ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום נגד אביעד חדד :


בפני כבוד השופטת בדימוס רות בהט

מבקש

קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום

נגד

משיב

אביעד חדד

החלטה

זוהי בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 24.3.15 בהעדר התייצבות מטעם נציג המבקש , ובהעדר כתב תשובה או בקשה להארכת מועד להגשת כתב תשובה . בנוסף נפסקו הוצאות לחובת המבקשת בסך 10,000 ₪.

בהסכמת הצדדים ההחלטה ניתנת בדן יחיד.

בנימוקי הבקשה נטען, כי הסיבה לאי הגשת כתב התשובה ,נובעת מנקיטת צעדים ארגוניים שננקטו ע"י ארגון הפרקליטים, עקב סכסוך עבודה שהוכרז כבר ביום 8.9.14.ההחלטה בדבר נקיטת צעדים ארגוניים התקבלה ביום 19.2.15.באשר לאי התייצבות ב"כ המבקשת, הדבר נבע מטעות במחדל בסך הדעת ולא מתוך זלזול. ב"כ המבקשת מזכיר כי ב"כ המשיבה עצמו לא הופיע דיון קודם, ו ב"כ המבקשת לא ביקש הוצאות ואף לא ביקש פסק דין.לאור התנהגות ב"כ המערער, הוא מבקש כעת לפסוק לזכותו הוצאות בשיעור זהה לאלה שנפסקו לחובתו. ככלל הוא טוען שיש מקום לפסוק לגופו של עניין, כ י סיכויי ההצלחה של המבקש טובים.
עוד הוא טוען כי ב"כ המערער נוקט בחוסר תום לב קיצוני. ב"כ המבקש טוען כי טעם נוסף לביטול פסק הדין נע וץ בעובדה כי המערער לא הגיש חוות דעת רפואית ובהעדר חוות דעת בתחום הרפואה נשמט בסיסו של הערעור.

ב"כ המערער טוען בתשובתו כי בקשת המדינה רצופה בטענות לא מדויקות ותוך האשמות חסרות בסיס כנגד התנהלות ב"כ המערער.

ב"כ המערער מפנה לעובדה כי המדינה בחרה ביודעין שלא להגיש כתב תשובה, והיה ברור גם מההחלטה של הוועדה בדבר קביעת הדיון, כי הדיון נקבע בשל העובדה כי ב"כ המדינה לא פעל בהתאם להחלטה מיום 4.12.14, החלטה שהומצא לידי ב"כ המדינה באותו יום בו ניתנה (9.3.15).
בהודעת המדינה ביום 19.3.15 צוין כי אין בדעת המדינה להגיש כתב תשובה או בקשות להארכת מועד, ואף לא צוין כל מועד שבו מתע תדת המדינה להגיש את כתב התשובה. בנסיבות אלה לא ניתנה בידי המערער כל ברירה והוא פנה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, שנקבע כי היא תידון בישיבה הקבועה ליום 24.3.15 .ב"כ המערער העביר בפקס לב"כ המדינה גם את הבקשות וגם את החלטות הועדה. ב"כ המערער אף וידא טלפונית את קבלת הבקשות. ב"כ המערער מתייחס לעובדה שבתמיכה לבקשה לא צורף תצהיר, הן לעניין סיבת אי ההתייצבות והן לעניין סיכויי ההגנה.
הוועדה מוסמכת לתת פסק דין גם ללא ראיות אם נתבע אינו מגיש כתב הגנה. כמו כן מתרעם הוא על בקשת המדינה לחיוב בהוצאות בגין אי התייצבותו ביום 1.10.14.

ב"כ המבקש הגיש תשובה לתשובה.

עד כאן טיעוני הצדדים.

ההלכה היא כי בית המשפט אליו פונה נתבע (כאן משיב)בבקשה לביטול יציג לעצמו שתי שאלות:

ראשית, מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא הופיע, או לא הגיש את הגנתו.
שנית – ושאלה זו חשובה לעין ערוך מהראשונה – מהם סיכויי ההצלחה של הנתבע – המבקש אם יבוטל פסק הדין והנתבע יורשה להתגונן במשפט.

כאשר פסק הדין פגום, ובדרך כלל הפגם נובע מהעדר המצאה כדין למבקש, יבוטל פסק הדין, מבלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה.

אולם כאשר פסק הדין אינו פגום הרי שסמכותו של בית המשפט לבטל את פסק הדין אינה סמכות שבחובה, אלא סמכות המסורה לשיקול דעתו.

לענין שיקול הדעת מציבים את שתי השאלות שפורטו לעיל.

צודק ב"כ המערער בכך כי על ב"כ המדינה לצרף תצהיר בתמיכה לבקשתו לפחות בנוגע בסיבת אי התייצבותו,אולם הוועדה איננה כבולה להוראות חוק סדר הדין האזרחי כמו גם לדיני הראיות.
השאלה העיקרית כאמור בפסיקה היא, האם למבקש סיכויי הצלחה בהגנתו. ב"כ המבקש הגיש בינתיים כתב תשובה בצירוף מסמכים ולכאורה עולה מהם כי מתקיים התנאי של סיכוי הצלחה של פרשת ההגנה במידה הנדרשת לצורך ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד. כאן בינתיים הגיש ב"כ המבקש כתב תשובה,כך שאין בכך כל צורך.

כל הטענות שעלה ב"כ המבקש לענין הההתנהלות לא ראויה של ב"כ המערער אינן במקומם. ההתנהלות הלקויה נזקפת כולה לחובת המבקש כאן.נוסף על כך אין צורך בהבאת ראיות בעת מתן פסק דין ללא הגנה.הדבר מסור לשיקול דעת הוועדה.

ב"כ המבקש ציין בתשובה לתשובה כי למערער לא נגרם נזק ואין הדבר כך. בנוסף לעובדה שהתייצב לחינם, התעכב הדיון בעניינו שלא לצורך ועל כן מגיעות לו הוצאות ללא קשר לתוצאות המשפט.

בדרך כלל לא נוהג בית משפט לשים את עצמו מוציא לפועל, בהתנותו את ביטול פסק הדין בתנאי מסויים, כגון תשלום הוצאות.
יחד עם זה יש לשופט שיקול דעת להתנות כאמור, וישנם מקרים בהם צודק יהיה להפעיל שיקול דעת כזה. כך נאמר בספרו של זוסמן "סדר הדין האזרחי" סעיף 577, בעמ' 741:
"כאשר בית המשפט נעתר לנתבע ומבטל פסק דין אשר ניתן כהלכה, נוהג הוא לחייב את הנתבע בהוצאות שנגרמו עקב כך, מבלי לתלות את החוב בתוצאה הסופית של הדיון, ופעמים מתנים את הביטול בתשלום ההוצאות עד לתאריך מסוים".

יש לציין כי הזכות לביטול פסק דין שניתן על פי צד אחד נחשבת כיום כזכות בעלת מימד חוקתי הנגזרת מזכות הגישה לבית המשפט. מכח זכות זו עשוי בית המשפט לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד, בין מנימוקים אובייקטיביים ובין מנימוקים סובייקטיביים העשויים בראייה כוללת להצדיק את ביטול הפסק.
ראה לענין זה רע"א 2643/00 ג' פנינת טל השקעות ובנייה בע"מ נגד פקיד שומה ירושלים (לא פורסם - מיום 22.5.01).

אינני מוצאת מקום לפסוק בדיעבד הוצאות לחובת המערער בגין הדיון שהתקיים ביום 1.10.14, משום שהטענה מצטיירת כטענה שנטענת בחוסר תום לב .

אני מבטלת את פסק הדין בכפוף לכך שיושלמו למערער הוצאות בסך 5,000 ₪ תוך 30 יום מהיום.
ב"כ המערער יודיע תוך המועד האמור האם התקבל אצלו התשלום.

קובעת לקדם משפט ליום 24.6.15 בשעה 9:30.

המזכירות תשלח עותק מהחלטה לצדדים וזימון לדיון.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ה, 14 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קצין התגמולים-משרד הבטחון-אגף השיקום
נתבע: אביעד חדד
שופט :
עורכי דין: