ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר בייבקוב נגד עו"ד חיים פרץ :

בפני כבוד ה שופטת לימור ביבי

תובע

אלכסנדר בייבקוב

נגד

נתבעים

  1. עו"ד חיים פרץ
  2. הועדה המקומית לתכנון ובנייה בת ים
  3. עיריית בת ים

החלטה

משהוגשו כתבי הגנה בתיק, ניתנות הנחיות כדלקמן;

1. התובע (להלן: "התובע") יגיש לתיק בית המשפט ובמישרין לב"כ הצד שכנגד תצהירי עדות ראשית מטעמו בצירוף תיק מוצגים וחוות דעת במידה והן חלק מראיותיו וזאת בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטתי. הנתבעים יעשה כן בתוך 45 יום ממועד קבלת ראיות התובע. צדדים שלישיים יעשו כן בתוך 45 יום ממועד קבלת ראיות הנתבעים.

2. תצהירי חוקרים יוגשו בתוך המועד הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכת השופטת , שאם לא כן לא תותר הגשתם. מובהר כי, על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעות גם אם לא נערכו ע"י החוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעים אין מקום לזמן החוקר עם כל דוחות החקירה, שכן, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם – תוגש בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת הראיות. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר אין מקום לח שפם.

3. ככל שאין בכוונת הנתבעים לה גיש ראיות, לרבות תיק מוצגים – הם מתבקשים להודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהם על מנת שניתן יהיה לבחון מבעוד מועד את הראיות שהוגשו מבלי להמתין לראיות הנתבעים שלא יוגשו.

תיקי המוצגים והנספחים מטעם הצדדים יוגשו כשהם ממוספרים לפי סדר עולה על מנת להקל על מהלך שמיעת הראיות, הסיכומים ופסק הדין. ככל שכמות המסמכים שתוגש ע"י מי מהצדדים במסגרת הראיות ותיקי המוצגים גם יחד תעלה על 50 עמ' – יש להגיש בנוסף עותק כרוך ומדוגלן ע"מ שלא יסרק, אלא יתויק בתיק הנייר.

4. בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות בצירוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצירוף תמצית מעדותו.

5. צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת המסמך, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך, גם אם אינו מסכים לתוכנו . הכוונה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי מוצגים.

6. היה והצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות – יגיש הצד המתנגד את התנגדותו בתוך 7 ימים נוספים. העתק ההודעה יוגש במקביל לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להגיב תוך7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.

7. הפגרה תבוא במניין הימים.

לישיבת קדם משפט ליום 16.11.2015, בשעה 08:30.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תשע"ה, 09 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלכסנדר בייבקוב
נתבע: עו"ד חיים פרץ
שופט :
עורכי דין: