ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שירה אטל נגד שושנה בכר :

בפני כבוד השופטת אושרי פרוסט-פרנקל

תובעים

שירה אטל

נגד

נתבעים

שושנה בכר

החלטה

לפני בקשת התובעת שכנגד ( להלן: "המבקשת" ) לתיקון כתב תביעה שכנגד ולצירוף חוות דעת רפואית בעקבות תוצאות בדיקות רפואיות וגילויים נפשיים שנחשפו רק לאחר הגשת כתב התביעה.
לטענתה, היא עברה מסכת התעללות ע"י הנתבעת שכנגד ( להלן: "המשיבה" ) ונגרמו לה נזקים רפואיים ונפשיים, בהתאם לתוצאות הבדיקות שעברה, והחלו להתקבל רק ביום 1.5.14 ובמשך מס' חודשים ארוכים לאחר מכן בעקבות סדרת בדיקות שעברה.
לטענתה, היא לא יכלה להגיש חוו"ד רפואית עם הגשת כתב התביעה היות ובעת הגשת כתב התביעה סימני הדחק הנפשי טרם הופיעו באופן גלוי, בולט ומובהק.
לשיטתה חוות הדעת הרפואית עתידה לבסס את העובדה שגילויים חיצוניים של מצב הדחק הקיצוני והמתח החלו להופיע רק לאחר הגשת כתב התביעה, ורק החל מחודש פברואר 2015 החלו כהגדרתה מתחוורות תוצאות הבדיקות וביטוייהן הנפשיים.

המשיבה עותרת לדחיית הבקשה שכן לטענתה מדובר בניסיון חסר תום לב להפעיל על המשיבה לחץ פסול כהגדרתה לאור הסכומים המופרזים אותם תובעת המבקשת בגין נזקיה ובשל הסבל הנפשי והפיזי שחוותה לשיטתה.
עוד נטען שהמבקשת לא צרפה כל ראשית ראיה לסימן או תסמין או מסמך רופאי או חוו"ד רפואית כנדרש בתקנות לצורך הוכחת טענה שברפואה. מכך נלמד לשיטת המשיבה חוסר תום ליבה של המבקשת.
המשיבה טוענת כי המבקשת נקטה בשיהוי בלתי מוסבר לשיטה בין המועד בו התחילה לגלות סימנים לנזק הנפשי ועד שהגישה בקשה לתיקון כתב התביעה .
לטענת המשיבה צירוף חוות דעת רפואית בשלב זה יגרום לסרבול והתארכות מהותית של הדיון ויגרום עיוות דין משווע למשיבה, שכן הענות לבקשות המבקשת יאריכו את הדיון בחודשים רבים באופן שהדיון יתחיל להתנהל רק בשנת המשפט הבאה.

המבקשת בתשובתה טוענת שבקשתה לא הוגשה בשיהוי רב, איננה מאריכה את הדיון ואיננה מסרבלת אותו. עוד מוסיפה המבקשת בתשובתה כי היות ולא התקיים קדם משפט לא נגרם סרבול בדיון בתיק.

דיון:

תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 קובעת כי בית המשפט רשאי להתיר את תיקון כתב הטענות:

"... רשות לתקן
[תיקון התשנ"א (מס' 2)] בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות..."

עיון בפסיקה מלמד כי גישת בית המשפט לבקשה לתיקון כתב תביעה תהיה ליברלית, ראה את האמור בספרו של אורי גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה תשיעית , עמ' 148 :

"...סוגיית התיקון של כתבי הטענות זכתה לפסיקה עקיבה, המלמדת, כי גישת בתי המשפט לתיקון כתב-טענות היא ליברלית, מן הטעם כי, בדרך כלל, התיקון נועד להועיל לבעלי הדין להגיע לגיבוש השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת ביניהם, וכך לייעל את ההליך המשפטי..."

בשים לב לדין ולפסיקה המפורטים לעיל, וכן בשים לב לנסיבות המפורטות בטיעוני הצדדים, וכן בשים לב לעובדה כי מדובר בבקשה לצירוף מידע רפואי שהתגלה לפי הבקשה לאחר קבלת התוצאות הרפואיות כהגדרת המבקשת , שוכנעתי כי התיקון המבוקש יתרום לגיבוש השאלות שבמחלוקת בין הצדדים, וייעל את הדיון שכן עניינו של כתב התביעה שכנגד הנו התעללות ונזקיה.

כן שוכנעתי כי הבקשה לא הוגשה בשיהוי לא מוסבר, לאור הסבריה של המבקשת לאיחור בהגשת הבקשה בצורך בעריכת בדיקות רפואיות לצורך הכנת חוו"ד רפואית.
לאור העובדה כי התיק נמצא בשלב קדם המשפט בפני מותב זה, לא יביא תיקון כתב התביעה שכנגד לסרבול ההליך שכן זה , כאמור נמצא בראשיתו, כך שלא יגרם סרבול למי מהצדדים.

לפיכך הבקשה מתקבלת.
המבקשת תגיש כתב תביעה שכנגד מתוקן יחד עם חוו"ד רפואית עד ליום 25.5.15.

אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שירה אטל
נתבע: שושנה בכר
שופט :
עורכי דין: