ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאלה שפריר נגד יחידת תביעות להב :

בפני כבוד ה שופט דרור קלייטמן

מבקשים

רפאלה שפריר

נגד

משיבים

יחידת תביעות להב 433

החלטה

בפניי בקשה להחזרת תפוס בהתאם לסעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט- 1969 (להלן: "פקודת סדר הדין הפלילי"), במסגרתו עותרת המבקשת להחזרת רכוש שנתפס ממנה על ידי המשיבים בהתאם לצווים שניתנו על ידי.

תכלית הוצאת הצווים הייתה לצורך ביצוע חקירה כנגד חשודים בפרשה בה עלה חשד לזיוף מסמכים לצורך השתלטות על קרקעות. חלק מהחשודים בפרשה הם המבקשת ובעלה, עו"ד דן שפריר. כאשר תפיסת החפצים והזכויות בוצעו הן לצורך הצגתן כראיות בפני בית המשפט והן לצורך חילוט הרכוש. מאחר ועלו במסגרת החקירה חשדות גם לביצוע עבירות של הלבנת הון, הרי שתפיסת הרכוש נועדה גם לשם חילוטו בשווי רכוש אסור בו נעברו עבירות הלבנת הון.

בשלב הראשון של החקירה נעצר כחשוד בעלה של המבקשת ובעקבות זאת הגישה המבקשת את הבקשה שבפניי, אלא שמאז נעצרה ונחקרה גם המבקשת עצמה והפכה לחשודה בפרשה זו.

הבקשה להחזרת תפוס נגעה לשני רכבים, טלפונים ניידים ומחשבים. אולם בנוגע לכל אלו ניתנה כבר החלטה על ידי בתאריך 25.5.15.

החלטה זו נוגעת לחשבונות הבנק אשר קיימים על שמה של המבקשת והוקפאו על ידי המשיבה. אחד החשבונות כבר שוחרר לשימושה של המבקשת לאחר שהכספים שהיו בו בתאריך התפיסה הוקפאו.

המבקשת עותרת לשחרור הכספים המצויים בחשבונות אלו או לפחות חלקם וזאת לנוכח העובדה כי לטעמה אין מדובר בכספים הנגועים בעבירה וחלקם שייכים ללקוחותיה וחלק אחר שייך לה בלא קשר לפרשה המדוברת ובין היתר אלו כספי ירושה. מה גם שתפוסים בידי המשיבה נכסים בשווי רב מאד ובכללם בית בקיסריה ומשק בנהלל ולכן אין מקום להחזקת הכספים המצויים בחשבונות הבנק הדרושים למבקשת למען ניהול חייה השוטפים ובכלל זה עסקה שהינו משרד עורכי דין.

המשיבה מצביעה על החשדות הקיימים כנגד המבקשת ובעלה וטוענת כי מאחר ומדובר בכוונה לחלטם בשל עבירות הלבנת הון הרי שאין משמעות לכך שמדובר בכספים שהגיעו לידיה של המבקשת מירושה וכד' מאחר והתפיסה אמורה להיות בשווי העבירה הנטענת וזאת בהתאם לסע יף 21 לחוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס- 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון"), כשלדברי המשיבה מדובר בשווי העולה על זה שנתפס מהמבקשת ובעלה, מה עוד שאת הנכסים האחרים קשה יותר לממש.

המשיבה הציגה בפניי חומר חקירה ובכללו המסמכים שסומנו על ידי במ/1, במ/2, במ/3 , במ/4, במ/5, במ/6. מחומר זה עולה כי קיים חשד סביר הקושר את המבקשת לביצוע העבירות המיוחסות לה וכן מצביע על כך כי כלל חשבונות הבנק שהוקפאו "מוכתמים" בכספים הנוגעים לביצוע העבירות, כאשר חשבון בנק שמספרו 57212 נחשד ככזה שמקורו בעבירה. ניתן אף לראות כי קיים מעבר כספים שוטף בין חשבונות המבקשת לחשבונות בעלה עד שלא ניתן לטעון כי הם נפרדים.

תפיסת הרכוש נעשתה כאמור בהתאם להוראות סעיף 32(א) לפקודת סדר הדין הפלילי, כאשר לכך מצטרפות כאמור חשדות המיוחסים למבקשת ובעלה לפי החוק לאיסור הלבנת הון אשר סעיף 21 בו מאפשר לחלט רכוש בשווי רכוש העבירה שנעברה.

מחומר החקירה שהוצג בפניי עתה ובמהלך דיוני הארכות המעצר בפרשה זו עולה כי החשדות הן לשווי עבירה העולה על זה שנתפס מידי המבקשת ובעלה אשר על כן אין מקום בשלב זה לשחרור הכספים שהוקפאו.

אלא שטענת המבקשת כאמור היא שחלק מהכספים שייכים ללקוחותיה וכן כי היא זקוקה לשחרור של לפחות חלק מהכספים על מנת לנהל את חייה השוטפים.

בנוגע לכך אני מפנה לסעיף 36ג(ב) לפקודת הסמים המסוכנים, תשל"ג 1973 הקובע כי בית המשפט לא יצווה על חילוט רכוש אלא אם כן נוכח שלבעל הרכוש שיחולט ולבני משפחתו הגרים עמו יהיו אמצעי מחיה סבירים ומקום מגורים סביר. סעיף 23 לחוק איסור הלבנת הון קובע כי על חילוט רכוש ורכוש שחולט לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 36-36ג' לפקודת הסמים. ניתן להשליך זאת גם לשלב הנוכחי שהינו הקפאה לצורך חילוט מאוחר יותר, כאשר דברים אלא ודאי נכונים לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. "אימוץ" סעיף זה לצורך החלטה בעניין הקפאת נכסים בשלב זה נעשה כבר בהחלטות קודמות ואני מפנה בין היתר להחלטה שנתקבלה בבית משפט זה על ידי כבוד השופט שטיין בעניין מ"י נ' צרפתי ה"ת 13144-03-15.

לנוכח האמור לעיל אני קובע כי חשבון בנק מספר 57212 ימשיך להיות מוקפא.

שאר חשבונות הבנק ישוחררו על מנת שהמבקשת תוכל להשתמש בהם וזאת לאחר שהכספים שנמצאו בהם בתאריך 27.4.15 יוקפאו בחשבון נפרד שייקבע על ידי הבנק, למעט כספים אשר הוחזקו על ידי המבקשת בנאמנות או בדרך אחרת עבור לקוחותיה וישוחררו לידי הלקוחות במידה ותוצג אסמכתא לכך כי כספים אלו שייכים לאותם לקוחות וכן סכום של 350,000 ₪ אשר ישוחרר למבקשת וזאת בהתאם לאמור לעיל בסעיף 12 על מנת לאפשר למבקשת את המשך חייה וחיי משפחתה וכן ניהול עסקה, כאשר לצורך כך הבאתי בחשבון את העובדה כי בידי המשיבה תפוסים נכסים בשווי רב אשר נתפסו מידי המבקשת ובעלה ואמורים להיות מחולטים.

אני מעכב את ביצוע החלטתי זו עד ליום 3.6.15 בשעה 12:00.

חומר החקירה שהוצג בפני בית המשפט יוחזר לנציג היחידה החוקרת.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ג סיוון תשע"ה, 31 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רפאלה שפריר
נתבע: יחידת תביעות להב
שופט :
עורכי דין: