ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין - גדי מוזס נגד שירות בתי הסוהר :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע

עב 2742/07

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

10/06/2009

בעניין:

גדי מוזס

ע"י ב"כ עוה"ד

דנוך משה

תובע

נ ג ד

מדינת ישראל שירות בתי הסוהר ומשרד האוצר

ע"י ב"כ עוה"ד

פרקליטות מחוז הדרום-אזרחי עו"ד ערן סירוטה

נתבעים

החלטה

1. במסגרת הדיון ביום 18/5/09 הצעתי לצדדים הצעת הסדר, אולם זו נדחתה על ידי שניהם, ועל כן יש לסיים את הטיפול בתיק.

2. לאחר שהוגשו הסיכומים מטעם הנתבעת, הוגשה על ידיה למחרת היום "בקשה דחופה להגשת ראיה", והראיה בה מדובר היא טבלת שקילה לתוספת פעילות המפרטת את הניקוד הניתן ליחידות שונות בצה"ל על פי אופי תעסוקתם, רמת הסיכון, שהייה בבסיס והתנאים הסביבתיים.

3. הבקשה נומקה בכך כי חרף האיחור בהגשתה, יש בה "כדי להוכיח כי התובע אינו מופלה לרעה ביחס לנהוג בצה"ל, וכי גם אם היינו מחילים עליו, לצורך העניין, את הטבלה, על אף שאינו משרת בצה"ל, הרי שהוא אינו מגיע לניקוד המזכה בתוספת פעילות רמה א'".

4. התובע בתגובתו הסכים להגשת הראיה, אולם זאת בכפוף לכך כי המדינה תחוייב להביא עד אשר יעיד על הטבלה ושיציג טבלה מדוייקת של מקבלי רמת פעילות א' של משרתי הקבע בבסיסים הסמוכים לבית הסוהר קציעות.

5. בעקבות זאת, קיימנו כאמור דיון נוסף ביום 18/5/09 שבו הוסכם בין הצדדים כי הטבלה האמורה מתקבלת וכי כל צד יהא רשאי להגיש בקשה ביחס לטבלה האמורה. ואמנם, התובע הגיש "בקשה להזמנת עד ו/או הגשת תעודת עובד ציבור בצירוף מסמכים", ובה הוא מבקש כי נורה למדינה לזמן נציג של צה"ל בצירוף מסמכים אשר יוכל להבהיר את הטבלה ואופן חישוב הניקוד הכלול בה.

6. הבסיסים ביחס אליהם מבקש התובע את הפירוט הם :- בסיס מפרשית, בסיס שבטה, בסיס בר גבעתי ובסיס אלמ"ר.

7. המדינה בתגובתה סבורה כי מדובר בדייג למטרתו, וכי התובע יכול היה במסגרת הליך של גילוי מסמכים לבקש פרטים אלו.

8. מוסיף ב"כ המדינה, כי צירוף טבלת השקילה הצהל"ית נועד להמחיש שאין ממש בטענת התובע שהוא מופלה לרעה ביחס לנהוג בצה"ל, וכי רק בשלב הכנת הסיכומים התברר למדינה כי עקב טעות לא הוגשה הטבלה בשלב הראיות.

9. לאחר שבחנתי את הבקשה ואת התגובה, אני סבור שיש לקבלה בחלקה.

10. ראשית יש לזכור כי המדינה היא זו שיזמה את צירוף הטבלה, וזאת לאחר שהוגשו הסיכומים, ומכאן שסברה כי מדובר בראיה בעלת חשיבות רבה שיש בה להשליך על תוצאות ההליך, כפי שאף נאמר בתגובתה.

11. מאליו מובן, כי ראיה שכזו זכותו של בעל הדין השני להעמיד למבחן, ולברר האם אכן יש בה כדי "להמחיש כי אין ממש בטענתו של התובע כי הוא מופלה לרעה ביחס לנהוג בצה"ל", כלשון המדינה, ואף בית הדין אינו מחוייב למקרא הטבלה לקבל מסקנה זו, וודאי שעה שאין בטבלה מימד כלשהו של השוואה בין התנאים המוענקים לחיילי צה"ל, לבין הסוהרים שלגביהם אין טבלה מסוג זה ואף לא נוצרה, חרף החלטת הממשלה, טבלה משווה כזו או אחרת, שהרי ברור כי קשה להשוות אחד לאחד את הפעילות הצהל"ית לפעילות של סוהרי שירות בתי הסוהר.

12. בנסיבות אלו, אין מנוס מקביעת ישיבת הוכחות נוספת אליה יגיע נציג מוסמך מטעם המדינה אשר בידיו המידע והמסמכים שיש בהם לשפוך אור על מבנה הטבלה ויישומה בתנאי השירות של אנשי הקבע בבסיסים המפורטים בסעיף 6 להחלטה זו.

13. נקבע דיון הוכחות ליום 6/7/09 בשעה 13:30.

14. המזכירות מתבקשת להעביר החלטה זו בפקס לצדדים.

ניתנה היום י"ח בסיון, תשס"ט (10 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

002742/07עב 734 שירה אלון