ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף אביטן נגד מזל כהן :

בפני כבוד השופטת הלית סילש

תובע

יוסף אביטן

נגד

נתבעת

מזל כהן

החלטה

לפני שתי בקשות של התובע להוצאת חוות דעת אשר הוגשה על ידי המשיבה אשר הינה התובעת שכנגד, כמו גם מחיקת סעיפים מתוך תחשיב הנזק אשר הוגש על ידה.

תיק זה תחילתו בחודש אוקטובר 2011, כאשר הוגשה על ידי המבקש תביעה כספית, בסדר דין מהיר, אשר עניינה עתירה לחיוב המשיבה בתשלום יתרת שכר בגין ביצוע עבודות שיפוצים.

המשיבה הגישה בחודש דצמבר 2011, כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד אשר במסגרתם העלתה טענות שונות המתייחסות בעיקר למשך הזמן הרב שנדרש לצורך ביצוע העבודות כמו גם הפרת התחייבויות המבקש באשר לאיכות ומהות עבודות השיפוץ.

בחודשים אפריל ומאי 2012 הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים.

בחודש דצמבר 2012, דהיינו שנה לאחר מכן, עתרה המשיבה לתיקון כתב התביעה שכנגד לצורך הכללת רכיב נזק שמקורו לשיטת המשיבה, בנזק פסיכיאטרי אשר נגרם לה עקב מעשי ומחדלי המבקש.
אציין כי בכתב התביעה שכנגד המקורי, הועלתה אומנם טענה בדבר קיומו של נזק נפשי אשר מקורו מביצוע העבודות, אך עיון בסעיף 32 לאותו כתב טענות מלמד כי מדובר היה בטענה כללית, שאינה מפורטת ואינה נתמכת בחוות דעת.

לאחר מהמרות רבות בדרך התנהלות התובעת שכנגד ביחס לבקשה זו, ועל אף התנגדות המבקש, מצאתי להיעתר לבקשה.
ביום 16.6.13 הגש על ידי המשיבה כתב התביעה שכנגד המתוקן, אליו נלוותה חוות דעת פסיכיאטרית מיום 5.11.12.

המבקש עתר להגשת חוות דעת נגדית מטעמו, ונתנה לו האפשרות לעשות כן, תוך שהוסכם כי לאחר הגשת חוות הדעת הנגדית, יוגשו תחשיבי נזק על ידי שני הצדדים.

ביום 5.3.15 הוגשה חוות דעת פסיכיאטרית מטעם המבקש (התובע והנתבע שכנגד).

ביום 26.4.15 הוגש תחשיב הנזק מטעם המשיבה, אליו צורפה גם חוות דעת משלימה של ד"ר סוזנה אב-רון אידלמן.

במסגרת הבקשה למחיקת חוות הדעת המשלימה, טען המבקש כי עסקינן בניסיון למחטף ושיפור עמדות, תוך הוספתה של חוות דעת, ללא כל היתר או טעם בדין.
עוד טען המבקש כי נכללו במסגרת חוות הדעת טענות עובדתיות אשר לא נמצאו במסגרת כתבי הטענות או תצהירי העדות הראשית.

במסגרת הבקשה למחיקת סעיפים מתוך תחשיב הנזק טען המבקש כי סעיפים 34-41 לתחשיב המשיבה הינה בגדר הרחבת חזית, וממילא כוללים נתונים עובדתיים אשר אינם נתמכים בדבר.

במסגרת תגובתה לבקשות טענה המשיבה כי חוות הדעת המשלימה הוגשה במסגרת תחשיבי נזק על מנת ליתן לבית המשפט תמונה ברורה של טענות המשיבה, כאשר נתונים אלו יועלו ממילא במסגרת חקירת המומחים.
עוד טענה המשיבה כי הטענות העובדתיות המצויות בחוות הדעת אין בהם דבר שכן מקום בו לא יסתיים ההליך בהסדר, יובאו אלו במסגרת תצהירי המשיבה.

באשר לבקשה למחיקת סעיפים מתוך תחשיבי הנזק טענה המשיבה כי תחשיב הנזק מיועד לקדם הליך של פשרה וכל האמור בו וכן המסמכים המצורפים לו אינם בגדר ראיות. כמו כן סעיפים הנזק המפורטים בו אינם חלק מכתבי הטענות.

חוות הדעת המשלימה

לאחר עיון בבקשות, בתגובות ובתשובות, אני מוצאת לקבל את הבקשה להוצאתה של חוות הדעת המשלימה מן התיק.

יש הבדל מהותי בין שאלות במסגרת חקירה נגדית לבין הגשתה של חוות דעת רפואית נוספת "משלימה" , במסגרת תחשיב נזק.

אין מקום כי תוגש חוות דעת משלימה במסגרת תחשיב נזק, בדרך בה הוגשה או במועד בה הוגשה.

למשיבה נתנה יד רחבה מאוד לתיקון כתב הטענות, על אף שסוגיית הנזק הנפשי אינה (לשיטתה שלה) בגדר אירוע חדש ועל אף האיחור בהגשת הבקשה.
באשר לטעמים לכך, מופנים הצדדים להחלטתי מיום 22.5.13.

עם זאת, אין באותו היתר כדי מתן "שיק פתוח" להוספת טענות, בין עובדתיות ובין רפואיות, ללא כל היתר, ללא כל בקשה מקדימה, על דרך של צירוף המסמך לתחשיב נזק.

העובדה כי במסגרת אותה חוות דעת מצאה ד"ר אידלמן להתייחס, מפורשות לחוות הדעת של הצד שכנגד לרבות העלאת תמיהות באשר למסקנות אותה חוות דעת (פסקה שלישית עמוד 4 לחוות הדעת), וכמו גם העלאת הצהרה על פיה היא מבקש ל"ענות בדיוק על השאילתות של הקולגה המלומד" (עמוד 1 לחוות הדעת), מלמדת אף היא על חוסר הסבירות וחוסר האיזון הבא לידי ביטוי בהגשתה של חוות דעת זו.

מקום בו הוגשה חוות הדעת מטעם המשיבה ( נספח לב לכתב התביעה שכנגד המתוקן), ולאחר מכן אף הוגשה חוות דעת נגדית על ידי הצד שכנגד, אין לקבל הגשתה של חוות דעת זו על דרך של צירופה לתחשיב הנזק.

זאת ועוד, אין מקום לתהליך של "התכתבות" בין המומחים ביחס לחוות הדעת של מי מהם, ומקום בו הוגשה על ידי כל אחד מהם חוות דעת מסודרת, דומה כי די היה בכך.

משנתתי דעתי לכלל השיקולים הצריכים לעניין אני מורה על הוצאתה של חוות הדעת המשלימה.

מחיקת סעיפים מתוך תחשיב הנזק

תחשיב הנזק אכן, כטענת המשיבה, אינו מהווה בשלב זה, אלא ככלי אשר מטרתו קידום אפשרות ההדברות בין הצדדים לצורך בחינת אפשרות סיום הסכסוך בהסדר.

עם זאת, אני מוצאת להקדים ולהבהיר כי כל הצעה אשר תינתן על ידי, תעשה תוך מתן הדעת לכתבי הטענות, ולגבולות המחלוקת אשר הוגדרו במסגרתן.

לעניין זה אציין כי במסגרת סעיף 50 לכתב התביעה כנגד המתוקן, כללה המשיבה את ראשי הנזק אשר ביחס אליהם היא עותרת לפיצוי.

המזכירות תמציא לצדדים העתק החלטתי זו
ניתנה היום, א' סיוון תשע"ה, 19 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף אביטן
נתבע: מזל כהן
שופט :
עורכי דין: