ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לב אוליצקי נגד זורה ממובלט :

בפני כבוד הרשמת בכירה דליה אסטרייכר

תובעים

לב אוליצקי

נגד

נתבעים

זורה ממובלט

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 28.3.2015 ולאור הסכמת הצדדים בפרוטוקול הדיון מיום 8.12.2014, הנני ממנה בזאת את מר ד. בייער מת.ד 92, אלישמע 4588000 טל' 09-XXXX199, נייד 054-XXXX292 כמומחה מטעם בית המשפט לשם בדיקת הנכס שברח' סן מרטין 1/17 לוד (להלן: "הנכס").

המומחה יתבקש לבדוק את הנכס ולחוות דעתו המקצועית על מקור הנזילה, הרטיבות והנזקים בו ככל שישנם.

במידה וקיימים לנזקים בנכס, יואיל המומחה להעריך את אופן תיקונם, ייתן דעתו על הערכת הזמן הסבירה לתיקון כל אחד מהנזקים וכן על עלותו של כל תיקון.

המומחה יעריך, לצורך תיקון הנזקים הקיימים – ככל שקיימים, האם ישנו צורך במציאת דיור חלוף ואם כן, יעריך המומחה את משך הזמן הדרוש לכך.

המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו, לרבות חוות הדעת שצירפו לכתבי טענותיהם. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו והצדדים ישתפו עמו פעולה. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שתינתן לו הסמכה בכתב של הצדדים כי הם מסכימים לסכום. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 60 יום מהיום.

הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם ההשתתפות הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

אנשי קשר
תובע – מר לב אוליצקי – 054-XXXX659
נתבעת – הגב' זינה מומבלטה – 052-XXXX902

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 60 יום מהיום.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לב אוליצקי
נתבע: זורה ממובלט
שופט :
עורכי דין: