ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סייבו טראורה נגד רשת קפה קפה ישראל בע"מ :

12 מאי 2015
לפני: כבוד השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ

התובע:
סייבו טראורה

-
הנתבעים:

  1. רשת קפה קפה ישראל בע"מ
  2. ליס קפה בע"מ
  3. אופלגם השקעות ואחזקות בע"מ
  4. קרן פניג'ל

החלטה

להלן החלטתי בבקשת הנתבעת 1 (להלן: "קפה קפה") לעיכוב הליכי הודעת צד ג' כנגד הנתבעת 2 (להלן: "ליס") בשל תניית בוררות. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה הריני לקבל את הבקשה.

בדיון קדם המשפט שנערך בפני כבוד הרשמת חסון-זכריה ביום 8.12.2014, "קפה קפה", היא הנתבעת המקורית, ביקשה לצרף את "ליס" כנתבעת, בנוסף לזכיינים נוספים שהעסיקו לכאורה את התובע. בקשתה נתקבלה והוגש כתב תביעה מתוקן הכולל את "קפה קפה" וזכיינים נוספים, בהם "ליס", היא הזכיין האחרון שהעסיק לכאורה את התובע.

לאחר שהתווספה כנתבעת, ביקשה "ליס" למסור הודעת צד ג' לנתבעים האחרים, בהם גם "קפה קפה". בקשתה נתקבלה על ידי בית דין זה. על הודעת צד ג' הגישה "קפה קפה" בקשה לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות בין הצדדים.

בבקשתה מצביעה "קפה קפה" על תניית בוררות בהסכם הזיכיון (סעיף 24), לפיה כל סכסוך או מחלוקת משפטית הקשורים להסכם הזיכיון ידונו בבוררות. "ליס", מנגד, טוענת כי הודעת צד ג' אינה מתייחסת לסעיפים בהסכם הזיכיון ומשכך אין לעכב את הליכי הודעת צד ג'. כמו כן טוענת "ליס" ש"קפה קפה" לא העלתה את טענת הבוררות בזמן וכן כי קיימים טעמים מיוחדים לדחיית הבקשה.

אשר לחלות תניית הבוררות על העניין שלפנינו, סבורני כי הצדק עם "קפה קפה". הודעת צד ג' עניינה סכסוך הקשור לעניינים המוסדרים בסעיף 5.8 להסכם הזיכיון הקובע "ככל שהחברה ("קפה קפה" – א' ג' כ') תתבע... על ידי מי מעובדי הזכיין... מתחייב הזכיין להתמודד עם דרישה ו/או תביעה כאמור ולפעול לביטולה ו/או לשפות את החברה לאלתר בכל ההוצאות..." וכו'. התביעה העיקרית היא לכאורה תביעה של עובד של "ליס", ומכאן שהסכסוך בין "קפה קפה" לבין "ליס", שנולד עם הגשת הודעת צד ג', קשור לעניין המוסדר בהסכם הזיכיון והסכם הבוררות חל עליו.

אשר למועד העלאת טענת הבוררות, סעיף 5(ב) לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 קובע שיש לה גיש בקשה לעיכוב הליכים בשל תניית בוררות לא יאוחר מהיום הראשון בו טען המבקש לראשונה לגופה של התובענה. בענייננו, התובענה היא הודעת צד ג' של "ליס" ולא תביעת התובע. שהרי רק עם הגשת הודעת צד ג' קמה התביעה בין "קפה קפה" לבין "ליס". לעניין זה פעלה "קפה קפה" כשורה , לכאורה.

עם זאת, סעיף 5(ג) לחוק הבוררות מקנה לבית המשפט סמכות שלא לעכב את ההליכים אם מצא טעם מיוחד לכך שהסכסוך לא יידון בבוררות, וסבורני כי טעם מיוחד כזה קיים במקרה דנא.

סמכותו של בית הדין היא בראש ובראשונה לברר את זכויותיו של העובד, ומי חב לו אותן. משרשימת הנתבעים כוללת הן את החברה הן את זכייניה הקיימים או לשעבר, ידון בית הדין בחבותם של כל אחד ואחד מהנתבעים, אם יש כזאת. שאלת החבות לעובד היא שאלה משפטית המונחת לפתחו של בית הדין ואינה עניין להסכמת הצדדים גרידא . לא כך שאלת החיובים בין הצדדים, אך זו כבר אינה מעניינו של בית הדין בתביעה זו.

יובהר כי הסכמת הצדדים על עניינים הקשורים בזכויותיו של העובד אינה מחייבת את בית הדין, אשר מצידו ייבחן את השאלה בין היתר על רקע ההסכמים בין הנתבעים השונים, אם יוגשו, כמו גם על רקע הסכם הזיכיון בין "קפה קפה" לבין "ליס". הודעת צד ג' אינה מעלה ואינה מורידה לעניין זה שכן בית הדין יקבע האם "ליס" או "קפה קפה" חבות בתשלום כלשהו לתובע.

משהוגשה הודעת צד ג', ומתוך הנחה שצדדי ג' יגישו כתבי הגנה, יקל הדבר על בית הדין לקבוע מי מהנתבעים, אם בכלל, חייב בתשלום כלשהו לתובע. לעומת זאת, עיכוב הליכי הודעת צד ג' כנגד "קפה קפה" תקשה על בית הדין לברר את הסוגיה לאשורה, ובכך תיפגע בראש ובראשונה זכותו של התובע לנהל את תביעתו ולקבל סעד, אם ייקבע שמגיע לו. זהו הטעם המיוחד לדחיית הבקשה לעיכוב הליכי צד ג' ומשכך דין הבקשה להידחות.
היה ולאחר מתן פסק הדין תרצה "קפה קפה" או "ליס" לנהל האחת כנגד השניה הליכים משפטיים בשאלת החבות זו לזו, תהיה הדרך פתוחה בפני שתיהן.

סוף דבר
הבקשה נדחית.
מכיוון שסבורני שהיה מקום להגשת הבקשה מצד "קפה קפה", אינני נותנת צו להוצאות. "קפה קפה" תגיש כתב הגנה עד יום 10.6.2015.
לעיון ביום 11.6.2015.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, (12 מאי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: סייבו טראורה
נתבע: רשת קפה קפה ישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: