ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיא משה קפלינסקי נגד עמוס בנצור :


בפני כבוד השופטת עפרה צ'רניאק

מבקשים

  1. גיא משה קפלינסקי
  2. מאקי רות קפלינסקי
  3. וורלד ביזלס אופרטיוניטיז בע"מ

נגד

משיבים

  1. עמוס בנצור
  2. עמוס בנצור עו"ד

פסק דין

בנסיבות בהן בתגובה זו (תגובה לבקשה לעיון חוזר שלא נתבקשה על ידי) ) נטענו כל הטענות לגבי סיכויי הבר'ע ונוכח החלטתי הקודמת והמלצתי הליכאורית אשר יש להניח כי נודעה למשיבים בבר'ע בטרם מסרו תגובה זו. ולאחר שבתגובה זו לא ניטען כי החלטה מנומקת לגבי השאלה אם נכון היה להמשיך החקירה בוידאו קונפרנס אם לאו ניתנה אי פעם , ולא הובעה בה התנגדות כי הבר'ע תישמע כערעור (אדרבא ההתייחסות היא לסיכויי הערעור ולא לסיכויי הבר'ע) יש להשקיף עליה כעל תגובה לבר'ע.

בהחלטה נושא הבר'ע לא ניתן מענה כלשהו ודאי לא מנומק על פי החובה שבדין לטענות המבקשים כפי שהן מקבלות ביטוי בבר'ע ולא נראה כי נעשה נסיון כלשהו על ידי ערכאה מבררת לאזן בדרך כלשהי בין האינטרסים השונים של הצדדים. (למשל בהפקדת הוצאות הבאת העד לישראל אם יש לכך מקום ) .ראו בין השאר רע'א 3337/12 ליברפול נגד פרוביזור.

לפיכך מצאתי לדון בבר'ע כבערעור ולקבלו כדי לאפשר לערכאה קמא ליתן החלטה בנושא לאחר שתבחן אותו מחדש ולהוציא מלפניה החלטה מנומקת כדבעי עוד בטרם מועד ההוכחות עליו הורתה באופן שניתן יהיה לנצל את אותם מועדים באופן יעיל.

כאשר החלטה אינה מנומקת אין אפשרות להעבירה בביקורת עירעורית .
ההחלטה כפי שנוסחה עומדת בפני עצמה ואינה נשענת על החלטות קודמות וככזו ניתן היה להשיג עליה , ובפרט שניתנה כאשר העד מעיד על דוכן העדים. הטענה כאילו אחרו המבקשים בבר'ע את המועד נדחית.

ההחלטה נושא הבר'ע מבוטלת וערכאה קמא לא תהיה קשורה בה בבואה לדון מחדש בבקשה.

לא מצאתי לעשות כעת צו להוצאות.

ערבון ככל שהופקד יוחזר למפקידו.

המזכירות תודיע מיד לצדדים וכן לערכאה קמא.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיא משה קפלינסקי
נתבע: עמוס בנצור
שופט :
עורכי דין: