ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאון ביזאוי נגד בטוח לאומי-סניף :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה ת"א - יפו

בל 006247/07

בפני:

כב' השופטת אהובה עציון

נ.צ. גב' ניצה בראל (ע)

תאריך:

10/06/2009

בעניין:

לאון ביזאוי

ע"י ב"כ עו"ד

יפעת כרמי

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

הררי רועי

הנתבע

פסק – דין

1. לפנינו תביעה להכיר בפציעתו של התובע שאירעה, לטענתו, תוך כדי קטטה בינו לבין עובד אחר במקום העבודה – מלון "ימית" בתל-אביב ביום 18/09/06, כפגיעה בעבודה.

המוסד לביטוח לאומי דחה התביעה בנימוק הבא: התאונה אירעה במהלך קטטה עם חבר לעבודה ועקב התקיפה של התובע חברו לעבודה ולא עקב תקיפתו ע"י החבר.

2. לאחר ששמענו עדותם של התובע ושל מוריס חאגנזרי, הקב"ט הראשי במלון "ימית" שהעיד מטעם התובעת, ולאחר שעיינו בכל הראיות ובסיכומי הטענות של הצדדים, אנו פוסקים כדלקמן:

א. בהודעת המוסד לביטוח לאומי מיום 26/03/07 נטען כי הסיבה לדחיית תביעתו נעוצה בעובדה שהוא זה שתקף את חברו לעבודה וכתוצאה מכך נפגע.

עיון בפסק דינו של בית הידן הארצי לעבודה בתיק דיון מס' לד/0-250 המוסד לביטוח לאומי נ' אלקסי עלי (מיום 24/11/74) מלמד כי טענה זהה שהעלה המוסד לביטוח לאומי כנגד העובד בכך ש"הוא שהתקיף" את חברו לעבודה, "לא תתקבל במידה ובפיצויים לנפגעי עבודה מדובר, בהיותה מבוססת על מושג ה"אשמה", מושג הזר לעניין".

על פי ההלכה שנפסקה ע"י בית הדין הארצי לעבודה, די בכך שהקטטה בין העובד-התובע לבין חברו לעבודה אירעה תוך כדי העבודה, במקום העבודה ובהקשר לעבודה- כדי שפציעתו אגב הקטטה תיחשב כפגיעה בעבודה.

ב. יישומה של ההלכה הנ"ל על עובדות המקרה שלפנינו מחייב אותנו לקבוע כי פציעתו של התובע (ככל שיוכיח אותה בתיעוד רפואי שיציג למוסד לביטוח לאומי) תוך כדי הקטטה בינו לבין חברו לעבודה, הקב"ט שלומי אלברט, היא בגדר פגיעה בעבודה.

ג. לא נסתרה הטענה העובדתית בדבר קטטה וחילופי מהלומות שהיו במלון "ימית" במועד הנטען ע"י התובע, בינו לבין שלומי אלברט.

לעניין הקביעה כי מדובר בתאונת עבודה אין נפקא מינא אם השניים החלו להתקוטט בשל כניסתו של התובע עם רכבו לחניון המלון בטרם החתים את כרטיס הנוכחות, או בשל חשדו של שלומי כי התובע הלשין עליו (על שלומי) כי היא מחנה את האופנוע שלו בחניה והופך את המקום למוסך: כך או כך, מדובר בסכסוך, חילופי מהלומות בין השניים, בעניינים הנוגעים לעבודה ולמקום העבודה.

לעניין זה יפים דבריו של בית הדין הארצי בפס"ד אלקסי הנ"ל: "לדיון עומדת השאלה, אם אותה קטטה היתה קשורה סיבתית, במידה מספקת, עם העבודה. התשובה לשאלה זאת יכולה להיות רק אחת. טול ממנה את כל הקשור בעבודה, ולא נותר דבר שהיה מביא לקטטה ולפגיעה, באותה עת ובאותו מקום".

ד. כאלה פנו הדברים אף בעניין הנדון בפנינו: נאמנה עלינו עדותו וגרסתו של התובע כי התקוטט עם שלומי בגין נושאים הקשורים בעבודתם במלון "ימית" וכן נאמנה עלינו עדותו כי נחבל בכף ידו הימנית תוך כדי החלפת המהלומות עם שלומי.

ה. סוף דבר: לאור כל האמור לעיל אנו מקבלים את התביעה וקובעים כי פציעתו של התובע תוך כדי הקטטה ביום 18/09/06 במלון "ימית" בת"א היא בגדר פגיעה בעבודה.

3. הנתבע ישלם לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,500 ₪ בצירוף מ.ע.מ. ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן ביום 31 במאי, 2009 (ח' בסיון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

נ.צ. – ניצה בראל

נחתם ביום 10/06/2009

אהובה עציון, שופטת

אב"ד

קלדנית: גלית דוד.