ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל מלכה נגד התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אורלי מור-אל

תובע

דניאל מלכה

נגד

נתבעת

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

החלטה

לאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק בעניינו של התובע ובדו"ח הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי, ובמכלול נסיבות העניין, לרבות התחשבות בטענת החבות שמעלה הנתבעת, אני מציעה לצדדים פשרה כדלקמן:

נזק לא ממוני – 12,000 ₪ -
במידה וקיימת תניית השתתפות עצמית תקפה, הרי שנזק זה נבלע.

הפסדי שכר עבר עתיד – 12,000 ₪
(בשים לב שמדובר בנכות לא תפקודית בעיקרה ולכך שלא הוצגו מסמכים מטעם התובע ובהנחה, כי בעיקר בתקופה הסמוכה לתאונה נגרמו הפסדי שכר, סכום זה כולל את הפסדי הפנסיה).

עזרת צד ג' והוצאות מכל סוג – 3,000 ₪ .

מסכום זה ינוכו תגמולי המוסד לביטוח לאומי וייוספו שכר טרחת עורך דין ואגרת בית משפט.

ההצעה היא על פי הנתונים הקיימים בתיק כעת, ואין בה כדי לחייב.

התובע יודיע עמדתו להצעת בית המשפט בתוך 14 יום והנתבעת בתוך 30 יום לאחר מכן.

לא יושג הסכם - יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
עדויות התביעה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 16.08.15.
עדויות ההגנה, לרבות חוות דעת, תוגשנה עד ליום 15.10.15.

עד שלא ניתן לקבל ממנו תצהיר - יגיש הצד הרלוונטי בקשה מנומקת, במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו בלא הגשת תצהיר עדות ראשית.

תצהירי חוקרים, ככל שישנם ומבוקש לדחות את מועד הצגתם, יוכנו במועדים הנקובים, ויוגשו במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד, עד 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט הבאה, אז תינתן החלטה על מועד הגשתם.

יחד עם התצהירים יגישו הצדדים תיקי מוצגים בהם כל המסמכים שבכוונתם להגיש כראיה ולהסתמך עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.
המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים .

צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים.

הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר.

קדם המשפט יוותר על כנו.

ניתנה היום, י"ג סיוון תשע"ה, 31 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל מלכה
נתבע: התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ
שופט :
עורכי דין: