ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אתי ליאני ת.ז.XXXXXX נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת אורית יעקבס
נציג ציבור (עובדים): מר יוסי עבאדי
נציג ציבור (מעסיקים): מר דודי נחום

התובעת:
אתי ליאני ת.ז.XXXXXX821
ע"י ב"כ עוה"ד לימור אסלן
מטעם הלשכה לסיוע משפטי

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עוה"ד אברהים מסארווה ואח'

החלטה

1. התובעת, הגישה את תביעתה לפנינו, כנגד החלטת הנתבע, מיום 6/6/14, לדחות את תביעתה לתשלום גימלת שמירת הריון.

2. בתאריך 11/3/15, התקיים דיון מוקדם, לפני ראש ההרכב, במהלכו הגיעו הצדדים להסכמה, למינוי מומחה רפואי מטעם בית הדין וזאת לאחר שמלוא החומר הרפואי של התובעת יתקבל.

3. בנסיבות אלו ומשמלוא החומר הרפואי, שהזמין הנתבע, התקבל, הרינו ממנים את פרופ' ישראל גולדשטיין (להלן:"המומחה") כמומחה/יועץ רפואי לבית הדין על מנת שיקבע האם בתקופה שמתאריך 24/2/14 ועד לתאריך 21/5/14 (הוא התאריך בו ילדה התובעת), נעדרה התובעת מעבודתה " בשל מצב רפואי הנובע מן ההריון המסכן את האישה ו/או את עוברה".

4. להלן העובדות הרלוונטיות והמוסכמות:
א. התובעת, ילידת 82'.
ב. התובעת עובדת כפקידת אחזקה, במלון קיסר בטבריה.
ג. עבודתה מתבצעת בישיבה מול מחשב.
ד. התובעת הגישה לנתבע תביעה לקבלת גמלה לשמירת היריון ביחס לתקופה שמיום 24.2.14 עד ליום 21.5.14 (הוא היום בו ילדה בפועל).

5. על מצבה הרפואי של התובעת ניתן ללמוד מהמסמכים הבאים:
א. כלל החומר הרפואי שהתקבל מקופת-חולים כללית ביום 3/5/15 .
ב. ממצאי בדיקת סי.טי שנערכה לתובעת ביום 1/9/14.

6. המומחה מתבקש להשיב על השאלה הבאה:
האם היעדרותה של התובעת מהעבודה בתקופה שמתאריך 24.2.14 ועד לתאריך 21.5.14 (הוא היום בו ילדה בפועל), התחייבה בשל מצב רפואי הנובע מההריון?
במידה והמומחה יגיע למסקנה, כי המדובר במצב רפואי הנובע מההריון, האם מצב רפואי זה סיכן את האישה או את עוברה?
המומחה מתבקש לנמק את תשובתו.

7. תשומת לב המומחה מופנית להוראות החוק הרלוונטיות כדלקמן:
סעיף 59 לחוק הקובע :
"מבוטחת שהיתה בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות, תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 14 ימים רצופים לפחות שבהם היתה בשמירת הריון, הכל לפי אישורים רפואיים, כללים, תנאים ומבחנים שקבע השר".

סעיף 58 לחוק מגדיר את המונח "שמירת הריון" כך:
"העדרות מעבודה בתקופת הריון המתחייבת בשל מצב רפואי הנובע מההריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב".

8. המומחה מתבקש להשיב על השאלה דלעיל בהסתמך על העובדות כפי שנקבעו בסעיף 4 להחלטה זו ובשים לב לחומר הרפואי המצ"ב להחלטה.
המומחה יעביר חוות דעתו לבית-הדין בתוך 30 ימים מהיום, במידת האפשר.
9. שכרו של המומחה ישולם מתקציב המדינה באמצעות קופת בית הדין, כמקובל.

10. מותב בית הדין מסמיך את אב בית הדין להפנות למומחה שאלות הבהרה וכן להתייחס לבקשות לשאלות הבהרה, ככל שהדבר יידרש.

11. עם קבלת חוות הדעת, היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 21 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה.
במידה ותוגש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה, תינתן לצד השני ארכה בת 15 יום, להגיב לה.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 21 יום לשם הגשת התייחסות לחוות הדעת או סיכומים, שאם לא יעשו כן ייחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות דעתו של המומחה ולמתן פסק דין בהתאם.

12. המזכירות תטפל בתיק עד אשר הוא יהיה בשל למתן פסק דין או החלטה.

ניתנה היום, כ"ג באייר, תשע"ה, (12 במאי, 2015), בהעדר הצדדים.

מר יוסי עבאדי
נציג ציבור
(עובדים)

יעקבס אורית, שופטת

מר דודי נחום
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: אתי ליאני ת.ז.XXXXXX
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: