ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוזיאון ישראל בירושלים נגד הסתדרות העובדים הכללית החדשה במרחב ירושלים :

08 יוני 2015
לפני: כבוד השופטת שרה ברוינר ישרזדה
נ.צ (ע( גב' שרה פנסו
נ.צ. (מ) גב' איריס שליט
המבקש:
מוזיאון ישראל בירושלים
ע"י ב"כ: עו"ד חגי ורד

-
המשיבים:

1. הסתדרות העובדים הכללית החדשה במרחב ירושלים
ע"י ב"כ עו"ד אורנה נבון כהן
2. ועד עובדי מוזיאון ישראל
ע"י ב"כ: עו"ד מאיר אסרף

החלטה

1. ניתן בזאת תוקף של החלטה להסכמות הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון מה 7.6.15.

2. הצדדים הסכימו כי בית הדין יכריע במחלוקות שנותרו ביניהם בגדר הוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב)התשמ"ד- 1984 ובלא צורך בהנמקה בנקודות שנותרו במחלוקת .

3. לאחר ששמענו את הצדדים אנו קובעות כדלקמן:

א. כל עובדי המבקשת עליהם חל ההסכם הקיבוצי, יקבלו מענק חד פעמי ובלתי תלוי בסך 1,000 ₪ כל אחד. המענק ישולם עם תשלום משכורת חודש יולי 2015.

ב. כל עובדי המבקשת עליהם חל ההסכם הקיבוצי יקבלו תוספת שכר בדרך של הגדלת התוספת המוזיאלית הקבועה בסעיף 67 להסכם הקיבוצי. (האמור לא יפגע בסעיף ד' להסכמות הצדדים כדלעיל).
סה"כ תוגדל התוספת המוזיאלית בשיעור של 5%. ההגדלה תבוצע בשלבים כדלקמן:
-החל מחודש ינואר 2016 יתווספו לתוספת המוזיאלית 2%
-החל מחודש ינואר 2017 יתווספו לתוספת המוזיאלית 1.5%
-החל מחודש ינואר 2018 יתווספו לתוספת המוזיאלית 1.5%
הגדלת התוספת תהווה שכר לכל דבר וענין ובכלל זה לצרכי הפרשות פנסיוניות.

ג. התחיבות המשיבים לשקט תעשייתי בכל הנוגע לסוגיית תוספות שכר לעובדים תעמוד בתקפה עד ליום 31.12.2018.

ניתנה היום, כ"א סיוון תשע"ה, (08 יוני 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

שרה פנסו, עובדים

שרה ברוינר ישרזדה, שופטת

איריס שליט, מעסיקים


מעורבים
תובע: מוזיאון ישראל בירושלים
נתבע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה במרחב ירושלים
שופט :
עורכי דין: