ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זוהר גלאי נגד אגודת מגן דוד אדום לישראל :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בשא001370/09

בפני:

כב' השופטת אורנית אגסי

נציג ציבור(ע) אליהו מחלב

נציג ציבור(מ) אילן לוי

10/06/2009

בעניין:

זוהר גלאי

ע"י ב"כ עו"ד

בעצמו

מבקש

נ ג ד

אגודת מגן דוד אדום לישראל

ע"י ב"כ עו"ד

מאיה הרמתי ואמיר גל

משיבה

החלטה

1. לבית הדין הוגשה ביום 31.5.09, בקשת מר זוהר גלאי (ללהן:"זוהר" או "המבקש"), ובה מבקש הוא שורה ארוכה של סעדים ארעיים, זמנים וקבועים, הכרוכים בבקשה אחת, כמו גם בקשות נוספות דחופות לצווי עשה, סה"כ 12 במספר. המבקש ביקש סעדים אלו בסעד זמני במעמד צד אחד.

2. בית הדין נתן החלטתו עוד באותו יום וקבע כי לא ינתנו צווים ארעיים במעמד צד אחד בנסיבות מקרה זה. הבקשה נקבעה לדיון במעמד הצדדים ליום 3.6.09 וכן התבקשה תגובת המשיבה לבקשות השונות.

3. המשיבה הגישה תשובתה וביקשה לדחות את כל בקשות המבקש בשל מספר נימוקים אך נימקה את עיקרי תשובתה בבקשתו העיקרית שלא להעבירו באופן זמני עד גמר הבירור המשמעתי מתפקידו כחובש לבנק הדם.

4. התקיים דיון בבקשה ביום 3.6.09, בו נחקר המבקש ושני עדי המשיבה, מר אורן בלונשטיין ומר רונן בשארי. בסיומו של הדיון הפנה המבקש את בית הדין לכך כי בסעיף יד' ברשימת הצווים הזמניים,ביקש לזמן את מר זוהר לומר, אחראי מד"א ירושלים אשר לטענתו אחראי מקצועית על המבקש.

למרות שעל המבקש היה לדאוג לזימונו לדיון, עליו ידע זה מכבר עוד ב-31.5.09 ולמרות שהמבקש מצוי ומנוסה בסדרי הדין בבית הדין, כיו"ר הועד, ואף למרות שהיה ספק ברלוונטיות של העדות, התיר בית הדין זימון מר זוהר לומר לדיון דחוף נוסף שנקבע ליום 7.6.09.

5. במהלך הימים בין שני הדיונים, פרסם המבקש את פרוטוקול הדיון לכלל עובדי מד"א לרבות העד מר זוהר לומר ובשל כך הגישה המשיבה התנגדות לעדות מר לומר כאשר שבה וחזרה כי אין כל רלוונטיות לעדותו לפחות בשלב הסעד הזמני שבפנינו.

בדיון ביום 7.6.09 לאחר ששקלנו את תשובת המבקש לבקשת המשיבה וכן נחיצותה, בפרט לאור התנהלות המבקש ופרסום מלוא פרוטוקול הדיון, אשר נקטע בשל בקשת המבקש, התקבלה בקשת המשיבה ולא התרנו העדת מר לומר בפנינו והצדדים סיכמו טיעוניהם בעל פה בפנינו.

6. נקדים ונאמר כי עסקינן בבקשה לסעד זמני אשר בה אין בית הדין צריך להידרש למכלול העובדות והטענות הרחבות אשר נטענו על ידי המבקש בהרחבה ושלא לצורך בבקשה, בתצהיר, במסמכים וכן בסיכומיו בעל פה בפנינו.

המבקש הציף את בית הדין בעובדות רבות על עברו, פעילותו, מסמכים ופרוטוקולים מדיונים אחרים אשר אין להם כל רלוונטיות לבקשה וכן העמיס את בית הדין בחוות דעת רפואיות על האירוע נשוא ועדת הבדיקה וכן בתיאורים רפואיים, תיאוריות רפואיות ועשרות מסמכים אשר יש בהם כדי לסמא את עיני בית הדין.

7. על כן, להלן נקבע אך ורק את העובדות הרלוונטיות לבקשה זו על מנת להכריע בשתי השאלות העומדות בפנינו והן: האם בדין החליטה המשיבה להעביר באופן זמני את זוהר מתפקידו כחובש אמבולנס לבנק הדם עד להחלטות ועדת המשמעת בעניינו, וכן האם יש להיעתר לבקשת זוהר ליתן צו מניעה למשיבה שלא לקיים הליך משמעתי כנגד המבקש באשר לאירוע שנבדק על ידי המשיבה וביטול זימונו לשימוע המשמעתי.

8. מאחר והחלטה זו הינה בהליך בבקשה לצווים זמניים בה נדרש בית הדין להכריע בטענות הצדדים על סמך הראיות לכאורה שהובאו בפניו על ידי הצדדים, הכרעותינו בהחלטה זו הינן במישור הלכאורי בלבד.

9. ואלה הן העובדות לכאורה הרלוונטיות להכרעתנו זו כפי שהן עולות מכתבי הטענות, התצהירים, העדויות ומכלול המסמכים שבפנינו:

א. המבקש הינו עובד מד"א משנת 1999 ומשמש אף כיו"ר ועד עובדי מד"א ירושלים. המבקש הועסק תחילה בתפקיד של נהג/חובש ומ-2007 פרמדיק ברפואת חירום שבניידת טיפול נמרץ.

ב. במסגרת תפקידו כיו"ר ארגון העובדים באזור ירושלים מאז שנת 2004 ניהל ומנהל זוהר הליכים שונים כנגד המשיבה בין בבית הדין ובין מחוץ לבית הדין אשר נפרסו בהרחבה בבקשה אך אין הם רלוונטיים כאמור להכרעתנו זו.

ג. במסגרת עבודתו במד"א עבד המבקש בלילה שבין 6.3.09 ל-7.3.09 כחובש אמבולנס. בבוקר 7.3.09 בשעה 04:00 התקבלה קריאה במוקד על אדם בן 91 הסובל מקוצר נשימה בשדרות הרצל בירושלים.

לאירוע יצא אמבולנס כונן רגיל וכאשר הגיע למקום ב-04:11 דיווח על ביצוע החייאה.

בשעה 4:06 יצא לאירוע גם אמבולנס מס' 77 שתפקד כאמבולנס רגיל בו שימש המבקש כחובש.

ד. המבקש לקח איתו ציוד החייאה מתקדם השייך לאמבולנס משופר והמבקש והנהג הגיעו למקום האירוע בשעה 04:14 דקות.

ה. בעת שהמבקש והנהג עם האמבולנס המשופר הגיע למקום האירוע, הצוות הכונן הראשון שהגיע למקום היה בעיצומה של החייאה ברמה בסיסית והמבקש הצטרף להחייאה של הצוות במקום.

ו. הצדדים פירטו בהרחבה את כל הפעולות הרפואיות שביצע המבקש ואין בית הדין סבור כי לשם הכרעה בתיק זה, על בית הדין לפרט את כל הפעולות הרפואיות אשר נבחנו ותיבחנה על ידי מומחים, בין אם בוועדת הבדיקה, עליה חולק המבקש, בין אם בוועדת המשמעת ובין אם בעתיד בתיק העיקרי, ככל שיידרש.

יאמר לענין זה, כי המחלוקת בדבר הטיפול הרפואי נעוצה בשניים – האחד, המבקש לקח פיקוד על הטיפול באירוע, לטענת המשיבה ללא סמכות, והשני, המבקש ביצע פעולות החייאה לרבות מתן אדרנלין אשר נבדקו על ידי מומחים רפואיים מטעם המשיבה, הסבורים כי הטיפול היה בניגוד להנחיות ואינו ראוי.

ז. לאחר ביצוע מספר פעולות החייאה הגיע למקום צוות אט"ן (אמבולנס טיפול נמרץ) ברשות פרמדיק אהרון טבק, שהמשיך בפעולות ההחייאה אשר לבסוף העלו חרס והמטופל נפטר. לטענת מר טבק, במהלך פעולותיו, המבקש העלה השגות על החלטותיו הרפואיות בנוכחות אנשי הצוות והמשפחה. על כך התלונן מר טבק במכתב ששיגר ביום 9.3.09 למנהל מרחב ירושלים והעיד על כך אף במסגרת ועדת הבדיקה שנערכה בעקבות התלונה.

ח. ביום 4.5.09 מינה הפרמדיק הראשי מר רמי מילר את מר סימוביץ', בודק מקצועי לבחינת התלונה של מר טבק, באשר להתנהלות המקצועית של המבקש באירוע החייאה מיום 7.3.09.

ט. בתאריכים 17.5.09 ו-21.5.09 ביצע מר סימוביץ' את בדיקתו באשר לאירוע ובמסגרת זו חקר את כל הנוכחים באירוע ורשם פרוטוקול מפורט אשר הוגש לבית הדין , כנספח א' לתשובה.

י. תוצאות הבדיקה הועברו ביום 22.5.09 למר רמי מילר, הפרמדיק הראשי. בתמצית יאמר כי מר סימוביץ' מצא את עבודתו של המבקש כלא מקצועית ולא אחראית, תוך הפרת הכללים בטיפול ראשוני ובהחייאה ובשל כך המליץ להוריד את המבקש מכל עבודה מקצועית במד"א כמטפל ולבצע בדיקה משלימה של האירוע שכן נחוצה בדיקה גם להתנהלותו המקצועית של מר טבק.

יא. לאור ממצאי הבודק, העביר מר מילר, הפרמדיק הראשי את חוות דעת הבודק לד"ר ערן טלאור, מומחה בהרדמה וברפואה דחופה המשמש כרופא בכיר במחלקה לרפואה דחופה בבית חולים רמב"ם וכן כמנהל המוקד הרפואי במד"א, ליתן חוות דעתו המקצועית על האירוע מיום 7.3.09. בתמצית, קבע ד"ר טלאור כי מבחינה רפואית אסור היה למבקש לבצע החייאה תרופתית ללא מוניטור והיה עליו להמתין לצוות אט"ן, אשר לו הציוד המתאים. עוד הוסיף ואמר ד"ר טלאור כי על המבקש היה לנקוט בעקרון הרפואי הבסיסי של כל מטפל רפואי "ראשית אל תזיק". חוות דעתו זו של ד"ר טלאור הוצאה ביום ה-25.5.09 למר מילר.

יב. בעקבות חוות דעת זו וכן בדיקת מר סימוביץ' העביר מר רמי מילר, פרמדיק ראשי במד"א, את חוות דעתו המקצועית והמקיפה המבוססת על הממצאים בשתי חוות הדעת המפורטות למר אורן בלושטיין, כאשר הוא מאמץ את מסקנות שתי חוות הדעת במלואן. לסיכום קבע מר מילר כי בהתנהלותו של המבקש התגלו כשלים מקצועיים חמורים אשר יכול וגרמו לסיכון ממשי בחיי אדם וכן פעולה בניגוד לכללי עבודה והנחיות הממונים, תוך הפרה של החלטת ועדת משמעת קודמת. לכן ביקש מר מילר להפסיק לאלתר את פעילות המבקש בכל תפקיד הקשור לעבודת שטח, וכן קיום שימוע משמעתי. כן ביקש ממר בלושטיין לבצע השלמת בדיקת האירוע ובכלל זה גם התנהלות מר טבק.

יג. יאמר לענין זה, באשר למסקנות מר רמי מילר המפורטות לעיל, כי כנגד המבקש עומדת החלטה של ועדת שימוע מיום ה-15.1.09, אשר עסקה במקרה אחר של המבקש וקבעה שם, כי במקרה אחר אותו היא בחנה, המבקש כשל בכך שביצע מספר מחדלים של אי בדיקת מכשירים המצויים באמבולנס, בפרט בדיקת ציוד ההחייאה בטרם תחילת משמרת. לכן החליטה ועדת המשמעת כי המבקש לא ישמש כראש צוות בניידת מד"א ויבצע את משמרותיו בתחנת ירושלים בלבד, על מנת שניתן יהיה לוודא על ידי בעל תפקיד בכיר ממנו כי הוא מבצע את הנהלים והמשימות על פי הנדרש.

יד. במקובץ לאור ועדת המשמעת הקודמת כאמור בסעיף יג' לעיל ומסקנות מר רמי מילר אשר הגיעו לידי מר אורן בלושטיין, הורה מר בלושטיין למר בשארי לזמן את המבקש, לערוך לו שימוע במסגרתו יוצגו לו הממצאים של חוות הדעת ואמר לו כי המשיבה שוקלת להעבירו לתפקיד בבנק הדם וכן הנחה אותו להעביר למבקש זימון לועדת משמעת מרחבית ליום ה-11.6.09.

טו. מר בשארי זימן את המבקש למשרדו, על מנת להציג לו את הממצאים בחוות הדעת והודיע לו כי שוקלים להעבירו לבנק הדם, עד לקבלת החלטה של ועדת המשמעת בעניינו, וביקש את תגובתו לנאמר בפניו. המבקש בחר שלא להגיב דבר לדברי מר בשארי.

טז. בנוסף על כך, העביר מר בשארי למבקש באותו היום את מכתב ההעברה הזמני לבנק הדם עד לקיום ועדת המשמעת המרחבית, וקבלת החלטותיה.

יז. המבקש לא התייצב במועד שנקבע לו בבנק הדם ואף לא בכל השבוע לאחר הגשת הבקשה ועד למועד הדיון.

10. כאמור עסקינן בבקשות בהליך של סעדים זמניים בהם נדרש בית הדין להכריע בטענות הצדדים על סמך ראיות לכאורה, כפי שקבענו לעיל.

כמו כן, על מנת שנשקול הוצאת צו מניעה או צו עשה כמבוקש, אנו נבחן להלן את סיכויי התביעה מחד ואת מאזן הנוחות מאידך.

11. נקדים ונציין דברים שנאמרו על ידי בית הדין הארצי בכל הנוגע לביקורת שיפוטית בית הדין על החלטות מנהליות כדלקמן:

"כלל הוא כי בית הדין לא ישים את שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת וכי לא יתערב בהחלטה לשנות, אלא אם כי יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעית, או כי היא נגועה בשיקולים זרים, או ברי סבירות קיצונית היורדת לשורשו של ענין. בית הדין אף לא ישים שיקולי דעתו תחת זו של הרשות אפילו היה הוא בעצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה בה הרשות ללכת, כל עוד מצויה אותה אפשרות במתחם הסבירות..." (ע"ע 1123/00 בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בתל אביב יפו – יצחק צויזנר, עבודה ארצי, לג(1) 27).

בחינת החלטת ההעברה מתפקיד חובש באמבולנס לבנק הדם

12. המבקש טוען כי המשיבה בשל רצונה להתנכל לו, הן בהיותו יו"ר ועד העובדים והן בשל סכסוכי עבר בינו לבין ההנהלה, הוחלט בשל תוצאות ועדות הבדיקה אשר עליהן הוא חולק, להעבירו מתפקיד שטח של חובש אמבולנס לתפקיד אחר לבנק הדם, כאשר ההחלטה על העברה זו נעשתה שלא כדין בניגוד לנוהלים ולהסכם הקיבוצי במשיבה וללא שימוע.

13. המשיבה טוענת כי החלטתה להעביר את המבקש באופן זמני מתפקידו כחובש בתחנת מד"א ירושלים לבנק הדם בירושלים, אינה צעד ענישתי אלא החלטה מנהלית מניעתית סבירה בנסיבות המלצות הבודקים את תפקודו באירוע, ועל כן, משזו החלטה מנהלית סבירה אשר התקבלה על בסיס שיקולים מקצועיים בלבד, אין כל מקום כי בית הדין יתערב בהחלטה זו.

יתרה מכך, בדיון ואף בסיכומים טענה המשיבה כי היא מקבלת את הצעת בית הדין ולא יהיה בהעברה זמנית זו לבנק הדם משום פגיעה בשכרו, בכל צורה שהיא, בשל שינוי אופי העבודה, המשמרות ומרכיבי השכר.

14. לאחר שבחנו את העובדות לכאורה שהוצגו בפנינו בתיק זה, ובפרט את כל המסמכים אשר צורפו בענין תפקוד המבקש בעת האירוע שבגינו הוגשה התלונה על המבקש, הגענו לידי מסקנה כי אין זה המקרה בו על בית הדין להתערב בהחלטה המנהלית אשר ניתנה לתקופת זמן קצובה עד לקיומה של ועדת משמעת. לכאורה לא מצאנו כי החלטה זו ניתנה מתוך שיקולים זרים או באי סבירות קיצונית היורדת לשורשם של דברים, ואלו המקרים היחידים בהם מתערב בית הדין בהחלטה מנהלית, בפרט בהיותה זמנית.

15. הלכה למעשה, עת מוגשת תלונה כנגד עובד בכל גוף ציבורי ובפרט במשיבה, אחריות הנהלת המשיבה מכוח הפררוגטיבה הניהולית שלה, לבחון את המקרה מבחינה מקצועית ועניינית, הן מהפאן המנהלי והן מהפאן המקצועי, כפי שנעשה כאן במסגרת מספר ועדות בדיקה, אשר הגיעו לידי מסקנה כי המבקש כשל מבחינה מקצועית במתן הטיפול ביום האירוע. אמנם כל עובד אינו חף משגיאות אך על המשיבה כמעסיק אחראי העוסק בעיקר בהצלת חיי אדם, עת מובא בפניו אירוע כגון אירוע זה, לבצע את כל הבדיקות ובין היתר לקבל החלטות באשר להעברת עובד מתפקיד לתפקיד במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלה מחד, ומאידך בהתבסס על שיקולים ענייניים מקצועיים וסבירים, וזאת לאחר שנערך לעובד שימוע וניתנה לעובד הזדמנות ראויה לטעון את טענותיו.

16. מן הכלל אל הפרט – במקרה זה לאחר שהוגשה תלונה כנגד המבקש, נבחן המקרה במסגרת בודק מקצועי שמונה על ידי המשיבה, אשר ביצע מספר חקירות ובדק את האירוע לאחר שחקר את כל העובדים באירוע, הגיע למסקנות הן מנהליות והן מקצועיות ומסר את המלצותיו לפרמדיק הראשי. אף הפרמדיק הראשי לא הסתפק בבדיקת הבודק, אלא ביקש חוות דעת נוספת רפואית על פעולותיו המקצועיות של המבקש באירוע זה ובהסתמך על שתי חוות דעת אלה, לא קבע מסמרות או הגיע לידי מסקנות סופיות בענין מקצועיותו של המבקש באירוע זה, אולם סבר כי התנהלותו הייתה בלתי מקצועיות בראייתו ועל כן, כל עוד לא יעמוד בפני ועדת משמעת, אין זה ראוי כי ימשיך לבצע את תפקידו עד שיבחן כל המקרה הן מהפאן המשמעתי והן מהפאן המקצועי.

החלטה זו אמנם מהווה פגיעה מסוימת במבקש, כאשר היא מונעת ממנו את הזכות להמשיך לעבוד בתפקידו ובהכשרתו, אולם, מאחר והינה החלטה להעבירו לתפקיד שהינה החלטה זמנית עד לקבלת החלטת ועדת המשמעת, ומשהצהירה המשיבה כי לא תפגע בשכרו של המבקש, בכל צורה שהיא, ותשמור על רמת שכרו כפי שהייתה בתקופה האחרונה בהתחשב במשמרות שביצע, אין בהחלטה הניהולית של העברתו באופן זמני לבנק הדם (פיזית מקום המצוי מול מקום עבודתו הקודם) משום החלטה בלתי סבירה אשר על בית הדין להתערב בה בשלב זה.

17. המבקש מוסיף וטוען בענין החלטה זו כי ההחלטה ניתנה ללא מתן שימוע כנדרש בדין. אמנם העברה מתפקיד מחייבת את המעביד לקיים שימוע ולאפשר לו להשמיע את טענותיו בפניה בטרם תפגע בו ותעבירו מתפקיד לתפקיד, אולם אנו סבורים כי במקרה זה מעבר לעובדה כי נערך למבקש מעין שימוע על ידי מנהלו, ביום 26.5.09, כי במקרה זה מאחר ומדובר בהעברה זמנית בלבד עד לקיומה של ועדת משמעת ובשל העובדה כי ההחלטה להעברה מתפקיד נובעת ממסקנות של ועדות בדיקה מקצועיות הקשורות בתפקודו של המבקש כחובש אמבולנס, תפקיד אחראי ביותר אשר אין להקל ראש באחריות המוטלת על המשיבה כי עובדיה יבצעו את עבודתם בצורה מקצועית ומהימנה. אף אם לא היה נעשה שימוע למבקש, לא כשלה המשיבה במקרה זה בהחלטתה להעבירו מתפקיד הן בשל סבירות ההחלטה, זמניותה ומאזן האינטרסים לשמירה על מקצועיות העובדים והאחריות הציבורית של המשיבה כלפי ציבור המטופלים.

18. נוסיף ונאמר בענין השימוע כי מנהלו הישיר של המבקש הזמינו לשימוע בענין העברתו מתפקיד אמנם עוד באותו היום בו ניתנה ההחלטה על העברה, אך עדיין אפשרה המשיבה באמצעות פגישה זו בין מר בשארי למבקש, כי המבקש יטען את טענותיו בענין החלטה זו אך המבקש בחר שלא להגיב.

אמנם ההזמנה לשימוע לא ניתנה מראש למבקש והמבקש אף לא יכול היה לדעת לשם מה הוזמן לפגישה אצל מר בשארי, אך המבקש היה רשאי עוד בטרם הגשת בקשה זו וככל שסבר כי יש לטעון כנגד החלטת המשיבה, להגיש טיעוניו למשיבה בכתב, במועד הגשת בקשה זו ועל המשיבה היה לבחון את הטיעונים ויכול ואף המשיבה אולי הייתה מעבירה את המבקש לתפקיד אחר או מקבלת החלטה אחרת. אולם, משהמבקש בחר שלא להגיש טיעונים לא בכתב ולא בעל פה, למרות שניתנה לו ההזדמנות, לכאורה עמדה המשיבה בחובת השימוע והמבקש הוא זה אשר בחר שלא לנצל הזדמנות זו בפני מנהליו לשם שינוי ההחלטה.

19. לאור כל האמור לעיל, ובפרט לאור התחייבות המשיבה שלא לפגוע בשכרו של המבקש כל עוד הוא משמש בתפקיד בבנק הדם, אליו הועבר באופן זמני, עד למתן החלטה בועדת המשמעת, סבור בית הדין כי אין להתערב בהחלטה מנהלית זו של המשיבה, ועל המשיבה להקפיד לעמוד בהתחייבותה לשלם למבקש את שכרו בדיוק כפי שהשתכר בהיותו חובש במשיבה וכל זאת עד להחלטת ועדת המשמעת בעניינו.

יאמר על ידינו כי הן בדיון ואף לאחר מכן התברר כי במהלך התקופה מאז העברתו מתפקיד ועד היום, נמנע המבקש מלהתייצב לעבודה ולבצע את התפקיד אליו הוא שובץ. המשיבה תשלם למבקש את שכרו כפי התחייבותה לעיל, ככל שהמבקש יתייצב לעבודה ו/או יציג אישורי מחלה אותנטיים ו/או יבקש לנצל ימי חופשה.

האם יש לאסור על המשיבה לקיים ועדת משמעת למבקש

20. המבקש מבקש במסגרת הסעדים הזמניים שביקש כי המשיבה לא תקיים את השימוע המשמעתי בעניינו, אלא, רק לאחר השלמת הבדיקה המקצועית למר אהרון טבק כפי המלצת הבודק המקצועי, מר סימוביץ'.

כן הוא מבקש להורות על מינוי בודק מקצועי חיצוני ומוסכם על הצדדים מול בדיקת המקרה האמור עוד בטרם קיום כל הליך משמעתי.

על כן מבקש המבקש להורות על ביטול הזימון לשימוע משמעתי הקבוע ליום 11.6.09.

בנוסף ולחילופין טוען המבקש במסגרת הסעדים הזמניים, כי אף יש ליתן צו האוסר על המשיבה לקיים את השימוע המשמעתי בהרכב שנקבע וכי יש חובה שישתתף בשימוע זה נציג ההסתדרות ונציג ועד העובדים.

21. למרות כל הסעדים המפורטים ברישא של הבקשה, עת עיין בית הדין בכל יתר הפרקים והסעיפים בהמשך הבקשה, לא טען המבקש ולו טענה משפטית אחת באשר לבקשותיו אלה ובסיומה ביקש כי בית דין יתן סעד זמני אך ורק בענין העברתו מתפקיד.

על כן, לא בכדי נטענו על ידי המשיבה דבר בענין הסעדים הרבים אותם פירט המבקש ברישא של הבקשה.

22. למרות כל האמור, לאחר ששמענו את הצדדים ועל מנת למנוע הליך משפטי נוסף באשר לאופן כינוסה של ועדת המשמעת, הרכבה והנושאים אשר תדון בהם, סבור בית הדין כי יש טעם בחלק מבקשות המבקש הנוספות, הגם שלא נומקו כנדרש על ידו, ואפרט להלן.

מאחר והמדובר באירוע של טיפול רפואי בעת חירום, הנובע מתלונה של מר אהרון טבק כנגד המבקש, ומשהחליט מר סימוביץ' אשר היה הבודק של האירוע, כי יש אף לבדוק את התנהלות מר טבק באירוע, יהיה זה ראוי וצודק בטרם כינוסה של ועדת המשמעת בעניינו של המבקש, כי ייבדק האירוע אף באשר למר טבק ורק לאחר מכן כאשר יהיו מכלול המסקנות בפני הנהלת המשיבה והמבקש, ניתן יהיה לערוך ועדת שימוע כדין למבקש.

23. יתרה מכך, כפי שעלה באריכות בבקשה, בתשובה, במסמכים ואף בדיון בפנינו כל בדיקת האירוע הינה מקצועית ביותר ונחוצה בחינת מומחים בתחום הרפואה הדחופה באשר לאופן התנהלות פרמדיק במקרה מעין זה ובאופן ספציפי בתחום הקרדיולוגי.

משכך, על הועדה לכלול מספר חברים נוספים מעבר לאלה שנבחרו על ידי המשיבה וביניהם קרדיולוג או שניים מתחום הרפואה הדחופה, אשר אינם קשורים עם הנהלת מד"א וכן נציג הסתדרות העובדים באיזור ירושלים.

24. לאור קביעותינו דלעיל, יש לדחות את ועדת השימוע שנקבעה ליום 11.6.09 ובטרם זימונה מחדש על פי קביעתנו בסעיף 23 דלעיל, בענין הרכבה, יש לסיים את בדיקת האירוע אף בעניינו של מר טבק.

בית הדין מודע כי קביעתו זו דוחה את כינוס ועדת השימוע, אולם משקבע בית הדין והסכים עם החלטת המשיבה בדבר העברתו הזמנית של המבקש לבנק הדם, לא יגרם כל נזק בדחיית כינוס ועדת השימוע מחד, ואף לא ייגרם כל נזק למבקש לאור קביעתנו בסעיף 19 לעיל.

25. לסיכום – נדחית בקשת המבקש בענין העברתו לתפקיד בבנק הדם, הכל כמפורט בהחלטה זו ובפרט בסעיף 19.

בית הדין מקבל באופן חלקי את בקשת המבקש לדחיית כינוס ועדת המשמעת והרכבה כך שועדת המשמעת לא תתכנס מחר ה-11.6.09 כלל, תושלם הבדיקה בענין האירוע כלפי מר טבק ורק לאחריה תכונס הועדה בהתאם להרכב שקבענו לעיל.

26. לאור קביעתנו בהחלטה זו, ומאחר והמבקש לא הגיש תיק תביעה עיקרית ועיקר בקשותיו נדונו בהחלטה זו, המבקש יתן הודעתו באשר לאופן המשך ההליכים בעניינו, בתוך 14 יום.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום 10.6.09 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

________________ __________________ ________________

מר מחלב, נציג ציבור אורנית אגסי, שופטת מר לוי, נציג ציבור

001370/09בשא730 מיטל מלכה