ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק דיסקונט נגד ראמז מולא :


בפני כבוד הרשם מסבאח קבאני

מבקשים

בנק דיסקונט

נגד

משיבים

ראמז מולא

החלטה

1. המבקש/ת הגיש/ה תביעה משפטית נגד המשיב/ה/ים על סך של 80205 ₪ ועותר בבקשתו זו להטלת עיקולים זמניים במעמד צד אחד בלבד.

2. לאחר עיון בבקשה, בתצהיר ובכתב התביעה ובמסמכים שצורפו אליהם, נראה לי כי קיימת הצדקה להטלת עיקולים זמניים כמבוקש.

3. לאור האמור אני מאשר עיקול זכויות המשיב / הנתבע הרכושיות ברכב הרשומות אצל המחזיק וזאת עד לכיסוי סך של 90000 ₪ כמפורט בבקשה.

4. צו העיקול יכנס לתוקף לאחר המצאת התחייבות עצמית של המבקש/ת, כאמור בתקנה 365 ב' לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד 1984 , או כל צד ג' לשם פיצוי בגין כל נזק שיגרם למי שכנגדו מופנה הצו כתוצאה ממן הצו, אם תופסק התובענה או יפקע הצו מסיבה אחרת או יתברר שהבקשה לא היתה מוצדק.

בהתחשב בנסיבות הענין והיות המבקש מוסד בנקאי, אני פוטר את המבקשת מהפקדת ערבון כספי בקופת בית המשפט.

5. העתק מהחלטה זו והעתק של הבקשה על כל צירופיה ימסרו למשיב/ה תוך 3 ימים מיום הוצאת ההודעה/ות למחזיק/ים, במסירה אישית על ידי ב"כ המבקש או מי מטעמו, בהעדר מסירה במועד הקבוע ו/או אישור אורכה לכך צו העיקול שאושר כנ"ל יפקע.
המבקש/ת ימציא למזכירות, פרטים מלאים אודות כל מחזיק, כולל סוג הזכות שמבוקש עיקולים ומהותם, לשם מימוש הוראות צו זה, בהעדר פרטים רלוונטיים לא יופקו צווי עיקול לכלל או חלק מהמחזיקים בהעדר מסירה במועד הקבוע ו/או אישור אורכה לכך צו העיקול שאושר כנ"ל יפקע.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ה, 14 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק דיסקונט
נתבע: ראמז מולא
שופט :
עורכי דין: