ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כלל חברה לביטוח בע"מ נגד אבו חרירה וליד פואזי :

בפני כבוד השופטת עירית הוד

התובעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

נגד

הנתבע
אבו חרירה וליד פואזי

נגד

צד ג'
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 25.2.15 ולאחר שעד מועד זה לא התקבלה כל הודעה מהצדדים, קובעת את התיק לשמיעת הוכחות וסיכומים בעל פה ליום 21.6.16 בשעה 10:00-13:00.

1. אני מורה כי העדויות הראשיות תוגשנה בדרך של תצהיר ובהעדר החלטה אחרת, על המצהירים להופיע לבית המשפט, למועד שיקבע להוכחות.

א. סדר הגשת התצהירים הוא כמפורט להלן:
ב"כ התובעת יגיש תצהירי עדיו תוך 60 יום מהיום.
ב"כ הנתבע יגיש תצהירי עדיו תוך 60 יום מיום קבלת תצהירי עדי התובעת.
ב"כ הצד הששלישי יגיש תצהירי עדיו תוך 60 יום מיום קבלת תצהירי עדי הנתבע.

ב. לתצהירי העדים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות. אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.

ג. היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלבנטי בקשה כדין ובמועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית וכן יצרף תמצית העדות. כן יפרט את המאמצים בהם נקט על מנת לגבות את העדות.

ד. כל אחד מבעלי הדין, ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים, לרבות בקשה להעיד עד ללא תצהיר, ישירות לבעל הדין האחר.

ה. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהם מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בע"פ במהלך המשפט.

ו. הצדדים לא יהיו רשאים להעיד עדים אשר ניתן היה לקבל את עדויותיהם הראשיות בתצהירים.

יש לבצע את תשלום מחצית האגרה השניה, קודם למועד שנקבע להוכחות.

ח. ניתן פטור מהגשת תצהירי חוקרים.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תשע"ה, 09 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כלל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: אבו חרירה וליד פואזי
שופט :
עורכי דין: