ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניהאד צעירי נגד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ :


בפני כבוד הרשם בכיר אדי לכנר

מבקש

ניהאד צעירי

נגד

משיבים

1. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

החלטה

בפני בקשה מטעם הנתבע (להלן: "המבקש") להורות על ביטול פסק הדין שניתן נגדו ביום 25.11.13 בהעדר הגנה.

השתלשלות ההליכים עד כה והבקשה לביטול פסק - דין;
התובענה נשוא הבקשה תאונת דרכים, שארעה 24.10.09 בזמן שרכב התובעת במעלה הדרך, ורכב הנתבעת במורד הדרך כשלפתע סטה מנתיבו ופגע ברכב התובעת.
ביום 3.10.13 הוגש ע"י התובעת כתב תביעה מתוקן אשר בו תיקנה מספר הרכב של הנתבעים, ומשלא הוגש כתב הגנה וכתוצאה מכך, חלף המועד להגשת כתב הגנה. כתוצאה מכך ביום 25.11.13 ניתן פסק דין כנגד המבקש בהעדר הגנה מטעמם.
מכאן סבור המבקש, כי המדובר בפסק דין שיש לבטלו, בשל רשלנותה של הנתבעת 2 מלטפל בתביעה דנא.
באשר לסיכויי ההגנה נטען, המבקש מודה שהוא היה מעורב בתאונת דרכים זאת ועוד לוקח אחריות על עצמו בכך שהודיע לחברת הביטוח על התאונה אשר אירעה ביום 24.10.09.
עוד טוען המבקש, שהנתבעת 2 לא לקחה אחריות על עצמה לאחר קבלת כתב התביעה המתוקן, ובכך המבקש נותר ללא הגנה.
מנגד לאמור לעיל, המשיבה טוענת לפסק הדין אשר ניתן ביום 26.11.13 שבקשתו של המבקש הוגשה ב 2.4.15 זאת אומרת הוגשה באיחור. כמו כן, המבקש מודה בכך בכתב תשובתו שהיה מעורב בתאונה ונטל אחריות על עצמו והודיע לחברת הביטוח.
המשיבה טוענת, לגופו של עניין, שהמבקש לא גילה פגם בהליך שהוביל למתן פסק הדין. זאת ועוד יש אישורי מסירה שהמבקש קיבל הן כתב התביעה המתוקן והן פסק הדין.
הנתבעת 2 טוענת שהנתבע 1 מסר לה מידע כוזב באשר לנסיבות אירוע התאונה. זאת ועוד הנתבע 1 מנסה להוציא כספים שלא כדין מהנתבעת 2.

דיון והכרעה:
הבקשה לביטול פסק הדין
בקצירת האומר אציין – כי עסקינן בבקשה לביטול פסק הדין מתוקף שיקול דעת בית המשפט, הבקשה לביטול פסק – הדין הוגשה ביום 2/4/2015 ואין חולק – כי בהתאם לאמור בסעיף1(ט) לבקשה שם מודה המבקש, כי קיבלו את כתב התביעה, זאת ועוד ביקש מהמשיבה (להלן: "התובעת") וגם הראל חברה לביטוח (להלן: "הנתבעת 2") לתקן את כתב התביעה כיוון שמדובר בטעות במספר הרכב, ועל כן תוקן כתב התביעה.
לטענת המבקש פנה לנתבעת 2 בכדי לברר מה עניינה של התביעה, בתשובה לכך שהעניין בטיפול עד לרגע אמת ובזה קיבל התראה מתיק הוצל"פ.
הואיל ועסקינן בבקשה לביטול פסק דין מתוקף שיקול הדעת של בית המשפט, בדוננו בבקשה עלינו לבחון שתי שאלות להלן :

האם יש למבקש סיכויי הצלחה - אם יבוטל פסק הדין? בשלב זה אין על המבקש להוכיח ממש את הגנתו אלא עליו רק לשכנע לכאורה כי יש לו סיכויי הגנה.

מהי הסיבה, אשר בגללה לא הייתה הופעה מצד המבקש? שאלה זו פחות חשובה מהשאלה הראשונה, אך גם היא בעלת משקל.

בשורה ארוכה של פסק דין הכיר בית המשפט העליון בזכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית יפים בהקשר הנדון הדברים שנאמרו ע"י כבוד השופטת פרוקצ'יה ברעא 8864/99 - ליאת אנקווה נ' מעוז חברה לביטוח, תק-על 2000(3), 2132 (29/10/2000) : "כלל יסוד בהליך שיפוטי תקין קובע כי יש ליתן לבעל דין את "יומו בבית המשפט". מושג זה נושא עמו תוכן מהותי ולא טכני בלבד ועניינו בקביעה כי תינתן לצד למשפט הזדמנות מלאה להעלות את טענותיו ביחס לשאלות העומדות למחלוקת בהליך נתון".

לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה, הנני מגיע למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

כמתואר בכתב התביעה: רכב הנתבעת 1 היה בירידה ורכבו של התובע בעליה, לפתע סטה רכב הנתבע 1 מנתיבו ופגע ברכב התובעת.

הלכה מקדמת דנא הינה, כי ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה נבחן בשני מסלולים. האחד ביטול מחובת הצדק, והשני ביטול מתוקף שיקול הדעת המוקנה לביהמ"ש, לפי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד –1984 (להלן: "תקסד"א").

מקום שפסק הדין, שניתן במעמד צד אחד, פגום – ובדרך כלל נובע הפגם מהעדר המצאה כדין למבקש – יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. הלכה זו נסמכת על ההשקפה, שלפיה בעל – דין זכאי לקיומם התקין של ההליכים המקדמיים, עובר למתן פסק הדין. ביטול כזה נעשה "מתוך חובת הצדק". (ר' א' גורן, 'סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה שביעית, עמ' 281).

לאור האמור, ראשית, נשאלת השאלה, האם נמסר כתב התביעה למבקש כדין? תשובה שלילית לשאלה זו, כאמור, תביא לידיי ביטולו של פסק הדין, מחובת הצדק, מבלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה.
בענייננו, אין מחלוקת, כי כתב התביעה הומצא למבקש כדין. המבקש בבקשתו לביטול פסק הדין, הלכה למעשה אינו מעלה כל טרוניה באשר לביצוע המסירה, ומודה כי בוצעה מסירה כדין. לפיכך הדין בשאלה זאת מתייתר בעייננו.
סיכויי הצלחה של המבקש:
היות והייתה מסירה כדין, יש לבחון כעת, את סיכויי ההצלחה של המבקש. בעניין זה נקבע, כי: "אין הנתבע חייב להראות, כי הגנתו איתנה ובטוחה ודי לו אם יראה כי ההגנה אפשרית...על המבקש להראות כי לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח לו תועלת; לאמור, שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט למתן החלטה שונה מזו שניתנה." (ראה: דברי א. גורן, מהדורה שביעית, בעמ' 283, וכן ע"א 5000/92 בן ציון נ, הנאמן על נכסי י. בן ציון, פד"י מח' (1) 830.
בענייננו, המבקש לא מציג כל הגנה ממשית וראויה כנגד תביעת המשיב, והוא למעשה מודה בהודעתו לחברת הביטוח שהוא לא שם לב לתנאי הדרך ופגע ברכב התובעת.
העבודה שמתנהל הליך בין התובעת לבין חברת הביטוח של הנתבע אינה שיקול שכן המבקש רשאי להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח אם הוא טוען שיש לו ביטוח בתוקף .
משמע, מאזן הנוחות בעניין סיכויי הצלחתו של המבקש, אינם נוטים לטובתו, ומן הטעם הזה דין הבקשה להידחות.
לא רק המבקש לא הראה כל סיכויי הצלחה, אלא שגם במסגרת בחינת שיקולי הצדק, לא מצאתי כי יש לבטל את פסק הדין בעניינו של המבקש.
והכול כפי שיפורט להלן:
שיקולי צדק בענייננו, כאמור, מעלה המבקש בבקשתו, נימוק אחד, כי הודיע לתובעת על הטעות במספר הרכב. המבקש לא צירף בקשה אחת לפחות שתתמוך בטענותיו בייחס לאיחור בהגשת כתב ההגנה.
מכל הטעמים שלעיל, אני סבור כי לא הוכח לי ואין מקום להפעיל את שיקולי הצדק, לטובת המבקש בעניין זה עוד נקבע בפסיקה כי כאשר לא מדובר במחדל אלא התעלמות ביודעין מהליכים וזלזול, מכוון אין להעתר לבקשה.
לאור האמור לעיל, הנני דוחה את בקשת המבקש, ועל כן פסק הדין שניתן כנגד המבקש בהעדר הגנה ביום 25.11.13 נשאר על כנו.


מעורבים
תובע: ניהאד צעירי
נתבע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: