ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טאוב נגד עמותת ראשית - דני ברש :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

עב 002187/07

בפני:

כבוד השופטת שדיאור שרה

נציג ציבור (מ) מר שמואל קליינר

תאריך:

10/06/2009

בעצמה

תובעת

נ ג ד

1 . עמותת ראשית - דני ברש

2 . בי"ס ראשית - ראובן בן חיים מנהל

ע"י ב"כ עו"ד

חגי קורצוויל

נתבעים

פסק דין

בפני בית הדין תביעת התובעת לפצויי פיטורין כאשר זכויותיה בקרן לטענתה לא נתמלאו עקב אי העברת תשלומים מטעם הנתבעים.

כמו כן תבעה פיצויים עבור פיטורין שלא כדין ובלא היתר בעת היותה בהריון.

בנוסף תבעה הפרשי הצמדה ורבית על סכומים שלא הועברו במועדם לקופות.

הנתבעת הינה עמותה ללא מטרות רווח שהיא בי"ס יסודי לילדים בעלי לקויות נפשיות ופיזיות ביחד עם ילדים רגילים.

הנתבעת טענה כי בשל קשיים וחובות לגורמים שונים לרבות קרנות הפנסיה לעובדים, מס הכנסה ובטוח לאומי לא יכלה לעמוד בחובות ופטרה את כל עובדיה ב 31.8.07 על מנת להעביר את בית הספר למעמד של בית ספר ממלכתי.

הנתבעת טענה כי כל הסכומים שנדרש ממנה ושהיו צריכים לעמוד לזכות התובעת הועברו לקרנות בהסדר וכי הנתבעת שילמה לקרנות את הריביות והקופות של התובעת זוכו בהתאם לימי הערך (הודעת הנתבעת מיום 25.5.09). כמו כן מסרה הנתבעת אישור לקרן הפנסיה להעברת כל הכספים שהופקדו לידי התובעת ולבעלותה (נספחים א/1 וא/2) הנוגעים לקרן פנסיה גלעד ולקרן ההשתלמות בבנק הבינלאומי.

הצדדים הסכימו ליתן לבית הדין סמכות לפסוק בהליך זה על פי סעיף 79א' לאחר שישמעו סיכומי הצדדים וללא צורך בהנמקה (עמ' 8 סעיף 1 להחלטה).

לאחר ששמענו את סיכומי הצדדים ובהסתמך על כל החומר המצוי בתיק ושהוגש בו מצאנו כי בפסק דין לפשרה על פי סעיף 79 א' אנו קובעים כי על הנתבעת לשלם לתובעת את הסכום שיפורט מטה.

מצאנו כי אכן השתהתה הנתבעת בתשלומים אותם העבירה אולם העבירה אותם בהתאם לימי הערך. בנסיבות אלה הועברו הסכומים באופן שלא פגע בזכויות התובעת בקרן הפנסיה ובקרן ההשתלמות.

עוד מצאנו כי בהתאם לת/1 אכן עבר בית הספר ושינה מעמד אולם רוב מוריו הוחזרו כפי שנאמר ולא נסתר והתובעת לא היתה אחת מהם.

בנוסף, ת/2 מצביע על כך כי הבקשה להיתר פטוריה היתה במידה מאוחרת באופן לא ראוי שכן אם פוטרה ב 31.5.07 לתחולה מ 31.8.07 ועל פי ת/2 התובעת הודיעה עם קבלת הודעת הפטורין שהיא בהריון היתה צריכה להיות הבקשה מוגשת לאלתר והיא הוגשה רק ב 19.11.07 כשלשה חודשים מאוחר יותר.

התובעת צרפה את ת/3 ממנה עולה כי מסקנת הממונה היתה "בהתייחס לחומר הראיות נמצא כי במועד הפטורין עובדת ההריון ידועה למעביד" עוד עולה כי הבקשה הוגשה באיחור וכי במועד בו פונה המעביד העובדת בחופשת לידה.

לפיכך סרבה הממונה להתיר את הפטורין.

נציין כי אין אנו מתערבים בעבודת הממונה והחלטתה תקפה, ואכן שולמו לתובעת 60 יום לאחר חופשת הלידה כאמור בדבריה (עמ' 5 שו' 3). עוד עולה מדברי בא כח הנתבעת והתובעת לא הכחישה כי שולם לה השכר של 45 יום שלפני חופשת הלידה ו 60 יום אחרי חופשת הלידה באפריל 2008.

לאחר ששקלנו את מכלול הדברים מצאנו כי על סמך כל הנסיבות המתוארות לעיל והסכומים שנתבעו, על הנתבעת לשלם לתובעת 1,750 ₪.

סכום זה ישולם תוך 30 יום. אם לא ישולם במועד ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

ניתן היום י"ח בסיון , תשס"ט ( 10 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

--------------------------- --------------------------------

נציג ציבור, מר קליינר שרה שדיאור, שופטת