ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פבל אקסמן נגד מוקד ח.א.ש. בע"מ :

לפני כבוד השופטת יעל אנגלברג שהם
- דן יחיד -

התובע:
פבל אקסמן, ת.ז.-XXXXXX784
ע"י ב"כ עו"ד אילן אבירם

-
הנתבעות:
1. מוקד ח.א.ש. בע"מ, ( ח.פ. 513602896)
ע"י ב"כ עו"ד דוד נפטולייב

2. מפעלי ים המלח בעמ, ( ח.פ. 520019373)
ע"י ב"כ עו"ד ירדן פריימן

פסק דין

בפניי תביעה לתשלום הוצאות בגין הגשת התביעה לפיצויי פיטורין והלנתם .

רקע עובדתי

התובע עבד בשירות הנתבעת 1 כמאבטח מיום 1.9.08 ועד ליום 28.9.14. התובע הוצב לעבוד מטעם הנתבעת 1 אצל הנתבעת 2, היא מזמינת העבודה.

ביום 21.8.14 נ מסר לתובע מכתב פיטורים, לפיו י יכנסו פיטוריו לתוקף ביום 28.9.14.

ביום 10.10.14 שלחה הנתבעת 1 לחברת הביטוח של התובע, מכתב המורה לה להעביר את הפוליסה הכוללת פיצויי פיטורים לבעלות התובע.

במסגרת תלוש השכר לחודש ספטמבר 2014, הוא החודש האחרון לעבודתו, שולמה לתובע השלמת פיצויי הפיטורים המגיעים לו.

טופס 161 אותו ביקש התובע, נחתם על ידי הנתבעת 1 ביום 4.2.15.

ביום 25.1.15, הגיש התובע לבית הדין תביעה שבה טען כי פיצויי הפיטורים המגיעים לו לא שולמו , ולא נמסרו לו המסמכים הדרושים לשם קבלת טופס 161 לצורכי פטור ממס על תשלום עבור פיצויים. התובע תבע תשלום פיצויי פיטורים והלנתם בשיעור כולל של 57,865 ₪.

בדיון שהתקיים ביום 7.5.15, התברר כי לתובע שולמו כל פיצויי הפיטורים והתובע העמיד תביעתו על תשלום פיצויי הלנה והוצאות משפט. במהלך הדיון ויתר התובע על התביעה לתשלום פיצויי ההלנה ועמד על דרישתו לתשלום הוצאות בגין ההליך שנקט.

טענות הצדדים

לטענת התובע, הגשת התביעה לבית הדין היא שהביאה לכך שפיצויי הפיטורים ישולמו לידיו ושיימסרו לו המסמכים הנדרשים. על כן זכאי הוא לתשלום הוצאותיו בגין ההליך.

לטענת הנתבעות, מעולם לא הייתה עילה לתביעה כנגדן. לדברי הנתבעת 1, עוד טרם הגשת התביעה פנתה לחברת הביטוח להסדיר את עניינו של התובע, על כן אין מקום לפסיקת הוצאות כנגדה . לטענת הנתבעת 2, היה מקום לסלק את התביעה כנגדה על הסף בהעדר עילה.

הכרעה

עיון בחומר שהובא בפני בית הדין ושלגביו לא היה חולק, מעלה כי הנתבעת 1 שילמה לתובע את פיצויי הפיטורים המגיעים לו על פי חוק ובהתאם למועדים הקבועים בו וזאת עוד טרם הגשת התביעה. על פי הוראות סעיף 20(ב) לחוק הגנת השכר התשי"ח-1958 (להלן: "החוק"), יראו את פיצויי הפיטורים כמולנים היה ולא שולמו עד 15 יום ממועד סיום יחסי עובד-מעסיק. על פי הוראות סעיף 20(ד) לחוק, אם הודיע המעביד לקופת הגמל שאליה הפריש בעבור פיצויי הפיטורים של העובד, תוך 15 יום ממועד סיום יחסי עובד-מעביד כי הוא משחרר את הכספים לידי העובד, לא יהא חייב בתשלום בגין הלנתם.

כאמור, התובע סיים עבודתו ביום 28.9.14, הנתבעת 1 כתבה מכתב לשחרור הכספים ביום 10.10.14 ואילו את השלמת כספי הפיצויים שילמה במסגרת תלוש השכר לחודש ספטמבר 2014. מכאן, כי לא חל כל עיכוב בהעברת כספי פיצויי הפיטורים לידי התובע.

טענת התובע בדיון כי טופס 161 נחתם רק ביום 4.2.15, לאחר שהגיש את תביעתו וכתוצאה ממנה, אינה עולה בקנה אחד עם התכתבות הנתבעת 1 עם חברת הביטוח שהובאה בפנינו וממנה עולה כי הנתבעת 1 פנתה לחברת הביטוח בניסיון להסדיר שיבושים שחלו בחברת הביטוח בייחוס כספים שהעבירה הנתבעת 1 לחברת הביטוח בעבור התובע לקופות שונות , על מנת לברר מה ו הסכום המופקד בקופה לשם הנפקת טופס 161. טענת הנתבעת 1 כי פעלה בעניינו של התובע אל מול חברת הביטוח לא נסתרה. התובע מצידו בחר שלא לפנות כלל לחברת הביטוח לבירור עניינו וכן שלא לנקוט בכל הליך כנגדה. משכך , לא ניתן היה לברר את חלקה במכלול ההתרחשויות. אולם, מהדברים שהובאו בפני בית הדין, לא נמצא כי נפל פגם בהתנהלות הנתבעת 1 .

זאת עוד, ה תובע בחר להגיש תביעתו כנגד הנתבעת 2 אשר לה כלל לא היה חלק בכל הנוגע לתשלום פיצויי הפיטורים והטענה היחידה כלפיה נגעה לאחריותה כמזמין. משלא נמצא פגם בהתנהלות הנתבעת 1, ממילא לא היה כל מקום להטלת אחריות כלשהיא על הנתבעת 2. בנסיבות אלה, היה מקום לחייב את התובע בהוצאות הנתבעת 2 ורק בשל כך שוויתרה עליהן, לא מצאתי מקום לחייבו בתשלום כלשהוא.

סוף דבר - תביעת התובע לתשלום הוצאות בגין הליך זה - נדחית , כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, כ"ג אייר תשע"ה, (12 מאי 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.


מעורבים
תובע: פבל אקסמן
נתבע: מוקד ח.א.ש. בע"מ
שופט :
עורכי דין: