ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אושרי חייק :

43408-04-15

בפני כבוד השופט שלמה בנג'ו
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

המשיב
אושרי חייק (עציר)


נוכחים:
ב"כ המבקשת: עו"ד תלמי גלעד
ב"כ המשיב: עו"ד יניב מנור מטעם הסנגוריה הציבורית
המשיב: בעצמו, בליווי שב"ס

פרוטוקול

בפניי בקשה להורות על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים נגדו.

בד בבד עם הגשת הבקשה, הוגש כתב אישום נגד המשיב המייחס לו שני אישומים של קשירת קשר לביצוע פשע – עבירה לפי סעיף 449 (א) (1) לחוק העונשין; שני אישומים של סחר בסם מסוכן – עבירה לפי סעיפים 13 ו- 19 א(א) לפקודת הסמים מסוכנים; שני אישומים של החזקת סם מסוכן של כדין ושלא לצריכה עצמית – עבירה לפי סעיפים 7(א) ו- 7(ג) לפקודת הסמים המסוכנים.

במועדים הרלוונטיים לכתב האישום הופעל סוכן משטרתי (להלן: "הסוכן" או "הסוכן המשטרתי"), בשליחות משטרת ישראל, אשר רכש, בהוראתה, ובאישורה, ומכספה, סמים מסוכנים (יוער, כי בסעיף 1 לכתב האישום צוין כי רכש גם כלי נשק ותחמושת, כנראה, בטעות).

לפי עובדות כתב האישום באישום הראשון, בין התאריכים 4/2/15-2/2/15, שוחח המשיב עם הסוכן מספר פעמים בטלפון וסיכמו כי המשיב ימכור לסוכן 3 פלטות של סם מסוכן מסוג חשיש תמורת 15,900 ₪.

בתאריך 4/2/15, סמוך לשעה 17:17, נפגשו המשיב והסוכן ברחוב להמן בקרית ים, ובהנחיית המשיב הלכו לסמטה סמוכה שם מסר הסוכן למשיב סך של 15,900 ₪ תמורת הסמים.

הסמים נשלחו לבדיקת מעבדה אשר קבעה כי מדובר סם מסוכן מסוג חשיש במשקל של 591.53 גרם נטו.

לפי עובדות כתב האישום באישום השני, בתאריך 7/2/15 בשעות 13:37 ו- 13:42 או בסמוך לכך, שוחח המשיב עם הסוכן בטלפון וסיכמו כי המשיב ימכור ימכור לסוכן 3 פלטות של סם מסוכן מסוג חשיש תמורת 15,900 ₪.

בתאריך 8/2/15, בשעה 17:06 או בסמוך לכך, נפגש המשיב עם הסוכן ברחוב להמן בקרית חיים, המשיב עדכן את הסוכן כי עסקת הסם מתעכבת. בשעה 17:12 או בסמוך לכך, מסר הסוכן למשיב סך של 12,900 ₪ תמורת הסם ובנוסף מסר לו 2,900 ₪ עבור חלקו בעסקת הסם. בהמשך עזב המשיב את הסוכן אשר המתין לו במקום המפגש.

בשעה 17:15 לערך, חזר המשיב למקום המפגש, ומסר לסוכן 3 פלטות של סם מסוכן מסוג חשיש. הסם נשלח לבדיקת מעבדה אשר קבעה כי מדובר בסם מסוכן מסוג חשיש במשקל של 280.53 גרם נטו.

ב"כ הנאשם, לא חולק על קיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר. אולם, לגישתו, הסוכן ניצל את מצוקתו הכלכלית של המשיב ושידל אותו לבצע את העבירות נשוא כתב האישום, תוך שהסוכן מדיח אותו לביצוע העבירות באופן בוטה ועל כן, נפגמת עוצמת הראיות, וגם אם קיימת עילת מעצר, אין מקום בנסיבות הללו, להורות על מעצרו של המשיב.

דיון והכרעה:
הכלל הנוהג הוא, כי מי שיש נגדו ראיות לכאורה, על החזקת סם שלא לצריכה עצמית, או על סחר בסם, מקומו במעצר עד לתום ההליכים המשפטים נגדו, מחמת המסוכנות הרבה העולה ממעשיו (ראה סעיף 21 (א) (1) (ג) (3) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים; בש"פ 4305/09 גנאם חרבאווי נגד מדינת ישראל (2009); בש"פ 4904/10 מסוודה נגד מדינת ישראל (2010)). רק בנסיבות מיוחדות קיימת הצדקה לשחרור מן המעצר (בש"פ 4305/09 הנ"ל).

אבחן איפוא את עוצמתה של הראיות ואת יתר טענותיו של הסניגור בראי התשתית הראייתית שבתיק.

עיון מדוקדק בחומר הראיות מלמד, כי קיים מצבור ראייתי, המבסס היטב את האישומים המיוחסים למשיב. בחומר הראיות עדויות של הסוכן המשטרתי המפרט את מהלך הדברים בינו לבין המשיב, פירוט העסקאות לרכישת הסמים, מחקרי תקשורת המעידים על הקשר הטלפוני הרציף בין הסוכן למשיב בסמוך לעסקאות ובמהלכן, הקלטות של עסקאות הסמים לרבות עדויות שנגבו מהסוכן, ראיות הקושרות את מספר הטלפון שבאמצעותו המשיב שוחח עם הסוכן, לרבות עדותו של נהג המונית שמכיר היטב את המשיב וזיהה את מס' הטלפון בו עשה שימוש, חוות דעת מעבדה בנוגע לסמים, צילומים של המשיב במהלך הפעילות בוידאו.

המשיב עצמו נחקר במשטרה וקשר עצמו העבירות, וציין כי היה במקום ובמועד שהיה הסוכן, אם כי הוא שולל את הטענה שעסק בסחר סמים. לרוב שמר על זכות השתיקה, התחמק ונמנע מתשובות ישירות, אם כי זיהה עצמו בצילומים ואף זיהה את קולו כדובר בשיחות. עוד טען, כי הסוכן שם בפניו הצעה שאי אפשר לעמוד בה, ומדברים אלה אף עולה ראשית הודיה. מכאן שהתשתית הראייתית בתיק איתנה ועוצמת הראיות חזקה (ראו גם בהמשך הדברים שם התייחסות תוך ציטוט חלקים מההקלטות בדיון הנוגע לטענת ההדחה).

מעבר לעילת המעצר הסטטורית הקבועה בחוק, והמסוכנות שנקבעה בפסיקה, עולה מסוכנות ברורה מהמשיב. יצוין, כי עבירות המסחר בסמים אינן חדשות למשיב. למשיב 4 הרשעות קודמות בעבירות של סחר בסמים מסוכנים, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, הפרת הוראה חוקית, עבירות רכוש ואלימות. הוא אף ריצה בעבר שנת מאסר בפועל ולחובתו מאסר מותנה בר הפעלה בן 8 חודשים בגין עבירות סמים.

בנסיבות אלה, בהן, חרף קיומו של מאסר מותנה, שב ועבר המשיב, לכאורה, עבירות כה חמורות של קשירת קשר לתיווך ומסחר בסמים והחזקתם שלא לצריכה עצמית, לא מתקיים החריג שבפסיקה המאפשר שקילת שחרורו של המשיב לחלופת מעצר. כידוע, סוחר סמים, יכול להמשיך ולפעול להפצת הסמים ומכירתם גם מביתו תוך שימוש בטלפון. המשיב הוכיח זאת והראיות בתיק זה יוכיחו. יצויין, כי נתפסו בביתו כרטיסי תקשורת סלולרים רבים (סימים) המעידים על השימוש התדיר במספרים שונים. נתונים אלה בצירוף עברו - הגם שאינו רב הכמות הוא רב האיכות - לאור קיומן של עבירות זהות, חמורות, קיומה של הפרת הוראה חוקית, כל אלה מלמדים, כי מסוכנותו של המשיב, כה רבה עד כי אין מקום לשקול איונה בחלופת מעצר ואין ליתן אמון בו. כידוע, מקום בו משתכנע ביהמ"ש כי נשקפת מסוכנות גבוהה שלא ניתן לאיינה אלא במעצר, אין מקום לשקול חלופת מעצר (בש"פ 8832/13 פלוני נ' מדינת ישראל (2014).

אשר לטענת הסנגור, כי הסוכן פעל כסוכן מדיח, שלולא נלהבותו להפליל את המשיב, לא הייתה מתבצעת עבירה, הרי שהלכה פסוקה היא, כי טענה מסוג זה אינה סייג לאחריות פלילית מצד המודח לביצוע עבירה, אלא לכל היותר, יש בה כדי להוביל להקלה בעונשו של בשלב מתן גזר הדין (ע"פ 360/80 מדינת ישראל אפנג'ר פד"י לה (1) 228 , 232 ; ע"פ 6097/98 דיין נגד מדינת ישראל (1999) ע"פ 3396/09 אליהב נגד מדינת ישראל (2011)). יוער, כי בתיקון 113 לחוק העונשין מצא המחוקק לאפשר שקילתן של נסיבות שאינן קשורות בביצוע עבירה בבואו לקבוע את מתחם העונש ההולם ובהן התנהגות רשויות אכיפת החוק (סעיף 40יא (9) לחוק העונשין); ראו והשוו לפסיקת בית המשפט האירופי לזכויות אדם, בסוגיית "סוכן מדיח", בה נפסלה הדחה, בהיותה פוגעת בזכות הנאשם להליך הוגן Teixeria de casrto v Portugal (1998) ECHR 52 וראו לאחרונה:
(2014) ECHR 1138 Furchtr v Germany Nosko v Russia (2014) ECHR 1166 שם, פסקאות 55-49 לפס"ד).

יתרה מזאת, בחנתי בחון היטב את טענות הסנגור, ולא מצאתי שמהראיות הלכאוריות המונחות בפניי בית המשפט, קיימת תשתית להדחה ולשידול ברף כזה שלולא ההדחה לא הייתה מתבצעת עבירה.
מעיון בחומר הראיות עולה, כי למשיב היה מניע ברור לבצע את העבירות. המשיב היה על פי דבריו, מכור להימורים ושקוע בחובות. הוא היה זקוק לכסף ולכן פעל מתוך מניע מובהק להשגת כסף קל, תוך מכירה וסחר בסמים מסוכנים. יצוין, כי הסוכן שאל אותו מדוע לא יעבוד לפרנסתו אך המשיב דבק בקידום הקשר למסחר בסמים שאמור היה להניב לו פירות ותמורה כספית קלה. מרגע שנוצר הקשר עם הסוכן המשטרתי הוא פעל באופן נמרץ, רציף, יחד עם הסוכן, תוך שהוא פועל לקידום הקשר, ולקידום התיווך והמסחר בסמים המסוכנים.

להלן אביא כחלק מהדברים העולים מחומר הראיות, על מנת להמחיש את פעילותו הערה של המשיב בכל הנוגע לעבירות המיוחסות לו.

אשר לאישום הראשון – ביום 4.2.15 בשעה 17:17 לערך, נפגשו המשיב והסוכן ברחוב להמן בקריית ים. השניים הלכו לסמטה סמוכה שם מסר הסוכן לנאשם סך של 15,900 ₪ תמורת 3 פלטות של סמים. תוכן הדברים נשמע היטב ב456/15 (ב) – קטע שני 0056. המשיב אומר לסוכן "כמה יש פה בקיצור?" הסוכן משיב לו "15900 , 12900 לבן אדם נכון ו-3000 שלך (של המשיב – ש.ב.)". בהתאם לתמלול )עמוד 16) המשיב סופר את הכסף בעודו מציין בפני הסוכן את התרגשותו: "לא מצליח לספור הראש שלי לא במקום" הסוכן משיב לו: "תביא שנייה אני אספור". בהסתמך על מ.ט 456/15 שעה 18:13 מוסר המשיב לסוכן את הסמים תיעוד דברים זה משתקף בוידיאו קטע אודיו לא נשמע.

בחקירתו במשטרה מיום 20/4/15, זיהה המשיב את עצמו בוידאו אשר הראה לו החוקר (שורות 33-34 עמוד 2). בהמשך נשאל לפשר הפגישה שלו עם בוני וכי הפגישה התקיימה לשם עסקת סמים, החשוד התחמק מלענות, וטען כי מדובר בעסקה על חולצות ( שורות 40-45 עמוד 3; יוער, בהקשר זה, כי המילה 'חולצות' משמשת כשם קוד לסמים).

זאת ועוד, במהלך החקירה השמיע החוקר לחשוד גם את הקלטת שיחת טלפון מדיסק מ.ט 456/15א מתאריך 2.2.15 משעה 14:17. החשוד השיב כי הוא מזהה את עצמו, אך את הבחור השני הוא אינו מזהה (שורות 158-160 עמוד 6 ). בהקשר לדיננו ולטענת הסניגור, שמיעת ההקלטה ותוכנה, לא מותיר מקום לספק באשר ליוזמה שמפגין המשיב באשר לקידום עסקת הסמים. המשיב מתקשר לסוכן ביום 2/2/15 שעה 14:17 (הקלטות שיחות טלפון– מ.ט465-15א) ומציע לסוכן עיסקה תוך שימוש בשמות קוד לסמים, וכך באו הדברים לידי ביטוי בשיחה זו (א= המשיב; ס= הסוכן):

"א: תגיד לי רגע אם אני מוצא כיוון לחולצות.
ס: כן
א: נו אז כמה הוא משלם הבנאדם.
ס: אתה תגיד לי כמה זה ואני אגיע לך כמה הרווח שלך. אתה תהיה מבסוט אל תדאג.
א:נו יש פה אנשים שיש להם אני יודע שיש להם.
ס: כמה הם רוצים זאת השאלה
א: 4300
ס: יפה, אני אתן לך 5300 מה אכפת לך על כל חולצה.
א: באמת אז כמה הבן אדם נותן לך.
ס: מה אכפת לך כמה אני מרוויח.
א: לא יודע מוזר לי שהוא נותן לך ככה ס: לא מה פתאום זה בן אדם שאני שנים עובד איתו
א: נו אז יאללה אני אפנה אותך לבן אדם.
ס: עוד חצי אני אסיים אני אתקשר אלייך.
א: תתקשר אני אדבר איתו.
ס: אין בעיה"

השיחה ממשיכה והמשיב מבקש לקדם את העסקה, כאשר מכל תוכנה עולה יוזמה עסקית צרופה של המשיב לקדם את העסקה על מנת לגרוף את רווחיו כמי שמתווך בעיסקה..

בהמשך, בשיחה אחרת:
"א: אבל רגע אתה יודע כמה כסף צריך להביא.
ס: תעשה חשבון 5300 כפול שלוש.
א: 5300 כפול זה יוצא 15900
ס: תוריד 3000 שלך נשארו לו 12900.
א: אני צריך עוד 500 שקל אפילו".

בהמשך קובעים מדברים השנים אודות הסכומים וקובעים להיפגש בחמש. המשיב מתקשר ושואל את הסוכן אם הוא ישן, הסוכן משיב בשלילה. המשיב מוודא עם הסוכן אם העסקה 'סגורה':

"א: ..רציתי לשאול אותך, הבנאדם רוצה לדעת אם זה סגור או לא.
ס: זה סגור כפרה. סגור 100 אחוז אני בחמש אצלך".

בהמשך השניים משוחחים והמשיב שואל כמה הוא מקבל על כל "שחקן", המשיב שואל את הסוכן אם הבן אדם מרוצה מהבגדים (סמים – ש.ב), והסוכן משיב לו כי הוא עוד לא ראה אותו.

אשר לאישום השני - מהודעת הסוכן שנגבתה ביום 8/2/15 עולה, כי ביום 7.2.15 פנה המשיב אל הסוכן ושאל אותו שיש לו סוג של 'קאת' (פלטת חשיש), השניים סיכמו על מחיר של 5300 שקל לפלטה. בשעה מאוחרת יותר יצר המשיב עם הסוכן קשר טלפוני, והודיע לו, כי יבוא לקחת את הסמים (שורות גיליון 1 10-13). יצוין, כי מס' דקות קודם לעסקה נפגש הסוכן עם צוות ההפעלה קיבל תדרוך וכסף מזומן על סך של 16000 ₪ למימוש עסקת הסמים (שורות 13-16 גיליון 1).

המשיב מסר לסוכן כתובת להגעה לצורך מימוש העסקה. הסוכן הגיע לשם במונית. בהגיעו לכתובת, הוכוון במקום על ידי המשיב. השניים נפגשו, לאחר השתהות קלה ושיחת חולין בין השניים, עזב המשיב את המקום. יצוין, כי במהלך השיחה ביניהם, ביקש המשיב מהסוכן שירחיק את נהג המונית שהמתין במקום, לבל ישמע את שיחתם (שורות 20-26 גליון 1). לאחר מס' דקות חזר המשיב אל המקום, ושאל את הסוכן, האם יש לו את כל הכסף. הסוכן השיב, כי יש בידו 15,800 ₪ על אף כי העסקה המדוברת הייתה על 15,900 ₪ (המשיב עשה לסוכן הנחה של 100 שקלים (שורות 1-3 גליון 2). מיד לאחר מכן, מסר המשיב לסוכן שלוש פלטות של חשיש, אותם הכניס הסוכן למעילו, ועלה למונית. הסוכן מסר הודעה למפעילו על ביצוע העסקה, בין היתר פירט את פרטי לבושו, התואמים את הראיות הקושרות את המשיב לאירוע (שורות 4-5 גליון 2).

מפעיל הסוכן לקח את הסמים באמצעות כפפות גומי שקל אותם ומצא שהם שוקלים 285 גרם ברוטו, אותם העביר לשקית משטרתית אטומה H0008424 , ולאחר בדיקתם נמצאו כסם מסוכן מסוג חשיש (שורות 9-13 גליון 2).

ההקלטה שנערכה לעיסקה זו, מגבה את גרסת הסוכן, ומעידה על שותפותו הפעילה של המשיב בקידום העיסקה והוצאתה מהכח אל הפועל. בקובץ 2 שבחומר הראיות (מט 475-15 ג ותמלול מיום 8/2/15) נשמע המשיב יוצר קשר עם הסוכן, השניים מנהלים שיחת חולין, כאשר המשיב מציין בפני הסוכן, בין היתר, את הדברים הבאים הנוגעים לרווח העתידי שלו מעסקאות הסמים: "אני צריך לגמור את החובות שלי עם הכסף של החבר שלך אני אגמור את החובות שלי מהר אם נראה באמת שאתה כל שלושה ימים אתה אלי...". בהמשך השיחה המשיב קובע עם הסוכן מועד לביצוע העסקה.

הסניגור המלומד טוען, כי נוצלה מצוקתו הכלכלית של המשיב וניצול זה היה באופן בוטה והוא שהוביל להדחתו לביצוע העבירה. חוששני שאין בידי להסכים לכך.

לפי החומר הראייתי הגולמי הלכאורי הפרוש בפני בית המשפט, שאת חלקו הבאתי לעיל, עולה, כי המשיב בחר, בחירה מודעת, מתוך רצון חופשי, לעשות רווח קל, במסחר בסם, תוך שהוא מתווך ברכישתו. חומר הראיות - במיוחד החומר הטכנולוגי הבלתי אמצעי, קרי: הקלטות שיחות הסוכן עם המשיב – מלמד, כי המשיב פעל מתוך בצע כסף טהור. הוא ביקש לגרוף לכיסו רווחים קלים מעסקאות הסמים, חישב 'כמה יוצא לו' מכל עיסקה, ואף התעניין ברווחיו של הסוכן. כל התייחסותו לעניין היתה ברמה העיסקית מתוך ראיה צרה של הרווחים שהוא עתיד להפיק מפעילותו עם הסוכן (ראו גם תמלול המסומן יט בחומר הראיות – עדות מט 456/15/א, עמ' 21-22 לתמלול).

מהחומר שבפני בית המשפט לא עולה היסוס כלשהו מצד המשיב בביצוע העסקאות בוודאי שלא כפיה או פגיעה ברצון החופשי של המשיב. ההיפך מכך, עולה גמירות דעת ונכונות רבה לקידום וביצוע העסקאות. אמת, המשיב טען פעמים בודדות מאוד על חובות ההימורים שלו, אך אין בכך כדי להעיד על העדר גמירות דעת ורצון חופשי לבצע את העסקאות. הדבר מצביע לכל היותר על המניע שלו לביצוען. לא הופעל עליו לחץ, איש לא הכריח אותו לבצע את עסקאות הסמים. הדברים עליהם מסתמך הסניגור בטיעוניו, ואשר צוטטו לעיל, מעידים דווקא על נלהבותו לבצע את עסקאות הסמים, בתדירות ובהיקף גדולים על מנת לחסל במהרה את חובותיו. כאמור, שמיעת ההקלטות והמכלול הראייתי תומך בבירור במסקנה זו.

טענה נוספת בפי הסנגור ולפיה חומר הראיות מתבסס ונובע כל כולו מהסוכן המשטרתי, לכן, לאור העובדה שמדובר בעד מדינה, טעונה עדותו סיוע. לגישתו אין בחומר הראיות, ראיה או ראיות ממקורות עצמאיים, מלבד גרסתו של הסוכן, שבכוחן להוות סיוע.

הוראת סעיף 54א (א) לפקודת הראיות דורשת תוספת ראייתית מסוג סיוע מקום בו קיימת עדות יחידה של 'עד מדינה'. בפסיקה נקבע, כי על מנת שידרש סיוע, יש צורך בשלושה מרכיבים גם יחד: עבירה, שותפות וטובות הנאה. (ע"פ 3197/07 וויסאם אגבאריה נגד מדינת ישראל). עוד נפסק, כי על אף שהסוכן המשטרתי עשוי ליטול חלק ממשי בביצוע העבירה, הוא לא ימצא כ'שותף' לעניין דרישת הסיוע, הואיל והסוכן חסר את היסוד הנפשי קרי, את המחשבה הפלילית לצורך ביצוע העבירה (קדמי, על הראיות, חלק ראשון, הדין בראי הפסיקה, מהדורה משולבת ומעודכנת, תש"ע 2009, עמ' 213).

בעניינו, מדובר בסוכן מסכל, שהופעל מראש, על ידי המשטרה, לאיתור ולכידת סוחרי סמים. הסוכן רכש את הסמים מטעמה של המשטרה ומכספיה, כשהוא מופעל על-ידי מפעילו שפיקח על פעולותיו ותידרך אותו לאורך כל פעילתו. אמנם, הסוכן היה שותף לכאורה לביצוע העבירות, אך בשל העובדה שהוא פעל, מלכתחילה, כסוכן מסכל, הוא נעדר מחשבה פלילית לביצוע העבירות הללו, הדורשות יסוד נפשי, ולכן נראה, כי אין לראותו כ'שותף' לעניין דרישת הסיוע, הואיל ולא משתכללת עבירה מצידו. במצב דברים זה, נדרשת תוספת ראייתית מאמתת בדמות חיזוק בלבד. קיימות ראיות למכביר המחזקות ומאמתות את גרסת הסוכן, ובהן תמונות סרטי וידאו, מוצגי הסמים, מחקרי התקשורת הודעות המשיב עצמו המזהה עצמו בסרטונים ואת קולו בשיחות כמו גם תכני דבריו.

יתרה מזאת, אף אם נדרשת תוספת ראייתית בדמות של סיוע, הרי שזו קיימת אף היא. כפי שהובהר לעיל העסקאות תועדו הן באודיו והן בוידיאו. דבריו של המשיב במהלך העסקאות ובסמוך להן, שהוקלט ותומלל, קושר אותו בבירור לביצוע העבירות המיוחסת לו ומהווה 'אמרת חוץ' של עד הקבילה במשפט מכח הוראות הסעיף 10א לפקודת הראיות. אימרות אלה, יכולות לשמש כשלעצמן, סיוע. וכפי שבאו הדברים לידי ביטוי בפסיקה: "סיוע..נמצא...בדברי מהערער עצמו, כפי שהם עולים בשיחה המוקלטות בינו לבין וילנר" (ראו: ע"פ 949/80 שוהמי ואח' נגד מדינת ישראל , פד"י לה (4) 62, 76; קדמי, על הראיות, חלק ראשון, הדין בראי הפסיקה, מהדורה משולבת ומעודכנת, תש"ע 2009, עמ' 288).

מעבר לכך, בחומר הראיות מצויות ראיות טכנולוגיות, טכניות רבות הקושרות את המשיב לביצוע העבירות המיוחסות לו, לרבות צילומי הווידיאו ומחקרי התקשורת, אשר בבירור תומכים בגרסת הסוכן המשטרתי, מצביעים על התקשורת הערה אשר הייתה לו עם המשיב, בסמוך ובמהלך עסקאות הסמים. בנוסף, קיימות ראיות מצד נהג המונית אשר זיהה את הטלפון של המכשיר אשר נהג להסיעו. כמו-כן קיימות ראיות ביחס לסמים שהוחלפו במהלך העסקאות ונמצאו כסמים מסוכנים. ראיות אלה מסבכות את הנאשם בביצוע העסקאות והן נוגעות לליבת המחלוקת, ועולות כדי תוספת הראייתית הנדרשת היינו סיוע לגרסתו של הסוכן המשטרתי.

אשר על כן, מהנימוקים המפורטים לעיל אני מורה על מעצרו של המשיב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

החלטה זו מהווה אסמכתא למעצרו.

ניתנה והודעה היום כ"ב אייר תשע"ה, 11/05/2015 במעמד הנוכחים.

שלמה בנג'ו , שופט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אושרי חייק
שופט :
עורכי דין: