ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילנה שרעבי נגד מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך והתרבות :

בפני: כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופטת ד' ביניש
כבוד השופט י' אנגלרד

העותרות: 1. אורנה אוחיון
2. אילנה שרעבי

נגד

המשיבים: 1. משרד החינוך והתרבות
2. מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך והתרבות
3. יושב-ראש המועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור
4. המועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור
5. איגוד ערים לחינוך אזור השומרון

עתירה למתן צו על-תנאי וצו ביניים

תאריכי הישיבות: ח' באב תשס"ב (17.7.02); כ"ט באב תשס"ב
(7.8.02)

בשם העותרות 2-1: עו"ד צהלה הלוי; עו"ד טלי גיאת-חיון

בשם המשיבים 2-1: עו"ד אודית קורינלדי-סירקיס

בשם המשיבים 4-3: עו"ד איריס אדרי; עו"ד ירון סולברג

בשם המשיב 5: עו"ד אילן פורת; עו"ד נועם רם

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

השופטת ד' דורנר:

1. לפני כשמונה שנים הוקמה בתחומי המועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור (להלן: המועצה המקומית) חטיבת הביניים הממלכתית-דתית שומרון, המיועדת לבנים בכיתות ז'-ט' (להלן: חטיבת הביניים). מאז לומדים בה בוגרי בתי-הספר הממלכתיים-דתיים מפרדס-חנה-כרכור, ומיישובי הסביבה. חטיבת הביניים, שכשלושים אחוזים מתלמידיה הם עולים מאתיופיה, שילבה בהצלחה תלמידים מכל שכבות האוכלוסייה במשך שנות פעילותה.

דא עקא, שמאז הוקמה חטיבת הביניים, לומדים תלמידיה בקרוואנים, שבהם נתגלו ליקויי בטיחות חמורים, ועל קרקע שייעודה שטח ציבורי פתוח שאין להקים עליו מבני ציבור. על רקע זה, ולקראת שנת הלימודים תשס"ב, החליט משרד החינוך בחודש אוגוסט 2001 לסגור את חטיבת הביניים ולפתוח בית-ספר חדש בתחום עיריית אור-עקיבא.

2. כנגד החלטת משרד החינוך הוגשה עתירה לבית-משפט זה, ובעקבות המלצת בית-המשפט, הצהיר משרד החינוך הצהרה, שקיבלה תוקף של פסק-דין, ולפיה יישארו התלמידים במבנים הקיימים, תוך תיקון ליקויי הבטיחות שהתגלו. כן הצהיר המשיב 2, כי מיקומה העתידי של חטיבת הביניים יידון בשיתוף ההורים.

בהמשך להצהרתו, הקצה משרד החינוך 60,000 ש"ח למועצה המקומית לצורך תיקון הליקויים הבטיחותיים החיוניים ביותר. כן ניהל משרד החינוך, באמצעות המשיב 2 דיונים בעניין מיקומה העתידי של החטיבה. בדיונים אלו שותפו ועד ההורים של חטיבת הביניים, ועד ההורים של היישוב, והמועצה המקומית.

בתאריך 14.5.02 החליטה מנכ"לית משרד החינוך, בהתבסס על המלצת המשיב 2, כי לקראת שנת הלימודים תשס"ג תוקם חטיבת-ביניים באור-עקיבא, שבה ילמדו תלמידי חטיבת הביניים מפרדס-חנה-כרכור, תלמידים מאור-עקיבא, מזיכרון-יעקב ומבנימינה.

3. העותרות - יושבת-ראש ועד ההורים היישובי של המועצה המקומית ויושבת-ראש ועד ההורים של חטיבת הביניים - הגישו עתירה כנגד החלטה זו, וביקשו כי נורה על המשך קיומה של חטיבת הביניים גם בשנת הלימודים הבאה בתחומי פרדס-חנה-כרכור, ולצורך כך ביקשו כי נורה למשיבים 5-3 להקצות את מבנה החינוך המוצב בשכונת יפה-נוף בפרדס-חנה-כרכור לטובת חטיבת הביניים. לחלופין ביקשו העותרות, כי המשיבים יעשו ללא דיחוי את כל הנדרש על-מנת לאפשר את המשך קיומה של חטיבת הביניים בתחום המועצה המקומית במבנים תקניים וראויים.

העותרות טענו, כי לחטיבת הביניים בפרדס-חנה-כרכור מספר פוטנציאלי של כמאה תלמידים למחזור, בעוד שבאור עקיבא מדובר אך בכשלושים וחמישה תלמידים למחזור; וכי כוונתה של עיריית אור-עקיבא לשלב בבית-הספר אוכלוסיות מצוקה נוספות תפר את האיזון הקיים כיום בחטיבת הביניים.

העותרות הטעימו, כי בעקבות החלטת משרד החינוך ייאלצו התלמידים ללמוד מחוץ למקום מגוריהם ביישוב, דהיינו באור-עקיבא, שאליה אין תחבורה ישירה מפרדס-חנה-כרכור; וכי לפיכך החלטת משרד החינוך פוגעת במיוחד בהורים משכבות אוכלוסייה חלשות, שאין בידיהם יכולת ואמצעים כספיים להסיע את ילדיהם לבית-הספר, כגון במקרים שבהם יאחרו להשתמש בשירותי ההסעה לבית-הספר, למשל, או עקב ביקור אצל רופא שימנע מהם מלהשתמש בהסעה. כן יתקשו הורים ותלמידים אלו להשתתף בפעילויות בית-הספר בשעות אחר-הצהריים.

4. מנגד טען משרד החינוך, כי הקרוואנים הוקמו באופן בלתי חוקי על קרקע שאינה מיועדת להקמת מבני ציבור; וכי לפיכך לא ניתן לאשר את המשך קיומה של חטיבת הביניים בשטח זה בשנת הלימודים תשס"ג. משרד החינוך הוסיף וטען, כי הקרוואנים אינם עומדים באמות-המידה הבטיחותיות הנדרשות ונמצאו בהם ליקויים חמורים, הגם ששופצו, כאמור. עוד טען משרד החינוך, כי מדיניותו היא שיש לאחד בתי-ספר קטנים נוכח היתרונות הפדגוגיים והתקציביים הכרוכים בכך; וכי בהתאם למדיניות זו, ולאחר שנעשו ניסיונות למצוא מבנה חלופי בתחומי היישוב פרדס-חנה-כרכור, אך ללא הועיל, הוחלט על פתיחתה של חטיבת ביניים אחת שתשמש את כל תלמידי האזור.

לטענת משרד החינוך, ההחלטה להקים את חטיבת הביניים דווקא באור עקיבא, על-אף שמספר התלמידים מפרדס-חנה-כרכור צפוי להיות שווה - כך לטענת משרד החינוך - למספר התלמידים מאור-עקיבא, התקבלה על-סמך שיקולים בטיחותיים, ציבוריים, פדגוגיים ותקציביים ראויים. לטענת משרד החינוך, עיריית אור-עקיבא קידמה באופן ניכר את מערכת החינוך המקומית המצויה בה, לעומת המועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור, הסובלת מגירעונות חמורים ומקשיי תפעול. כן העמידה עיריית אור-עקיבא מגרש לצורך הקמת בית-הספר, הכינה תוכנית להקמתו, ובשנת הלימודים תשס"ג תפעיל את בית-הספר בקרוואנים חדשים, העומדים בתקני הבטיחות, שיוצבו בשטח המיועד למבני ציבור.

משרד החינוך הדגיש, כי העברתם של התלמידים לאור-עקיבא לא תסב להם כל פגיעה, אלא נהפוך הוא - המבנים שבהם ילמדו בשנה הבאה יהיו בטיחותיים ומשופרים לאין ערוך מאלו שבהם למדו עד עתה, וכל התלמידים, צוות המורים וההנהלה יעברו כמקשה אחת לבית-הספר באור-עקיבא, ולפיכך לא תיגרם כל פגיעה בתוכנית הלימוד של חטיבת הביניים ובאופייה.

כן הודיע משרד החינוך, כי יגביר את השתתפותו בתקצוב בית-הספר, נוכח העובדה כי בית-הספר ימוקם על קרקע המיועדת למבני ציבור, וכן כי ישתתף בהוצאות הסעת התלמידים לבית-הספר.

5. המועצה המקומית הודיעה, כי היא מצטרפת לעמדת העותרות, וסבורה כי יש לאפשר את המשך קיומה של חטיבת הביניים בתחומי המועצה ולא בתחומי העיר אור-עקיבא. המועצה המקומית הוסיפה, כי היא פועלת לקידום בניית מבנה קבע לחטיבת הביניים בתחומי המועצה ולצורך כך אף הקצתה קרקע והגישה בקשה למשרד החינוך לקבלת הרשאה לבינוי מבנה קבע.

עוד טענה המועצה, כי המבנה בשכונת יפה-נוף מיועד לשמש כמרכז סדנאות של בית-ספר אחר - בית-הספר התיכוני החקלאי בפרדס-חנה השייך למערכת החינוך הממלכתי; כי העמדת המבנה, המשתרע על-פני מאות מטרים רבועים, לטובת חטיבת הביניים המונה כמאה תלמידים - לעומת כ1600- תלמידים שבבית-הספר התיכוני החקלאי - אינה מתיישבת עם שיקולי חיסכון, יעילות וניהול תקין של כספי ציבור; כי המבנה אינו ניתן לאכלוס מיידי בשל היעדר תשתיות הכרחיות; וכי הכנתו לאכלוס כרוכה בעלות כספית גבוהה מאוד.

6. בתאריך 17.7.02 התקיים דיון בפנינו, ולאחר ששמענו את טענות הצדדים החלטנו לדחות את ההכרעה בעתירה על-מנת לאפשר למשיבים, תוך שיתוף פעולה ביניהם, לבחון את האפשרות להעמיד לרשות חטיבת הביניים מבנה חלופי אחר בתחומי המועצה המקומית.

בעקבות החלטתנו, הודיעה הנהלת המשיב 5, כי היא מסכימה לאשר את העברתו של מבנה בית-הספר התיכוני החקלאי, שנבנה על-ידה, לטובת חטיבת הביניים, אך התנתה את הסכמתה בשני תנאים. האחד, כי העלות הכספית של הכנת המבנה, המוערכת בככמה מאות אלפי שקלים, תוטל על משרד החינוך; והשני, כי המבנה יינתן למשך שנתיים בלבד - התקופה שבה אמורה להסתיים בנייתו של מבנה קבע לחטיבת הביניים, לדברי המועצה המקומית - שאז יחזור המבנה לייעודו המקורי כחלק מבית-הספר התיכוני החקלאי.

ואולם, משרד החינוך הודיענו, כי הוא עומד על החלטתו. לטענת משרד החינוך, אין כל הצדקה לפגוע בכמאתיים תלמידי הסדנאות של בית-הספר התיכוני החקלאי לטובת מספר לא ברור של תלמידים בחטיבת הביניים, כאשר ניתן לספק לשני המוסדות מבנים ראויים, באם תעבור חטיבת הביניים לפעול באור-עקיבא. משרד החינוך אף הודיע, כי אין ברשותו תקציב להכנת המבנה, וכי אין כל הצדקה לבזבוז כספי ציבור, כאשר ניתן להשתמש במבנים הקיימים באור-עקיבא.

7. על-אף הטיעונים המשכנעים שהעלו העותרות בכתב ובעל-פה, נראה כי אין מנוס מדחיית העתירה, שכן העתירה אינה מגלה עילה המצדיקה את התערבותו של בית-משפט זה בהחלטת משרד החינוך.

ברי, כי טובתם של תלמידי חטיבת הביניים מהיישוב פרדס-חנה-כרכור הינה ללמוד בסביבת מגוריהם, וכי העברתם למוסד חינוכי חלופי במקום המרוחק במידת-מה מסביבת מגוריהם, מכבידה עליהם ועל הוריהם, שיאלצו לנסוע מרחקים ארוכים יותר כדי להשתתף בפעילויות השונות המתקיימות בבית-הספר. ואולם, טובתם של התלמידים אינה מסתכמת אך בהימצאותו של בית-הספר בקרבת סביבת מגוריהם. טובת התלמידים מחייבת - והיא בעינינו העיקר - כי התלמידים ילמדו במבנים וישתמשו במתקנים ראויים מבחינה בטיחותית. תנאים אלו, כאמור, אינם יכולים להתקיים במבנים הקיימים שבהם למדו התלמידים במשך שמונה השנים האחרונות, שכן המדובר בקרוואנים ישנים, שאף השיפוצים שנעשו בהם לפני כשנה לא הועילו, וניסיונותיהם של הצדדים להקצות לטובת חטיבת הביניים מבנה אחר בתחומי היישוב פרדס-חנה-כרכור, שיהיה תקין וראוי לשימוש, עלו בתוהו.

כאמור, עיריית אור-עקיבא - שלה יכולת תקציבית ניכרת לצורך קידומה של מערכת החינוך בתחומה - הכינה תוכנית להקמת בית-ספר על מגרש שהועמד לצורך מטרה זו, וכן מצויים ברשותה קרוואנים חדשים, העומדים בתקני הבטיחות, ואשר יוצבו בשטח המיועד למבני ציבור לקראת שנת הלימודים תשס"ג.

על רקע זה החלטת משרד החינוך לסגור את חטיבת הביניים בפרדס-חנה-כרכור ובמקומה לפתוח בית-ספר באור-עקיבא הינה החלטה סבירה, שהתקבלה לאחר קיום התייעצויות ודיונים שונים בשיתוף כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות הורי התלמידים, ולאחר שנשקל מכלול השיקולים הרלוואנטיים להחלטה.

כידוע, כבר נפסק לא אחת, כי החלטות הרשויות האחראיות בדבר צמצום מוסדות לימוד וכיתות, מיזוג בתי-ספר והעברת תלמידים מבית-ספר אחד למשנהו, מטעמים של אילוצים תקציביים ומשיקולים פדגוגיים, הינן במתחם הסבירות. ראו בג"ץ 453/85 סיטנר נ' עיריית חיפה, פ"ד לט(3) 704, בע' 711; בג"ץ 1440/01 ועד ההורים בבית-הספר בארי נ' עיריית חיפה (טרם פורסם; ניתן בתאריך 11.7.01).

8. נוכח הסיוע הכספי שיגיש משרד החינוך לבית-הספר באור-עקיבא, ובשים לב לאמצעיה התקציביים המשופרים של עיריית אור-עקיבא, ברי כי יעשו מירב המאמצים על-מנת שנושא הסעת התלמידים והוריהם לבית-הספר יטופל באופן ראוי והולם. אם נוסיף לכך גם את התחייבותו של משרד החינוך, לפיה החלטתו לסגור את חטיבת הביניים בפרדס-חנה-כרכור ולהעביר את התלמידים לבית-ספר שיפתח באור-עקיבא, לא תפגע בתוכנית הלימוד של חטיבת-הביניים ובאופייה, הרי שהמסקנה היא כי הנזק הכרוך במעברם של התלמידים מחטיבת הביניים בפרדס-חנה-כרכור לבית-הספר באור-עקיבא צפוי להיות מזערי.

9. יוער, כי בגדר בקשתן החלופית של העותרות, בדבר הקצאת המבנה המוצב בשכונת יפה-נוף לטובת חטיבת הביניים, לא נשקלה טובת התלמידים הלומדים בבית-הספר התיכוני החקלאי וההכבדה התקציבית המשמעותית הכרוכה בפעולה זו. יפים לעניין זה דבריה של השופטת שושנה נתניהו:

אין זה ממידת הסבירות שהרשות תשא בהוצאה הכרוכה בפתרון מלא של בעייתו של כל פרט ופרט מהציבור, בכל מחיר שיידרש לכך, תוך בידוד בעיית הפרט מהבעיה הכללית, על היקפה המלא ועל העלות הכוללת והנטל שהיא תטיל על תקציבה של הרשות.
[בג"ץ 3472/92 ברנד נ' שר התקשורת, פ"ד מז(3) 143, בע' 154]

לאור מכלול השיקולים שפירט משרד החינוך ואשר הביאוהו להחלטתו, אין מקום להתערב בהחלטתו.

אשר-על-כן, אני מציעה לדחות את העתירה, ובנסיבות העניין לא לעשות צו להוצאות.

ת

השופטת ד' ביניש:

אני מסכימה.

ת

השופט י' אנגלרד:

אני מסכים.

הוחלט כאמור בפסק-דינה של השופטת דורנר.

ניתן היום, י"ז באלול באלול (25.8.02).

פ ט

_________________
העתק מתאים למקור 02022980.L07
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444
בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: אילנה שרעבי
נתבע: מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך והתרבות
שופט :
עורכי דין: