ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אולג בלומנוב נגד לאוניד קוזנצוב :

בפני כבוד סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

תובעים

אולג בלומנוב

נגד

נתבעים

לאוניד קוזנצוב

החלטה

1. תביעה זו נפתחה כתביעה על סכום קצוב, ניתנה בה רשות להתגונן ובהתאם לתקנה 214 ב 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד–1984, היא תידון בהליך של סדר דין מהיר.

2. התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין, בתוך 30 יום מהיום תצהיר לאימות העובדות, אסמכתאות משפטיות, אם ישנן, ורשימת מסמכים הנוגעים לתובענה ואשר מצויים ברשותו, והעתקי המסמכים שברשימה.

3. הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין, תוך 45 ימים מיום קבלת מסמכי התובע תצהיר כאמור בתקנה 214 ג' ורשאי הוא להסתמך על התצהיר התומך בבקשת הרשות להתגונן. ככל והנתבע יבחר לעשות כן, עליו להודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך המועד שנקבע להגשת התצהיר. כן יצורפו אסמכתאות, אם ישנן, ורשימת מסמכים הנוגעים לתובענה ואשר מצויים ברשותו, והעתקי המסמכים שברשימה.

4. בעל דין רשאי לצרף תצהיר של אדם אחר מטעמים מיוחדים שיפורטו בתצהיר.

5. תצהיר עדות שלא הוגש במועד, לא יוגש אלא ברשות בית המשפט.

6. בעל דין שלא גילה ברשימת המסמכים מסמך אשר היתה עליו חובה לגלותו, לא יוכל להגיש את המסמך כראיה מטעמו בבית המשפט.

7. אני קובע דיון מקדמי בתביעה וזאת ליום 16.11.15 בשעה 09:00.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תשע"ה, 09 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אולג בלומנוב
נתבע: לאוניד קוזנצוב
שופט :
עורכי דין: