ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורנה נחום נגד יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות בע"מ :

בפני כבוד הרשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובעים

1.אורנה נחום
2.יצחק נחום

נגד

נתבעים

יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות בע"מ

פסק דין

תביעה זו מקורה בליקויי בניה בדירתם של התובעים אותה רכשו מהנתבעת.

בשנת 2010, רכשו התובעים מהנתבעת דירה ברח' עין הדור 9/1 בראשון לציון (להלן:
"הדירה"). בחודש יולי 2012 נמסרה הדירה לידיהם.

לטענת התובעים, שלושה חודשים לאחר שנמסרה הדירה לחזקתם נתגלו בה נזקים וליקויי בנייה רבים לרבות רטיבות ונזילה, אשר גרמו לתובעים ובני ביתם לאי נוחות והוצאות כספיות מרובות.

התובעים צרפו חוות דעת מומחה התומכת בטענותיהם.

הנתבעת מצדה, טוענת כי ביצעה את כל הטיפולים והתיקונים אשר נדרשו בדירה ועל כן דין התביעה כנגדה להידחות.

מן הראוי לציין בשלב זה כי תיק זה הועבר אלי לאחרונה, כאשר הדיון שהתקיים בפני הוא דיון רביעי במספר לאחר שנתקיימו בו דיונים קודמים בפני שני מותבים אחרים- הן בפני כבוד הרשמת הבכירה (כתוארה אז) ר. הירש ובפני כבוד הרשם הבכיר נ. רף.

לדיון הראשון שהתקיים, לא התייצבה הנתבעת וניתן פסק דין בהעדרה, שבוטל מאוחר יותר לאור בקשת הנתבעת.

ביום 26.6.2014, בהסכמת הצדדים, מונה המומחה א. שנהב כמומחה מכריע מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה") לבחון את ליקויי הבנייה בדירת התובעים, ככל ואלה קיימים.

ביום 14.9.2014 הוגשה חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט.

ביום 5.10.14 אושר לנתבעת, לבקשתה , להגיש שאלות הבהרה למומחה בית המשפט.

ביום 18.11.14 ניתנו תשובות המומחה לשאלות ההבהרה מטעם הנתבעת. תשובות אלו לא שינו מחוות הדעת המקורית ונקבע מועד לדיון נוסף בתיק ליום 5.1.15 בפני כ' הרשם הבכיר נ. רף.

במסגרת הדיון שהתקיים ביקש נציג הנתבעת לחקור את המומחה מטעם בית המשפט. בהתאם לבקשה זו ניתנה החלטה לפיה "המזכירות תקבע מועד לדיון חדש ותזמן את הצדדים. לאחר שיקבע מועד דיון חדש תגיש הנתבעת בקשה לזימון המומחה, כאשר הנתבעת תישא בעלות זימונו של המומחה".

בהתאם להחלטה זו, נקבע מועד חדש לדיון – הוא הדיון שהתקיים בפני.

על אף האמור בהחלטה מיום 5.1.15, הנתבעת לא הגישה בקשה לזימון המומחה, לא הפקידה את עלות שכרו בקופת בית המשפט וממילא לא הומצא זימון למומחה.

בדיון שהתקיים בפני חזר נציג הנתבעת על בקשתו בדיון בפני לזמן את המומחה מטעם בית המשפט לעדות וזאת מאחר ובידיו ממצאים שנתגלו אצלו לאחר ביקור המומחה בדירה.

בהינתן העובדה שתיק זה נפתח בחודש דצמבר 2013, כי מדובר בתביעה קטנה אשר מטרתה ניהול הליך נגיש, מהיר ויעיל, כי מדובר בדיון רביעי לאחר שניתנה חוות דעת מומחה מכריע ואף הוגשו תשובות לשאלות הבהרה, כי לנתבעת ניתנה ההזדמנות לזמן את המומחה מטעם בית המשפט לחקירה וממילא חקירתו של המומחה אמורה היתה להתבסס על נתונים חדשים לכאורה שלא היו בפניו בעת ביקורו בדירת התובעים ותוך מתן הדעת לסכום אותו העריך המומחה בחוות דעתו , לעלויות הכרוכות בדיון המיותר שהתקיים בדיעבד לאור אי זימונו של המומחה ולאור העליות הכרוכות בקביעת דיון נוסף, לרבות עלות הבאתו של המומחה מטעם בית המשפט, והתנגדותם של התובעים, לא מצאתי מקום להיענות לבקשתו של נציג הנתבעת לקבוע דיון נוסף בתיק זה (ראה החלטתי מיום 10.5.2015) ותיק זה נדחה למתן פסק דין.

מיד בסמוך לאחר הדיון ומתן החלטתי בו, הגיש נציג הנתבעת בקשה לתיקון פרוטוקול, לפיה ביקש להוסיף כי " הובהר לי על ידי השופט כי ביהמ"ש מזמן את המומחה וכי אני אשלם על כך. הוסבר לי כי ביהמ"ש ידאג לזמנו ואסור לי לדבר עימו" וכן כי "אני בטוח שאם המומחה היה נמצא היום, היה ממעיט את גובה חוו"ד. אני מבקש לזמנו בפעם נוספת היות וישנם סעיפים שאינו חשוף להשתלשלותם מלכתחילה". לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה התרתי את הוספת טיעוני נציג הנתבעת לפרוטוקול הגם שעיון בפרוטוקול העלה כי עיקרי הדברים ממילא נרשמו בו. מכל מקום, החלטתי ניתנה עוד במסגרת הדיון ובמעמד הצדדים תוך שנשקלו מלוא טיעוניו של נציג הנתבעת.

ולגופו של עניין-
המומחה ביקר בדירת התובעים בנוכחות נציג הנתבעת וחווה דעתו באשר לליקויים , שפורטדי התובעים תוך התייחסות לחוות הדעת של אינג'ר ושמאי מקרקעין ארז אריה שהגישו עם כתב תביעתם. בסיכום חוות דעתו העריך המומחה את סך עלות התיקונים בסכום כולל של 16,390 ₪ כאשר סכומים אלו נכונים למדד חודש יולי 2014 ואינם כוללים מע"מ. עוד קבע המומחה, כי אין בליקויים אלו כדי להוות ירידת ערך כלשהי בנכס וכי משך ביצוע התיקונים עומדת על 5 ימים בהם הדירה ראוייה למגורים.

לאור הסכמת הצדדים כי חוות דעתו של המומחה תהא מכרעת ולאור ממצאי חוות הדעת, אני מורה כי התביעה תתקבל באופן חלקי.

אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים, יחד ולחוד, סך של 16,390 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה מיום 8.9.14 [יום מתן חוות הדעת] ועד למועד התשלום בפועל. כמו כן, תישא הנתבעת בעלות מחצית שכר טרחת המומחה מטעם בית המשפט ששולמה בידי התובעים.

בנוסף אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים, יחד ולחוד , הוצאות משפט בסך 1,200 ₪
שיישאו ר יבית והפרשי הצמדה מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז- לוד.

ניתן היום, כ"ה אייר תשע"ה, 14 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורנה נחום
נתבע: יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: