ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אמציה עמפלי :

החלטה בתיק ע"א 7185/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

לפני: כבוד השופט ח' מלצר

כבוד השופט נ' סולברג

כבוד השופט א' שהם

המערערת בעע"מ 3541/14; המשיבה 5 בעע"מ 3548/14 והמשיבה 3 בעע"מ 3547/14:

מדינת ישראל

נ ג ד

המשיבים 2-1בעע"מ 3541/14; המשיבים 1 ו-2 בעע"מ 3548/14; המערערים בעע"מ 3547/14
והמערערים בע"א 7185/13:

אמציה עמפלי
גרייס עמפלי

המערערת בעע"מ 3548/14; המשיבה 5 בעע"מ 3547/14; המשיבה 3 בעע"מ 3541/14
והמשיבה 1 בע"א 7185/13:

רשות הגנים הלאומיים

המשיבות 4 ו- 5 בעע"מ 3541/14; המשיבות 1 ו-2 בעע"מ 3547/14 והמשיבות 3 ו-4 בעע"מ 3548/14:

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר
המהנדסת לארה גלזר

המשיבה 6 בעע"מ 3548/14; המשיבה 4 בעע"מ 3547/14
והמשיבה 2 בע"א 7185:

מנהל מקרקעי ישראל, מחוז מרכז

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה שניתן ע"י כבוד השופט ע' זרנקין ביום 21.07.2013 בת"א 904/07; ערעורים על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב שניתן ביום 09.03.2014 ע"י כבוד השופטת יהודית שיצר ב-עת"מ 2629/09

תאריך הישיבה:
כ"ד בסיון התשע"ה
(11.06.2015)

בשם המערערת בעע"מ 3541/14; המשיבה 6-5 בעע"מ 3548/14; המשיבה 3 בעע"מ 3547/14 (המדינה) והמשיבה 4 בעע"מ 3547/14 (מנהל מקרקעי ישראל):

עו"ד יצחק ברט

בשם המשיבים 1ו-2 בעע"מ 3541/14; המשיבים 1 ו-2 בעע"מ 3548/14 והמערערים בעע"מ 3547/14 (אמציה וגרייס עמפלי):

בשם המערערת בעע"מ 3548/14; המשיבה 5 בעע"מ 3547/14 והמשיבה 3 בעע"מ 3541/14 (רשות הטבע והגנים):

בשם המשיבות 4 ו- 5 בעע"מ 3541/14; המשיבות 1 ו-2 בעע"מ 3547/14 והמשיבות 3 ו-4 בעע"מ 3548/14 (הוועדה המקומית עמק חפר והמהנדסת לארה גלזר):

עו"ד יוסי וינראוך

עו"ד אסף הורניק

עו"ד שלמה ולדמן, עו"ד טל סומך

החלטה

1. טיעוני הצדדים בעל-פה הושלמו, מעבר לסיכומים שבכתב שהם רבי היקף ומפורטים לגבי הערעורים כולם.

2. בתום הטיעונים בע"פ – הצענו לצדדים כי יסמיכו אותנו להחליט במכלול על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד-1984 ובהקשר זה לפסוק בשני עניינים שיהיה בהם מיצוי של כל התביעות, ההליכים והטענות שבין הצדדים, וזאת כמפורט להלן:

א. מועד פינוי סופי של המסעדה, אותה מפעילים גרייס ואמציה עמפלי בחוף ינאי.

ב. סכום הפיצוי שישולם לגרייס ואמציה עמפלי, לאחר שיפנו את האתר – ע"י רשות הגנים הלאומיים ורשות מקרקעי ישראל (להלן – המינהל), בחלקים שווים ביניהם – לכיסוי כל תביעותיהם וטענותיהם של גרייס ואמציה עפלי (תוך ויתור של המינהל גם על התביעה לדמי שימוש שהגיש כנגד בני הזוג עמפלי) בשיעור שבין 500,000 ש"ח ("רצפה") ל-1,500,000 ש"ח ("תקרה") בערכים נכונים להיום.

ג. הפסיקה לפי סעיף 79א תהיה על פי החומר הכתוב והטענות שהושמעו בפנינו.

ד. באי כוח הצדדים יודיעו עד תאריך 22.06.2015 אם הם מסכימים למתווה שפורט בפיסקה 2 שלעיל.

3. היה ולא תהיה הסכמה למתווה הנ"ל – ניתן פסק דין בערעורים כולם על פי החומר שבתיקי הערעור והטיעונים שהושמעו בע"פ.

ניתנה והודעה ביום, ‏כ"ד בסיון התשע"ה (‏11.6.2015).
מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אמציה עמפלי
שופט :
עורכי דין: