ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נג'ידאת ג'יהאן נגד המל"ל :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002562/08

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

נציג ציבור (עובדים): מר יצחק רז

נציג ציבור (מעבידים): מר צבי הרשטיין

10/06/2009

בעניין:

נג'ידאת ג'יהאן

ע"י ב"כ עו"ד

נג'ידאת איאד

התובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

מהלשכה המשפטית

הנתבע

פסק דין

1. מושא התביעה שבפנינו הנה החלטת הנתבע לפיה המנעותה של התובעת מלהתייצב בשירות התעסוקה ולדרוש עבודה בחודשים 02,03,04/08 לא הייתה מוצדקת.

התובעת, מצידה, טוענת כי בתקופה האמורה סבלה מבעיות רפואיות, בעקבות תאונת דרכים בה היא היתה מעורבת בתאריך 15.01.08, שמנעו ממנה להתייצב בשירות התעסוקה ו/או לעבוד.

2. הצדדים הסכימו כי בית הדין ימנה מומחה רפואי שיובא לידיעתו כל החומר הרפואי הנוגע לתובעת ואשר ישיב על השאלות הבאות -

א. מה היו הליקויים ו/או המחלות מהם סבלה התובעת במהלך החודשים 02,03,04/08?

ב. האם היה בליקויים ו/או המחלות האמורים כדי להצדיק ראיית התובעת כמי שאינה מסוגלת להתייצב בשירות התעסוקה ולדרוש עבודה בתקופה הנ"ל?

ג. האם היה בליקויים ו/או המחלות האמורים כדי להצדיק ראיית התובעת כמי ששרויה באי כושר עבודה באותה תקופה?

3. להלן העובדות הרלבנטיות, כפי שהונחו כתשתית בפני המומחה הרפואי שמונה על ידי בית הדין –

א) התובעת נמנעה מלהתייצב בשירות התעסוקה כדורשת עבודה בחודשים 02,03,04/08.

לטענת התובעת, בשל מצב בריאותה, נכון לאותה תקופה, לא היתה מסוגלת לעבוד.

ב) תביעת התובעת לתשלום גימלה להבטחת הכנסה בגין החודשים 02,03,04/08 נדחתה על ידי הנתבע, זאת על בסיס גישתו, לפיה כי מצבה של התובעת באותה תקופה לא עלה כדי אי כושר עבודה, ולחילופין לא מנע ממנה להתייצב בשירות התעסוקה כדורשת עבודה.

4. ביום 09.02.09 ניתנה החלטה לפיה נתבקש המומחה, פרופ' אבינועם רכס שמונה על יד בית הדין, לתת חוות דעתו בתביעה הנדונה, בהתאם לעובדות שנקבעו, ולהשיב על השאלות הנ"ל.

5. פרופ' רכס בחוות דעתו השיב על השאלות כהאי לישנא –

"א. התובעת נפגעה בצורה קלה ביותר בתאונת דרכים כמתואר לעיל והתלוננה לאחר מכן על כאבים בכל הגוף.

ב. מצבה הרפואי לא הצריך, לדעתי, אי התייצבות בשירות התעסוקה.

ג. מצבה הרפואי לא הצדיק, לדעתי, מצב אי כושר לעבודה".

6. חוות דעת המומחה נתקבלה בבית הדין והועברה לצדדים, והם קיבלו ארכה להודיע אם בדעתם לבקש לשאול המומחה שאלות הבהרה.

איש מהצדדים לא ביקש להפנות למומחה שאלות הבהרה.

7. הצדדים נתבקשו בהודעה מיום 26.04.09 להודיע לבית הדין מה עמדתם בתביעה בהתייחס לחוות הדעת, או שיש בדעתם להגיש סיכומים, כן צוין בהחלטה שחוסר תגובה יחשב שאותו צד אינו מעוניין להוסיף על הסיכומים שהוגשו, והוא מסכים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה, ולמתן פס"ד בהתאם.

8. מטעם ב"כ התובעת לא נתקבלה כל תגובה.

9. מטעם ב"כ הנתבע נתקבלו סיכומים בגדרן הודגש כי יש לאמץ את חוות הדעת ולדחות התביעה.

10. הקביעה הברורה שהובעה בחוות דעתו של המומחה הנה כי בליקויים שנרשמו בעניינה של התובעת לא היה בכדי להצדיק ראיית אותה כמי שאינה מסוגלת להתייצב ולדרוש עבודה בשירות התעסוקה, באשר לגישתו של המומחה, "ההסתמנות הקלינית היא של תאונת דרכים עם פגיעה גופנית קלה ביותר".

המסקנה המתחייבת, אם כן, הנה שלא טעה הנתבע בהחליטו לשלול זכאות התובעת להבטחת הכנסה בגין החודשים 02,03,04/08.

11. אשר על כן אנו דוחים את התביעה שבפנינו.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

12. כל צד רשאי להגיש ערעור על פסה"ד לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלתו.

ניתן היום י"ח בסיון, תשס"ט (10 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

___________________ ______________ _______________

ורד שפר, שופטת נציג ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעבידים)

נשיאה