשקל שהוא נותן לכל אחת מהן."

(רע"א 337/02 רונית מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' פ"ד נו (4), 673 ,עמ' 678-679 (2002)).

9. עוד נקבע כי אין למנות מומחה נוסף אלא באותם המקרים שבהם תחושתו של השופט היא כי לא יוכל או לא יהיה זה ראוי להכריע במחלוקת על סמך חוות הדעת של המומחה:

"ודוק, מינוי שכזה, לא ייעשה כדבר שבשגרה, אלא רק באותם המקרים בהם תחושתו של השופט היושב לדין היא כי לא יהא בידו, או לא יהיה זה ראוי, להכריע במחלוקת שבהליך שבפניו בהסתמך על חוות הדעת של המומחה הרפואי אשר מונה על ידו."

(רע"א 337/02, שם,עמ' 676-677).

1. ובמקום אחר:

"מינוי של מומחה רפואי נוסף ייעשה באותם מקרים בהם מתעורר חשש שללא עיון בחוות דעת רפואית נוספת יתקשה בית המשפט להגיע לחקר האמת ולאמוד נכונה את שיעור נכותו הרפואית של הנפגע. כך למשל, כאשר קיימות גישות רפואיות שונות בתחום מסוים ומתברר שהמומחה שנבחר אינו מייצג את ההשקפה הרפואית השלטת או כאשר קיים חשש כי המומחה לא העריך נכונה את אמינותו של הנפגע באשר לתלונותיו".

(ע"א 3212/03 יצחק נהרי נ' דולב חברה לביטוח בע"מ, (פורסם במאגרים, 2005)).

2. המקרה שבפני רחוק מלהיות אחד המקרים אליהם מתייחסים פסקי הדין. המומחה עומת עם טענות התובעת לגבי חוות דעתו והשיב את תשובותיו. הוא נשאל והשיב לשאלות הנוגעות לממצאי בדיקת ה- CT; הוא התייחס להערכות שכתבו הרופאים המטפלים; הוא נתן דעתו גם לכך שהאנמנזה שנלקחה על ידו ככל הנראה אינה תואמת את התיאור העובדתי והעריך את משקלם של כל אלה.

3. הן בשאלות והן בתשובות הונחו כלים מספיקים כדי להעריך את חוות הדעת ולבחון את טענות התובעת באשר אליה לרבות הטענות בדבר נכונות הערכת המומחה והישענותו על הערכה הסתברותית של הקשר בין התחלואה לבין התאונה.

4. עיון בפרוטוקול הדיון ובטענות התובעת בנוגע לאמור בחוות הדעת מעלה כי קיימים כלים המאפשרים את בחינת עמדת המומחה והכרעה במחלוקת בין הצדדים בהתבסס עליה. לפיכך, איני סבור כי אני נזקק לחוות דעת נוספת. בכך שונה המקרה שבפני מהמקרה נשוא החלטת כב' השופט מ' גל בבש"א (י"ם) 2315/03 אופיר מאיר נ' מגדל חברה לביטוח (פורסם במאגרים, 2003).

5. יובהר - בפני התובעת פתוחה הדרך לנסות ולשכנע כי המומחה טעה וככל שאכן כך ייקבע, יוסקו המסקנות מקביעה זו בכל הנוגע להערכת הנזק שנגרם לה. מכאן ועד למינוי מומחה נוסף המרחק רב.

6. לאור האמור לעיל, הבקשה למינוי מומחה נוסף נדחית.

7. התובעת תישא בשכר טרחת עורך הדין של הנתבעת בסכום של 2,000 ₪ בתוספת מס ערך מוסף.

8. נוכח ההחלטה יגישו הצדדים את סיכומיהם בכתב: התובעת עד ליום 28.6.09; הנתבעת עד ליום 15.7.09.

9. התיק לעיון העוזרת המשפטית ביום 29.6.09 (לבדיקת הגשת סיכומי התובעת).

ניתנה היום י"ח בסיון, תשס"ט (10 ביוני 2009) בהיעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים בפקסימילה ותוודא קבלתה טלפונית.

א' דראל, שופט