ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תמר כשני נגד ביטוח חקלאי :

בפני כבוד ה רשמת בכירה עידית קצבוי

תובעים

תמר כשני

נגד

נתבעים

ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ

החלטה

בפניי בקשה חזורת למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי ובתחום הפסיכיאטרי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים הרפואיים שצורפו, בהם מסמכים רפואיים שלא עמדו לפניי בעת קבלת ההחלטה בבקשה הראשונה שהוגשה, מצאתי בשלב זה ראשית ראייה לצורך במינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי (ראו למשל סיכום שחרור רפואי מיום 30.7.14 , וכן סיכום אורתופד מיום 21.12.11) עקב תאונת הדרכים מיום 28.7.11.

לא מצאתי לנכון להורות על מינוי מומחה בתחום הנוירולוגי בטרם תינתן חוות הדעת האורתופדית במסגרתה יחווה המומחה את דעתו באשרה לצורך במינוי אורתופד.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר לריה יוסף כ מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי על מנת שיחווה דעתו בדבר מצבו הרפואי של התובע בגין תאונת הדרכים מיום 28.7.11.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובעת נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
  3. הקשר שבין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת.
  4. המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובשים לב לעברה הרפואי של התובעת, לעבודתה ולמקצועה.
  5. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובעת.

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיין בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות דעתו.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 6,000₪ בצירוף מע"מ.
בשלב זה, הנתבעת תישא בתשלום שכר טרחת המומחה ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות וזאת מבלי לפגוע בזכותה להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעים יגישו תחשיב נזק בתוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית (במידת הצורך).
הצדדים יתייחסו בתחשיבים גם לשאלת החבות ויצרפו כל מסמך רלוונטי למחלוקת.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים ולמומחה, ותדחה את התז"פ ליום 1.12.15.

ניתנה היום, כ' סיוון תשע"ה, 07 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: תמר כשני
נתבע: ביטוח חקלאי
שופט :
עורכי דין: