ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק כץ נגד אלקטרו גל יבוא ושירות בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר ניר נחשון

התובע:

יצחק כץ

-נגד-

הנתבעים:

1.אלקטרו גל יבוא ושירות בע"מ
2.שופמיינד בע"מ

פסק-דין

1. לפניי תביעה כספית, ע"ס 3,000 ₪, שעניינה ביטול הסכם שנכרת בין הצדדים לרכישת שואב אבק רובוטי והשבת תמורתו בשל פגמים שנפלו במוצר. נוכח ניהול התובענה בהליך של סדר דין מהיר ובהתאם לתקנה 214 טז' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ינומק פסק הדין באופן תמציתי.

2. התובע רכש ביום 26.2.14 מהנתבעת 2, באמצעות אתר מקוון "וואלה שופס", שואב אבק רובוטי מסוג Deebot D68 (להלן: " הרובוט") בגינו שילם סך של 2,300 ₪. הנתבעת 1 הינה היבואן של הרובוט ומי שהעניקה כתב אחריות לרובוט.

לטענת התובע, כשבועיים לאחר רכישת הרובוט הפסיק זה האחרון מלבצע פעולת השאיבה באופן תקין. מבדיקת הנתבעת 1 או מי מטעמה את הרובוט ביום 31.3.14 עלה, כי מברשת הניקוי הראשית ברובוט נשברה כתוצאה מאי ניקוי הרובוט ויש צורך להחליפה. הרובוט תוקן על ידי הנתבעת 1 והוחזר לתובע ביום 10.4.14 כעבור כחודש ימים ממועד התקלה. לתדהמת התובע בחלוף כשבועיים נוספים התקלקל הרובוט בשנית וזאת לאחר שהתובע הקפיד ביתר שאת באותה תקופה לתחזק את הרובוט ולנקות אותו כדבעי. התובע פנה שוב לנתבעת 1 אשר הודיעה, כי המברשת נשברה שוב ויש צורך להחליפה, אך זו הפעם דרשה מהתובע תשלום עבור התיקון בסך של 90 ₪. התובע סירב לשלם את הסכום הנ"ל וטען, כי השתמש במוצר שימוש זהיר וסביר. משכך, הודיע התובע לנתבעת 1 הודעת ביטול עיסקה אשר נתקבלה בסירוב מצד הנתבעות.

3. הנתבעת 1 טוענת בפתח הגנתה, כי דין התביעה לביטול עיסקה להידחות, זאת, הואיל והיא עומדת בניגוד לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"ה-2010, לפיהן, שעה שהתובע עשה שימוש במוצר הרי שאיבד את זכותו להשבת המוצר. התובע רכש את המוצר ביום 12.2.14 וקיבלו לידיו ביום 16.2.14 ומאותה עת עשה הוא או מי מטעמו שימוש במוצר.

4. לגופן של טענות, הנתבעת טוענת, כי התובע פנה לראשונה לנקודת שירות של הנתבעת 1 ביום 31.3.14, כאשר מטופס התיקון שנפתח למכשיר עולה , כי הוא הגיע במצב מוזנח ומלוכלך בצורה בלתי סבירה. כאשר מבדיקת המעבדה עולה, כי המברשת המרכזית וגלגל י השיניים של המברשת המרכזית נשברו כתוצאה משיער ולכלוך רב שהצטברו מבלי שנוקו אחת לשב וע, בהתאם להוראות יצרן. חרף האמור ו לפנים משורת הדין, הסכימה הנתבעת 1 לתקן המכשיר על חשבונה באופן חד פעמי וכמחווה של רצון טוב, לא לפני שהוסבר לתובע, כי השבר נגרם כתוצאה מאי ניקוי המברשת. המכשיר שהה אצל הנתבעת 1 כ- 10 ימים בלבד ו שב לידיו ביום 10.4.14 ולא כחודש ימים כטענת התובע.

5. ביום 22.5.14 פנה התובע בשנית לנתבעת 1 עם מכשיר תקול באותו אופן. הנתבעת 1 תיעדה זו הפעם, את הנזק והגורמים לו כאשר הבחינה, כי המכשיר נמצא תקול בשל אותה סיבה שהגיע אליה בפעם הראשונה. קרי, אי ניקויו בהתאם לה וראות יצרן. אזיי, הנתבעת תיקנה את המוצר ודרשה תשלום בסך 90 ₪ עבור עלות החלק השבור. דא עקא, כי התובע סירב לשלם הסך הנ"ל ולקבל המוצר לידיו.

6. ביום 31/5/15 התקיימה ישיבת הוכחות במעמד הצדדים בפניי. בחקירתו הנגדית הודה התובע, כי מלבד חוות דעת כללית של לקוח מסויים שפורסמה באתר "וואלה" במרשתת שנסובה סביב מוצר מדגם שונה מהדגם שרכש, לא צורפה חוות דעת אחרת. נציג הנתבעות , מר עמית פיליפסון, נחקר בפניי. לדבריו, צירף חוות דעת של טכנאי מקצועי מטעמו, בשם יעקב שהם, אשר הביע דעתו המקצועית, כי המכשיר נמצא תקול כתוצאה מאי ניקוי המברשת כמתבקש מהוראות ההפעלה. דא עקא, כי הטכנאי לא זומן לדיון ההוכחות משיקולים של כדאיות כלכלית. כמו כן, ציין, כי כאשר מוצר מגיע למעבדה של הנתבעת 1 לתיקון, מתקנים על יסוד בקשת הלקוח כפי שעולה מטופס התיקון החתום על ידי הלקוח. אומנם, במקרה דנן טופס התיקון לא נחתם על ידי הלקוח, אך בעצם מסירתו לידי המעבדה יצאה הנתבעת 1 מנקודת הנחה כי התובע ביקש לתקנו. יצויין, כי התובע לא חלק על כך, אלא, סבר כי היה מקום לעשות זאת ללא כל עלות במסגרת האחריות.

דיון ומסקנות:

7. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, שמעתי עדויות הצדדים בפניי ונתתי דעתי לכל הראיות שהובאו בפניי נחה דעתי, כי דין התביעה להידחות. להלן נימוקיי:

7.1 התובע רכש את הרובוט מהנתבעת 2 כאשר האחריות למוצר ניתנה על ידי הנתבעת 1. על פי תעודת האחריות שצורפה לכתב התביעה עולה, כי הנתבעת 1 מתחייבת לספק אחריות למוצר על פגמים במוצר הנובעים מליקויים באיכות החומרים או ההרכבה של המוצר במפעל , כאשר הרובוט מיועד לשימוש לצרכים ביתיים או משרדיים בלבד. כמו כן, צויין, כי האחריות אינה כוללת נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה או הפעלה/תחזוקה/הרכבה לא נכונים. בהוראות ההפעלה של המוצר קיימת התייחסות לאופן ניקוי המברשת כאשר נרשם כדלקמן: " אנא הסתכלו על מברשת הניקוי פעם בשבוע ובדקו אם נכרכו סביבה שיערות, סיבים וכד' אם זהו המצב אנא נקו את המברשת באמצעות הכלי המצורף".

7.2 אין חולק, כי התובע השתמש במוצר ומשכך, לא ניתן לבטל העסקה מכוח הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"ה-2010. המחלוקת הנעוצה, איפוא, בין הצדדים נסובה סביב שאלת סיבת הגורם להיות המכשיר תקול. קרי, האם עסקינן במוצר פגום או בחלקים פגומים ובלתי עמידים כטענת התובע או שמא עסקינן בשימוש לקוי ובלתי ראוי של התובע במוצר, כטענת הנתבעת 1. מחלקות זו, רובה ככולה, נסובה סביב שאלות שבעובדה ובמומחיות.

7.3 דא עקא, כי התובע לא צירף חוות דעת מקצועית או כל ראייה התומכת בטענותיו המבהירה את סיבת התקלה והיקפה . התובע צירף חוות דעת של לקוח לא מרוצה באתר "וואלה" ואולם, לא עסקינן בחוות דעת שניתנה על ידי מומחה לדבר שבדק את המוצר שרכש התובע ובחוות דעת ערוכה כדין ומשכך, דינה להידחות. כאן המקום לציין ולהבהיר, כי התחייבות הנתבעת למתן אחריות למוצר אין פירושו, כי ניתן לבטל העיסקה בשל כל תקלה מינורית, אלא, יש לבסס הטענה לפגם מהותי במוצר כזה המצדיק ביטול עי סקה או החלפתו במוצר חדש תחתיו מכוח תעודת האחריות, בחוות דעת שנערכה על ידי מומחה לדבר.

7.4 הנתבעת מאידך גיסא, אומנם לא זימנה את הטכנאי מטעמה לעדות ואולם, הציגה תמונות של המכשיר (נספח ו') במצבו התקול כפי שנתקבל אצלה. התמונות מהוות ראייה מספקת התומכת בטענות הנתבעת לכך שהתובע לא מילא אחר הוראות היצרן . מהתמונות עולה, כי המברשת הראשית של הרובוט מלאה בלכלוך. עובדה זו סותרת טענת התובע, כי נהג בהתאם להוראות היצרן והפעיל את הרובוט באופן סביר.

7.5 כלל הוא שעל תובע לבסס תביעתו בראיות של ממש ולעמו ד בנטל השכנוע הנדרש במשפט אזרחי. הדבר נכון ביתר שאת שעה שעסקינן ב תובע שהינו עורך דין במקצועו המודע לחובה זו. חרף זאת, התובע לא פעל להציג ראיות של ממש. בנסיבות אלה, סבורני כי התובע לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח את הגורם לכשל במוצר עצמו להבדיל מתקלה שנוצרה כתוצאה משימוש בלתי סביר .

8. סוף דבר- התביעה נדחית. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 3,500 ₪.

המזכירות תדאג לשלוח עותק מפסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום, י"ז סיוון תשע"ה, 04 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק כץ
נתבע: אלקטרו גל יבוא ושירות בע"מ
שופט :
עורכי דין: