ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ב.ס.ד דירות מגורים בע"מ נגד מרסל בנזינו :

בפני כבוד השופטת אילת דגן

תובעת

ב.ס.ד דירות מגורים בע"מ

נגד

נתבעת

מרסל בנזינו ת.ז XXXXXX638

פסק דין

עסקינן בתביעה בסדר דין מהיר על סך 10,189 ₪. ראשיתה של התביעה בבקשה לביצוע שיק בלשכת ההוצאה לפועל. הנתבעת הגישה התנגדות לביצוע השיק, לאחר דיון בהתנגדות לרבות חקירת הנתבעת 1 ניתנה, בהסכמה, רשות להתגונן.

רקע

התובעת בעלת זכויות בדירה בקריית חיים, התקשרה עם מר דוד שמעון ג'ינו/בנה של הנתבעת בהסכמי שכירות בלתי מוגנת מיום 24/11/09-31/12/12. גובה השכירות הועמד בהסכם על 1500 ₪. (למעשה בנה של התובעת החליף שוכר אחר בשנת 2010 - 2 לפרו').
חלק מההמחאות לכיסוי הדירה, נמשכו מחשבונה של הנתבעת. וכן נמסר לתובעת שיק בטחון המשוך מחשבונה שמספרו הסידורי 064 והוא בא בסדר עוקב אחרי 7 שיקים שנפרעו מהחשבון.
למרות ההתחייבות לא שילם את דמי השכירות, ולאחר שנצבר חוב הגישה התובעת תביעת פינוי בסדר דין מיוחד וניתן פס"ד לפינוי בהעדר הגנה. בנה של הנתבעת פינה רק לאחר פסק דין ואכיפתו בהוצל"פ.
נוכח החוב הכספי והנזקים שנגרמו בשל סירובו של בנה לפנות את המושכר, מימשה התובעת את זכותה והפקידה את שיק הביטחון. השיק חולל ובהתאם נפתח תיק הוצל"פ.

טענות הצדדים

הנתבעת, טוענת כי השיק אינו בחתימתה. היא מסרה אותו לבנה לפני 4 שנים כחלק מפנקס שיקים שלם שמסרה לו מבלי שהבינה את משמעות הדבר, מאחר וכלל אינה יודעת קרוא וכתוב. לטענתה, בנה השתמש בשיקים תוך זיוף חתימתה, מבלי שידעה ו/או הבינה אודות המשמעות וממילא ללא הסכמתה.
לטענת התובע, הנתבעת מסרה לבנה את ההמחאות מרצונה החופשי במטרה לסייע לו בהסתבכות כלכלית. היא זו שחתמה על השיק מושר התיק, כפי שחתמה על שאר השיקים שנפרעו במהלך תקופת השעירות. בגרסתה של הנתבעת לפיה בנה זייף את חתימתה התגלו סתירות. היא הודתה כי בנה סיפר לה על הסתבכותו הכלכלית ולא נראה מעדותה שהופעל עליה לחץ למסור את ההמחאות. התלונה במשטרה על זיוף הוגשה רק ביום 09/01/14 מועד רב לאחר שמסרה לבנה את ההמחאות ולאחר שנפדו 7 המחאות אשר כולן כובדו מבלי שהנתבעת העלתה טענה ביחס למסירתן / לחתימה. הנתבעת הודתה כי הסיבה בגינה נזכרה להעלות טענותיה היא מאחר ונצברו לחובתה חובות. גם הטענה כי אינה יודעת קרוא וכתוב דינה להדחות. הבנק פתח לה חשבון, החתים אותה על מסמכים, והנפיק לה המחאות.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, ובחנתי את הראיות, דין התביעה להתקבל.

השאלה הטעונה הכרעה, היא האם חתימת הנתבעת על גבי השיק נשוא התביעה היא חתימתה ולחלופין האם השיק נמסר בהרשאתה, אף אם לא חתמה בעצמה על השיק.

אין מחלוקת כי הנתבעת מסרה לבנה את פנקס השקים לבקשתו מרצונה החופשי וראו עמוד 5 לפרוטוקול שורה 2 וכן עמוד 1 שורה 15 לדיון שהתנהל בפני כבוד הרשמת ספרא ברנע. אין גם מחלוקת כי 7 שיקים הנושאים חתימה הנחזית להיות שלה נפרעו במהלך תקופת השכירות. אין גם מחלוקת כי השיק נמסר בתחילת תקופת השכירות לביטחון, סחרותו לא הוגבלה ולא נקבע כל תנאי אחר ומשום כך, ומשהשוכר לא שילם חובו, מילאה התובעת את הסכום.

הנתבעת טוענת כי החתימה על השיק אינה חתימתה ואם יש חתימה המתנוססת על השיק הנחזית להיות שלה, אין זאת אלא חתימה מזויפת, זאת הואיל והיא אנאלפבית ולא יודעת לכתוב ולקרוא.
עדותה זו, בכל הכבוד, לא היתה מדויקת. בעלייתה על דוכן העדים ביקשה הנתבעת שוב להדגיש כי אינה יודעת לכתוב ומשנשאלה של מי החתימה בסוף התצהיר (מרסל) נאלצה להודות (אחרי התלבטות) שזו חתימתה. כדי שהדברים יהיו ברורים היא התבקשה על יַדִי לכתוב את שמה על נייר חלק (נ/3) והנה כתבה באותיות ללא בעיה את שמה בחתימה הזהה לחתימה על התצהיר. נמצא כי היא יודעת לכתוב את שמה. חתימה זו גם נראית כמו החתימה על השיק מושא התיק, ולא צריך מומחיות בזיהוי כתבי יד לראות את הדמיון. מהימנות הטענה לפיה לא יכלה לחתום על שיק, כי אינה יודעת לכתוב ולכן מדובר בזיוף, מוטלת בספק.
אוסיף אף כי אם הנתבעת אינה מסוגלת לחתום או אין לה כספים כי אז נשאלת השאלה, מדוע הלכה לבנק וביקשה לקבל פנקס שיקים אם לא התכוונה לעשות בו שימוש? ומדוע הסכימה לפרוע 7 שיקים לשכר דירה מתוך חשבונה? התשובה היא, כפי שהודתה, כי הוציאה את הפנקס לבקשת בנה ואף נתנה לו להשתמש בשיקים. ומכאן שבין אם היא חתמה על השיקים בעצמה ובין אם לא חתמה, אין ספק כי היא הרשתה לבנה ביודעין לעשות שימוש בפנקס.
הנתבעת לא הוכיחה פגם בזכות הקניין שבשיקים, ואף לא טענה לפגמים כגון מרמה או אי חוקיות בעסקת השכירות. הטענה בקליפת אגוז היא כי בנה הפר את ההרשאה. על כך אקדים את המאוחר ואומר כי אם בנה הפר את האמון בדרך כלשהי וחרג מההרשאה, מוטב היה שתפנה אליו ולא אל התובעת שעומדת לה החזקה על מתן ערך בעד השטר, חזקה שלא נסתרה, הכל כפי שיפורט להלן.

סעיף 22(א) לפקודת השטרות [נוסח חדש] קובע כי חבות שטרית קמה רק מתוקף חתימה. סעיף 24 לפקודה מכיר במוסד השליחות וקובע, כי "חתימה בתוקף הרשאה כוחה כהודעה שרשותו של המורשה לחתום מוגבלת היא, ואין החתימה מחייבת את המרשה אלא אם פעל המורשה במעשה החתימה בגבולות רשותו ממש".

התובעת הוכיחה כאמור שהחתימה על השיק נשוא התביעה נעשתה ע"י הנתבעת או, למצער, בהרשאתה של הנתבעת. הנתבעת אישרה בחקירתה, כאמור, כי מסרה לבנה פנקס השקים מרצונה וידעה שייעשה בהם שימוש. כך ראו עדותה בעמ' 2 לפרו' שם אמרה שהבן שלה מתקיים מקצבה במל"ל, לא עובד ולא יכול לתת שיקים. על אף ידיעתה שאינו עובד נתנה לו את פנקס השיקים וידעה היטב מדוע היא ולא הוא מוציאה פנקס שיקים. היא אף הוסיפה בתשובה לשאלה והעידה כי: "הוא לא החזיר לי כסף הוא אמר לי אמא אין לך מה לדאוג לך לא יהיו שום חובות אני לוקח את הצ'קים ויסתדר ואני יעבוד ויסתדר (השגיאות בעברית במקור – א.ד).

7 מהשיקים נפרעו (זמני פירעון מיוני 2010 ועד נובמבר 2010) מבלי שהנתבעת הביעה כל התנגדות או טרוניה, כך שיש לקבוע כי גם אם החתימה על השיק מושא ההתנגדות אינה של הנתבעת, (ולא שוכנעתי כי אלו פני הדברים), הנתבעת נתנה לבנה הרשאה למשוך שיקים ולחתום בשמה, לרבות השיק נשוא תיק. היא ידעה כי השיקים ימולאו ע"י בנה והתירה לו לעשות כן. הטרוניה נובעת היום מכך שאין כסף בחשבון לכיסוי השיק והבן לא מכניס כסף, כך ע"פ עדותה.

סעיף 23(ב) לפקודת השטרות קובע כי ההוראות המאיינות את זכות התביעה על פי שיק שהחתימה בו זויפה או נחתמה שלא ברשות, לא יחולו על מקרה כזה.

הנתבעת לא טוענת שאסרה על בנה לחתום על שיקים מהפנקס, להיפך היא מסרה לו את הפנקס ללא כל הגבלה. דין הוא כי חתימה על שיק יכולה להיעשות בידי אחר, בהרשאת בעל השיק (ראו: סעיף 92 (א) לפקודה). כל שנטען, בחצי פה הוא כי ככל הנראה חרג הבן מהשליחות. ברם בענין זה, : " שעה שהשולח מתיר לשלוח לחתום על שטר בשמו ולמלא את הפרטים, סוטים דיני השטרות מהמדיניות של חוק השליחות ומטילים את הסיכון של החריגה על השולח. השולח חב כלפי אוחז כשורה בשיק. (ראו: לרנר עמ' 443, עמ' 449). מי שהוציא מסמך לא שלם נטל על עצמו סיכון כי אחר ישלימו תוך חריגה מהרשאה. ראה ע"א 997-10-10 פנחס נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (ניתן ב25/1/11)

לפיכך, על הנתבעת שנתנה אמון מלא בבנה ומסרה לו שיקים על החלק, מבלי להגדיר את תחום ההרשאה לחתום על השיקים, לשאת בתוצאות הפרת האמון (של בנה), אם הייתה כזו.

אשר על כן אני מקבלת את התביעה. הנתבעת תשפה את התובעת בהוצאותיה (אגרה ששולמה לפי קבלה שתמציא לה) ובנוסף תשא בשכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪ בגין ההליך כאן. אני מורה על חידוש ההליכים בתיק ההוצאה לפועל 02-XX822-13-5.

ניתן היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ב.ס.ד דירות מגורים בע"מ
נתבע: מרסל בנזינו
שופט :
עורכי דין: