ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידן גפן נגד פאזה אחרת בע"מ :

12 מאי 2015
לפני: כבוד הרשם אלעד שביון

התובע:
עידן גפן
ע"י ב"כ עו"ד אורי לוי
-
הנתבעת:
פאזה אחרת בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נורית פלג

החלטה

לעניין הליכי גילוי ועיון במסמכים:
א. הנתבעת תמציא לתובע עד ליום 4.6.15 העתק מתלושי שכרו למכלול תקופת ההעסקה (למעט תלושי שכר שצורפו לכתבי הטענות). המצאת תלושי שכר כאמור יכולה להתבצע גם באמצעות הדוא"ל.
ב. התובע ימציא לנתבעת עד ליום 4.6.15 העתק מההקלטה על גבי דיסק.
ג. בהתחשב בדברי ב"כ הנתבעת במסגרת הדיון שהתקיים ביום 19.3.15 ("באיזה שהוא שלב גם עברו לתיעוד שעות העבודה באמצעות מכשירים סלולריים. היה מסרון שהיה מגיע לעבודה ומסרון כשהוא מסיים את העבודה"), תמציא הנתבעת לתובע עד ליום 4.6.15 העתק מהמסרונים האמורים המתייחסים לתובע. ככל שאין ברשות הנתבעת מסרונים כאמור יוגש על כך תצהיר ערוך כדין ובו פירוט האם היו מסרונים כאמור בעניינו של התובע וככל שהיו, מתי יצאו מרשותה של הנתבעת ובאילו נסיבות.

2. התיק ייקבע להוכחות בפני מותב. מועד הדיון יישלח לצדדים בדואר.

3. זמן החקירות המוקצב לכל צד הינו שעה ורבע. ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

4. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

5. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

6. על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 15.7.15 והנתבעת עד ליום 20.10.15.

7. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 ללא התראה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות.
בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

9. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.

10. עד 14 יום לפני מועד הדיון שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם, למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, (12 מאי 2015) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: עידן גפן
נתבע: פאזה אחרת בע"מ
שופט :
עורכי דין: